AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

Screenshot_1

One Response to “Screenshot_1

  1. Beca

    Czy ktoś zauważył iż w opublikowanym skanie wyroku jest błąd merytoryczny. Dla mnie osobiście brzmienie winno brzmieć ” o czyn z art.27(3) ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. Dla mnie winno się wystąpić do Sadu o sprostowanie treści wyroku. Ktoś popełnił ( celowo ?) błąd formalny, skutkujący nieważnością wyroku. W prezentowanym przepisie nie ma wskazanego czynu zabronionego, podlegającej grzywnie.

Dodaj komentarz