AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

WiadomościCategory Archives

„Nasza” PETARDA !

NASZA KOLEŻANKA Z OLSZTYNA

Petarda2Petarda1

 Nasza koleżanka z Olsztyna ma nasze pełne poparcie !

WAŻNY WYROK !

NASZA ZAPRZYJAŹNIONA STRONA:

http://slonecznystok.pl/

PODAŁA NA SWOICH ŁAMACH BARDZO ISTOTNĄ DLA CZŁONKÓW SM INFORMACJĘ. OTO ONA:

„Wyrok ws. prawa cyfrowego kopiowania i pobierania opłat za wgląd do spółdzielczych dokumentów

Skan sprzecznego z prawem cennika z regulaminu spółdzielni Skan sprzecznego z prawem cennika z regulaminu spółdzielni

Białostocki sąd apelacyjny wydał wyrok w sprawie regulaminu udostępniania dokumentów uchwalonego przez radę nadzorczą spółdzielni w Sokółce. Regulamin zakazywał cyfrowego kopiowania udostępnionych do wglądu dokumentów oraz zmuszał do wysokich opłat za „przygotowanie” dokumentów.

W tej sprawie były kierowane pisma do prokuratury o wszczęcie, na mocy art. 7 kpc, postępowania cywilnego o ustalenie nieważności uchwały rady nadzorczej sprzecznej z prawem. Białostocka prokuratura – jak sięgam pamięcią – zawsze była bierna w ochronie praw członków spółdzielni. Z analizy różnych postępowań nasuwa się wniosek, że prokuratura III RP nie uznaje mieszkańców spółdzielni za pełnoprawnych obywateli i nie podejmuje działań nawet w przypadku rażącego naruszenia prawa (np. bez reakcji prokuratury pozostawały bardzo medialne słynne już kominowe dopłaty za ogrzewanie).

Członek spółdzielni w Sokółce, z naszym udziałem, kierował wnioski do prokuratury o postępowanie cywilne. Przedmiotem skargi było zobowiązanie spółdzielni do przestrzegania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Do prokuratury zgłoszono następujące sprzeczne z prawem zapisy:

– ograniczenie członkowi spółdzielni możliwość zaznajamiania się z dokumentami organów statutowych poprzez wymuszanie wysokich opłat za „przygotowanie” oraz sporządzanie kopii dokumentów;

– bezpodstawnie zabranianie fotografowania, skanowania i zapisywania przeglądanych dokumentów – naruszenie art. 8(1) UoSM, art. 58 kc, złamanie zasady wyrażonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości;

– konieczność unieważnienia nakazu zapłaty za przygotowanie pierwszej strony kserokopii dokumentu archiwalnego kwoty 13,44 zł, a każdej kolejnej 0,44 zł
oraz dokumentu bieżącego: za pierwszą stronę 7,44 zł a za następną 0,44 zł – naruszenie art. 1 ust. 1(1) UoSM i art. 8(1) UoSM).

Do rozstrzygnięcia w tej sprawie doszło dopiero w białostockim sądzie apelacyjnym. Sąd uznał ustawowe prawo spółdzielców – w mojej ocenie – po części z konieczności, bo był związany uchwałą Sądu Najwyższego (mającą moc zasady prawnej) nakazującą bezwarunkowe udostępnienie umów.

Niemniej wyrok I ACa 262/15 jest kolejnym znaczącym krokiem na trudnej białostockiej drodze do praworządności.”

To ten wyrok: Wyrok w sprawie kopii cyfrowych z SM – I-Aca-262-15-spoldzielnia-prawo-cyfrowego-kopiownia

„Układ”, czyli MAFIA !

A oto polski wymiar (nie-)sprawiedliwości właśnie:

1„Krakowski dziennikarz Maciej Kuciel w reportażu wyemitowanym w programie Uwaga TVN, nagłośnił aferę, z którą był powiązany olsztyński wymiar sprawiedliwości. Teraz musi tłumaczyć się w sądzie za rzekome złamanie prawa prasowego. A doniesienie złożyła na niego sędzia, która była jedną z „negatywnych” bohaterek reportażu. Reporterowi grozi teraz kara grzywny lub ograniczenia wolności do lat trzech.

„Afera olsztyńska” sięga już 10 lat wstecz. Jak wynika z podsłuchów CBŚ, byli w nią zaangażowani Zenon P., prezes olsztyńskiej spółdzielni mieszkaniowej „Pojezierze”, prokurator Piotr J. i małżeństwo sędziów Jarosław i Krystyna S.”

7b0117903de92e57410a37a8b16c53aa

************

„Mieszkania były narzędziem. Sprzedano m.in. kilka mieszkań po dobrych cenach urzędnikom, sędziom. I o tym były materiały Superwizjera. W tym momencie sprawą zainteresowało się CBŚ, które zastosowało, powiedzmy, że grę operacyjną. Było wszczęte oficjalne śledztwo ws. prezesa, a równocześnie założono mu podsłuch. W ten sposób podsłuchano jego rozmowy, co było o wiele ważniejsze od dotychczas prowadzonych działań.

I wtedy okazało się, że prezes kontaktuje się z prokuratorem i sędziami.

Tak, wtedy wyszło, że prezes dzwoni do sędziego Jarosława S. i omawiają strategię co zrobić, żeby CBŚ nie dostał dokumentów, o które zabiegało, albo żeby to opóźnić. To byłoby normalne, gdyby rozmawiał ze swoim adwokatem. A dzwoni jako kolega do Jarka, są po koleżeńsku. A Jarek sądzi w tym samym sądzie,  gdzie spółdzielcy maja wiele spraw z prezesem i jego spółdzielnią, a co więcej, jedną  z nich sam sądzi.

Do tego dochodzi prokurator Piotr J.

Screenshot_1Do niego dzwoni prezes i pyta się, jak idą sprawy odnośnie spółdzielni, i  to w tym czasie, gdy w prokuraturze (sprawę prowadziła prokuratura łomżyńska – red.) toczy się śledztwo ws. spółdzielni. A ten odpowiada, że sprawę monitoruje, pilnuje, itp. Wszystko to świadczy o pewnej zażyłości, a czynny prokurator raczej nie jest od tego,  żeby monitorować śledztwo innych prokuratorów……”

******************

Całość materiału tutaj : http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/dziennikarz-tvn-jestem-winny-dochowania-rzetelnosci/npsht

Demokracja na wokandzie sądu.

Sprostowanie do wcześniejszej wersji wpisu:

Niniejszym prostujemy podaną przez nas na stronie http://temidacontrasm.info/ nieprawdziwą informację, że radca prawny Jarosław Ostrowski z z Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Toruniu, reprezentuje SM „Osiedle Zacisze” w sporach z Cezarym Meszyńskim. Oświadczamy jednocześnie, że wg obecnej naszej wiedzy, radca prawny Jarosław Ostrowski z Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy z siedzibą w Toruniu, nie jest i nie był pełnomocnikiem w/w SM „Osiedle Zacisze”, w tym sporze z Panem Cezarym Meszyńskim. Przepraszamy w związku z tym radcę prawnego Jarosława Ostrowskiego z Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Toruniu za podanie nieprawdziwej informacji na stronie http://temidacontrasm.info/, oraz bezprawne rozpowszechnianie na tej stronie Jego wizerunku.

******************

Wolność słowa jest fundamentalną zasadą każdego demokratycznego społeczeństwa. Dotyczy to także społeczności spółdzielni mieszkaniowych, których struktura organizacyjna jest wręcz podręcznikowym przykładem organizmu o ustroju demokratycznym. Każda społeczność, w której umacniają się tendencje do ograniczania wolności słowa traci swój demokratyczny charakter i ewoluuje w kierunku dyktatury. Największymi oponentami wolności słowa są oczywiście ci, którym ona zagraża.

 W środowisku spółdzielni mieszkaniowych od wielu już lat systematycznie utrwala się mechanizm skutecznego zamykania ust niepokornym za pośrednictwem wyroków ferowanych przez organy powołane do wymiaru sprawiedliwości. Jeśli spółdzielnia nie wywozi śmieci i po osiedlu  buszują tłuste muchy możesz bracie tylko po cichu oburzać się na zły standard świadczonych ci usług, bo jeśli wyrazisz swoje oburzenie głośno naruszysz dobra osobiste prezesa. Ten suweren za pieniądze członków spółdzielni zatrudni adwokata i wytoczy ci powództwo. Sąd zaś doktoryzując się na przepisach przyjaznych demokracji wmówi ci, że nie miałeś prawa głośno podnosić iż zapłaciłeś za wywóz nieczystości a zarządca przeznaczył te środki na hodowlę uciążliwych owadów. Kiedy pokryjesz koszty przegranego procesu ( w tym koszty zastępstwa procesowego należne adwokatowi zatrudnionemu przez spółdzielnię: 360 zł + 615 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę rozprawy), to na zawsze odechce ci się krytyki spółdzielczego dyktatora. Na dodatek będziesz musiał publicznie przeprosić za bezpodstawne znieważenie jego nieposzlakowanego  imienia. Społeczność twojej spółdzielni przeczyta treść fałszywego oświadczenia, do złożenia którego zmusił cię sąd i nie przyjdzie na walne, bo tam trzeba imiennie odnosić się przez podnoszenie rąk do różnych podstępnych rozstrzygnięć proponowanych przez zarząd. Co będą się narażać układowi. Lepiej zrezygnować. I tak umiera spółdzielcza demokracja. Sąd Okręgowy w Lublinie9 marca br. do Sadu Okręgowego w Lublinie wpłynął pozew o naruszenie dóbr osobistych skierowany przez zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Zacisze” w Warszawie przeciwko użytkownikowi naszej witryny Czarkowi Meszyńskiemu. Kolega Czarek jest członkiem Rady Nadzorczej tej spółdzielni i za pośrednictwem czasopisma internetowego http://osiedlezaciszewaw.pl/, które prowadzi, informuje społeczność spółdzielni o tym co się w niej dzieje.

Czarek MeszyńskiKolega Czarek Meszyński

 A ponieważ jak w zdecydowanej większości spółdzielni, w tej też pojawiają się powody do krytycznej oceny pracy zarządu, działalność Kolegi Czarka oparta o intencje pro publico bono zagraża karierze zawodowej członków zarządu. Co w takiej sytuacji robią ci, którym można zarzucić niegospodarność? Do głowy im nie przychodzi, że wypada przemyśleć swoje uchybienia. Wręcz przeciwnie, są święcie przekonani, że jedyna droga do zachowania twarzy prowadzi przez wyciszenie tych, którzy ich obnażają.

O zbliżającej się inwazji na internetowy publikator Kolegi Czarka już pisaliśmy wcześniej:

http://temidacontrasm.info/kneblowanie-niepokornych/

http://temidacontrasm.info/redaktor-do-mecenasa/

28 września br. odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie. Prowadził ją SSR Piotr Czerski delegowany do Sądu Okręgowego w Lublinie.

 IMG_4190

Kolega Czarek 7 dni przed rozprawą złożył w sądzie pisemną odpowiedź na pozew, którą publikujemy:

Odpowiedź na pozew

Przewodniczący wyznaczył pełnomocnikowi powódki dwutygodniowy termin na odniesienie się do odpowiedzi na pozew. Termin następnej rozprawy wyznaczono na 10 grudnia 2015r.

Powódka wnosi o:

1. Zobowiązanie pozwanego do usunięcia wskazanych w uzasadnieniu pozwu artykułów lub fragmentów artykułów oraz komentarzy użytkowników.

2. Zobowiązanie pozwanego do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych powódki poprzez zamieszczenie na stronie internetowej bilbordu o treści: „Informuję, że ze swojego bloga usunąłem nieprawdziwe informacje dotyczące funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Zacisze” w tym Zarządu i Rady Nadzorczej”

 3. Zobowiązanie pozwanego do wydrukowania i opublikowania poprzez rozwieszenie, na własny koszt, oświadczenia jak w treści pkt. 2 powyżej, w formie papierowej w formacie A3.

 4. Upoważnienie powoda do wykonania zobowiązania w pkt. 3 powyżej, na koszt pozwanego, w przypadku, gdyby nie uczynił tego pozwany w zakreślonym terminie.

5. Zobowiązanie pozwanego do usunięcia lub zmiany tagowania czasopisma w ten sposób by Spółdzielnia, organy Spółdzielni oraz osoby wchodzące w ich skład nie pojawiały się w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych w skojarzeniu z czasopismem „Osiedle Zacisze – moja mała ojczyzna”

Dobre imię nie obawia się krytyki i nie musi zamykać jej ust bo na rzecz jego obrony świadkiem jest prawda czynów. Wszystkie publikacje Kolegi Czarka mają pokrycie w faktach potwierdzonych dokumentacją fotograficzną,   wewnętrznymi dokumentami spółdzielni oraz opiniami wykonanymi przez upoważnionych ekspertów.

2119042-jaroslaw-ostrowskiMecenas powódki – Jarosław Ostrowski

Uważnie śledzimy ten proces, bo media (w tym internetowe) to w ustroju demokratycznym tzw. „czwarta władza”, której zadaniem jest patrzenie na ręce trzem pierwszym ( władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej) . Jeśli pozwolimy na to, żeby koalicja wielkiej trójki zamknęła usta publikatorom to będziemy żyć w kraju pozorowanej demokracji.

Spadkobiercy zablokowali wykup gruntów

Poznań, „Osiedle Piątkowo”

images 1Mimo bonifikaty od Rady Miasta mieszkańcy Piątkowa nie wykupią tanio gruntu. Zablokowali ich poprzedni właściciele działek, którzy chcą odzyskać ziemie

Poznaniacy, zamiast nabyć grunty, będą nadal płacić coraz to wyższe opłaty za użytkowanie wieczyste i czekać na ostateczną decyzję sądu. – Nie wiemy do kogo za chwilę będą należeć grunty i czy ich cena nagle nie wzrośnie. I tak płacimy już piekielnie wysokie opłaty za „wieczyste“ – tłumaczy Maria Nikonczuk, mieszkanka osiedla Bolesława Śmiałego. Lata starań na marne? Postępowanie o zwrot gruntów dotyczy kilkudziesięciu działek na osiedlach Śmiałego, Batorego, Sobieskiego, Władysława Jagiełły oraz Zygmunta Starego. To oznacza, że z problemem będzie musiało uporać się nawet kilkaset rodzin. Największy koszmar przeżywają jednak mieszkańcy, którzy swoje starania zaczęli kilka lat temu. Maria Nikonczuk wykupiła mieszkanie jeszcze w latach 80. Jak mówi, ze względu na to, że nie przyniosło jej to żadnych korzyści, w 2010 roku postanowiła przekształcić lokal w od-rębną własność. Mimo to, opłaty za użytkowanie wieczyste stale rosły. – Od pięciu lat mieszkańcy naszego bloku starali się o przekształcenie gruntu we własność. Dopięliśmy wszystko na ostatni guzik. 74 rodziny – czyli wszyscy użytkownicy wieczyści – złożyły w terminie niezbędne dokumenty i wnioski. Jak to możliwe, że dopiero teraz dowiadujemy się, że nasze działania w ogóle nie miały sensu? – pyta Maria Nikonczuk.

Wiecej … »

„IDĄ” WYBORY …

Już całkiem niedługo, bo 25-go, będziemy wybierać naszych Posłów. Pora więc zacząć przedstawiać stosunek polskich „partyji” , jaki mają one do NAS, CZŁONKÓW I MIESZKAŃCÓW polskich SM.

A JESTEŚMY NAJWIĘKSZYM ELEKTORATEM, bo liczymy od 9, do 12 MILIONÓW. To 1/3 do  prawie 1/2 osób mających czynne prawa wyborcze w Polsce. Panie i Panowie kandydaci – JEST O CO WALCZYĆ, ale proszę się nie pchać. Wszystkich Was i Wasze programy dotyczące SM – ZAPREZENTUJEMY (ich brak, jak i dotychczasowe „osiągnięcia” na tym polu również”

*********************************************

Na „początek”:

0d3097c18b3f4a6374929da2a3d660f5_M„KORWiN chce reformy spółdzielczości mieszkaniowej!

Partia KORWiN jako jedyna zaakceptowała postulaty kompleksowej reformy postkomunistycznej spółdzielczości mieszkaniowej obejmujące demokratyzację funkcjonowania spółdzielni: demokratyczne wybory organów, prawo zmiany zarządcy, dokończenie uwłaszczenia, wgląd do dokumentów i realne prawo kontroli wydatków.

Rządząca koalicja PO-PSL przez 8 lat blokowała zmiany. Wykonywano jedynie pozorowane ruchy m.in. powołując komisję ds. reformy. Ostatecznie z PO wyrzucono Lidię Staroń a partia zdecydowała na ochronę interesów prezesów spółdzielni. Podobnie sytuacja wygląda z PiS mimo że przed rządami PO-PSL partia ta wniosła duży wkład w uwłaszczenie i przemiany w spółdzielczości. Obecnie PiS zaskakująco milczy nt. reformy.

Zdecydowanym wrogiem demokratyzacji i uwolnienia ze spółdzielczych dyb 10 milionów Polaków są partie postkomunistyczne: SLD (dawniej PZPR), PSL (dawniej ZSL) i pozostałe lewackie twory w rodzaju Ruchu Palikota.”

Napisał  St. Bartnik

Źródło: http://slonecznystok.pl/informacje/bialystok/item/1314-nadzieja-na-reforme-polskiej-spoldzielczosci.html

ILE ZARABIA prezes ZARZĄDU SM?

Ten prezes zarabia 30 000 zł

ten-prezes-zarabia-30-000_22664852

Nic dziwnego, że prezesi spółdzielni mieszkaniowych skrzętnie ukrywają swoje pensje! Ich zarobki sięgają nawet kilkudziesięciu tys. zł! Przykład? Prezes SM Pojezierze w Olsztynie. Zarabia około 30 tys. zł! Każdy lokator ma prawo wiedzieć, ile płaci prezesowi!

 Kiedy spółdzielcy dowiadują się o horrendalnych zarobkach prezesów, w szoku łapią się za głowy. Nawet prezydent Polski i premier nie mają takich zarobków! Nic dziwnego, że Wiesław Barański, prezes SM Pojezierze w Olsztynie, tryska dobrym humorem, wsiadając do swojego hybrydowego lexusa za kilkaset tysięcy zł i jadąc do swojego przypominającego pałac domu w luksusowej dzielnicy Olsztyna. W końcu stać go na prawie wszystko. Przy takich zarobkach może żyć jak król! Wysokość pensji nakazał mu ujawnić sąd po pozwie złożonym przez jednego ze spółdzielców. Okazało się, że zarabia około 30 tys. zł miesięcznie. Do tego dochodzą liczne dodatki. W sumie ta kwota w niektórych miesiącach sięga nawet 50 tys. zł! – Mieszkańcy mają prawo ZNAĆ wynagrodzenie prezesa i członków zarządu spółdzielni. Nikt nie może ich tego prawa pozbawić.
PHOTO JACEK LITWIN SE / EAST NEWS OLSZTYN PREZES SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE  WIESLAW BARANSKI PRZED SADEM GRODZKIM NA ZDJECIACH PRZED SWOIM LEXUSEM I JEGO DOM 03/06/2011 WIECEJ ZDJEC NA HTTP://AGENCJA.SE.COM.PL UWAGA!NIE MA ZGODY NA PUBLIKACJE WIZERUNKU!
Dom przypominający pałac i hybrydowy lexus za kilkaset tysięcy złotych, kogo stać w dobie kryzysu na takie luksusy? Oczywiście prezesa spółdzielni.

Prezesów z takimi pensjami jest w Polsce bardzo wielu.

W regulaminie wynagrodzeń spółdzielni Wrocław Południe czytamy, że prezesowi przysługuje 4-krotność średniej krajowej! To daje kwotę blisko 14 tys. złotych. Ale ma także prawo do 20 proc. dodatku funkcyjnego i 40 proc. premii. W sumie daje to 23 tys. miesięcznie. To więcej niż zarabia premier Donald Tusk, który za kierowanie rządem otrzymuje co miesiąc nieco ponad 16 tysięcy złotych.

Kiedy ledwo wiążący koniec z końcem spółdzielcy słyszą o zarobkach prezesów, trzęsą się ze złości. – Mam 71 lat, jestem schorowana i potrzebuję pieniędzy na leki, a cały czas podnosi nam się czynsze, z czego mam go opłacić? – załamuje ręce Gizela Nowicka, lokatorka wrocławskiej spółdzielni.”

Źródło:

http://www.se.pl/wiadomosci/polska/ten-prezes-zarabia-30-000-zl_335161.html

http://www.se.pl/wiadomosci/polska/prezesi-spodzielni-zarabiaja-wiecej-niz-donald-tusk_189159.html

Prawie wszystko o SM

„Masz mieszkanie spółdzielcze? Możesz współdecydować o wielu sprawach. Musisz tylko poznać swoje prawa i nauczyć się je wykorzystywać.

blok-mieszkanie-osiedle_22732980Jeśli jesteś członkiem spółdzielni mieszkaniowej, twoje prawa określają:

. przepisy prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – jednakowe dla wszystkich spółdzielców,

. statut i opracowany na jego podstawie regulamin – każda spółdzielnia ustala indywidualnie.

Twoje prawa zależą od tego, jakie masz mieszkanie (lokatorskie, własnościowe czy odrębną własność) i od tego, czy jesteś członkiem spółdzielni. Przepisy o spółdzielniach mieszkaniowych wyróżniają dwa rodzaje praw do mieszkania – spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe) oraz odrębną własność lokalu.

Mieszkanie własnościowe masz prawo sprzedać, wynająć, darować lub zapisać w spadku. Możesz także wykupić je na pełną własność (odrębna własność). Nie musisz być członkiem spółdzielni. Natomiast mieszkania lokatorskiego nie możesz sprzedać, darować ani zapisać w spadku, za to masz prawo je wynająć (nie musisz pytać spółdzielni o zgodę). Masz prawo wykupić je na własność. Jednak tylko odrębna własność daje ci prawo własności zarówno do lokalu, jak i do określonego udziału w nieruchomości wspólnej. Stajesz się wówczas pełnoprawnym właścicielem mieszkania, ale i proporcjonalnej części gruntu oraz budynku, w którym ono się znajduje. Kupując mieszkanie w spółdzielni, nie musisz od razu zostawać jej członkiem, ale jako członek będziesz miał większy wpływ na to, co dzieje się w spółdzielni.

Podstawowe prawa członków spółdzielni

Masz prawo zażądać od spółdzielni dostępu do następujących dokumentów:

. odpisu statutu i regulaminów,

. uchwał walnego zgromadzenia,

. protokołów obrad organów spółdzielni (np. rady nadzorczej, zarządu),

. rocznych sprawozdań finansowych z działalności spółdzielni,

. protokołów z lustracji,

. faktur i umów zawieranych z osobami trzecimi.

Koszt sporządzenia kopii, z wyjątkiem statutu i regulaminów, ponosi członek spółdzielni. Jeśli spółdzielnia nie zgadza się na pokazanie ci dokumentacji, powinna dać ci odmowę na piśmie. A wtedy możesz złożyć wniosek do sądu rejestrowego, by udostępnił ci interesujące cię umowy spółdzielni. Masz na to 7 dni od doręczenia ci pisemnej odmowy spółdzielni.

Spółdzielnia ma prawo odmówić ci wglądu do umów zawieranych przez nią z osobami trzecimi, gdyby naruszało to prawa tych osób lub istniałaby uzasadniona obawa, że członek spółdzielni wykorzystałby uzyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni.

Uwaga! Nie masz prawa wglądu w dokumentację, jeśli nie jesteś członkiem spółdzielni.

Masz prawo zaskarżyć uchwały spółdzielni

Możesz to zrobić w drodze postępowania wewnątrzspółdzielczego (od uchwały zarządu odwołać się do rady nadzorczej, od uchwały rady – do walnego zgromadzenia) lub od razu skierować sprawę do sądu.

Masz prawo do udziału w walnym zgromadzeniu

Jako członek spółdzielni możesz zgłaszać projekty uchwał (poparte przez minimum 10 członków) i żądać zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia na co najmniej 15 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

Możesz też zgłaszać poprawki do projektów uchwał – nie później niż 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części. Jednocześnie przysługuje ci prawo do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały (w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia), a członkowi spółdzielni wykluczonemu lub wykreślonemu – do zaskarżenia uchwały dotyczącej jego wykluczenia lub wykreślenia.

Wiecej … »

SM znów podnosi opłaty mieszkaniowe

Legionowo.

SMLW„Rosną czynsze mieszkaniowe dla lokatorów z 4 największych legionowskich spółdzielczych blokowisk. Uchwalone w połowie września br. przez radę nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej (SMLW) podwyżki zaczną obowiązywać na legionowskich osiedlach Młodych, Sobieskiego, Jagiellońskiej i Batorego już od 1 stycznia 2016 r.

Droższe eksploatacja mieszkań i fundusz remontowy

W czynszach mieszkaniowych obecnie obowiązujących na osiedlach Młodych, Sobieskiego, Jagiellońska i Batorego w Legionowie stawka za podstawową eksploatację lokali wzrośnie o blisko 6 proc. Miesięczne zaliczki na fundusz remontowy SMLW zwiększą się zaś o przeszło 3 proc. Tymczasem składka ubezpieczenia majątkowego zmniejszy się aż o 20 proc. Nowy cennik zacznie obowiązywać we wszystkich blokach na 4 największych spółdzielczych legionowskich osiedlach od 1 stycznia 2016 r.

Za ciepło zamiast nadpłat będą niedopłaty?

Inną zmianą, wprowadzaną przez SMLW również od nowego roku, jest zmniejszenie o 15 groszy za 1 m² lokalu, pobieranej co miesiąc w czynszach mieszkaniowych zaliczki za centralne ogrzewanie. To, że miesięczne opłaty z tego tytułu będą niższe, wcale nie oznacza, że legionowianie ze spółdzielczych blokowisk będą mniej płacić za ciepło zużyte w swoich blokach i mieszkaniach. Niższa comiesięczna zaliczka za centralne ogrzewanie zwiększa bowiem ryzyko wystąpienia u wielu lokatorów niedopłat z tytułu korzystania z tego typu spółdzielczego dobra. Cena ciepła zużytego w spółdzielczych blokowiskach, póki co nie ulega bowiem żadnym zmianom.

Co rok, to podwyżka?

Wprowadzana od 1 stycznia 2016 r. podwyżka czynszów mieszkaniowych według wyjaśnień legionowskiej SMLW wynika ze wzrostu kosztów utrzymania jej zasobów lokalowych m. in. w zakresie administrowania i zarządzania nimi, konieczności kontynuacji remontów i dociepleń na osiedlach oraz utrzymania nań porządku i czystości. Warto przypomnieć, że obecny cennik spółdzielczych czynszów mieszkaniowych obowiązuje raptem od 7 miesięcy. Ostatni raz czynsze w legionowskiej SMLW wzrosły 1 marca br. Uchwalone jeszcze jesienią 2014r. tegoroczne wiosenne podwyżki objęły uiszczane w nich opłaty z tytułu m. in. eksploatacji podstawowej lokali, odpisu na spółdzielczy fundusz remontowy oraz zaliczki na poczet legalizacji spółdzielczych wodomierzy.”

Źródło: http://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/legionowo/legionowo-spoldzielnia-znow-podnosi-czynsze-mieszkaniowe/

Lidia Staroń na Senatora !!

Lidia Staroń asem w rękawie Zjednoczonej Prawicy

L. Staroń

Pani Poseł Lidia Staroń na konferencji prasowej oświadczyła, że zamierza ubiegać się o mandat senatorski jako osoba niezależna, a więc niezwiązana z żadną partią polityczną.

To już pewna informacja, potwierdzona  przez posła Jerzego Szmita. Pierwotnie kandydatem PiS do senatu miał być prof. Selim Chazbijewicz, jednak kierownictwo PiS ostatecznie postanowiło postawić na poseł Lidię Staroń.

Co to oznacza dla mieszkańców okręgu wyborczego, z którego zamierza kandydować pani Poseł?

Mówiąc kolokwialnie – oznacza to wóz albo przewóz. Albo pani Poseł Staroń zostanie Senatorem, albo w ogóle nie wejdzie do Parlamentu. A jeśli pani Poseł nie wejdzie do Parlamentu, to w konsekwencji jej biuro zniknie z mapy Olsztyna. I gdzie wtedy pójdą ci, którzy u pani Poseł znaleźli realną pomoc i wsparcie w walce z urzędnikami państwa „istniejącego teoretycznie”? Kto będzie pisał pisma w ich obronie? Kto będzie wydzwaniał po urzędach i domagał się przestrzegania prawa? Kto zapewni im wsparcie prawne i nagłośni ich tragedie? Kto zajmie się tymi wszystkimi sprawami, którymi obecnie zajmuje się pani Poseł i jej pracownicy? KTO?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że ordynacja wyborcza do Senatu to właśnie owe propagowane przez Pawła Kukiza JOW-y. A w JOW-ach parlamentarzystą zostaje tylko jedna osoba kandydująca z danego okręgu. TYLKO JEDNA. I tylko ta jedna osoba będzie mogła sprawować mandat senatorski, a co za tym idzie, tylko ta jedna osoba otrzyma fundusze na prowadzenie biura i zatrudnienie pracowników, bez których taka praca jest po prostu niemożliwa.

Na głównego konkurenta pani Poseł Staroń w walce o mandat Senatora RP wyrasta pan Senator Górecki z Platformy, startujący z poparciem PSL. Warto zatem zadać bardzo proste pytanie: Ilu zrozpaczonym ludziom, bezradnym wobec urzędniczej hucpy, pomógł pan Senator Górecki? Jakoś nie słyszeliśmy o takim przypadku. Ale jeśli ktoś słyszał, to niech o tym opowie. Zaznaczamy, że interesują nas konkrety, a nie ogólniki w stylu: „godnie reprezentuje region”, „wiele zrobił dla naszego województwa”, „wyróżniony tytułem Osobowość Roku”. Poprosimy o KONKRETY. Jakaś interwencja w zwykłej sprawie zwykłego obywatela potraktowanego jak obywatel drugiej kategorii? Czekamy.

Ale ponieważ bezczynne czekanie może doprowadzić do zejścia z nudów, rzućmy okiem na kilka przykładów z działalności pani Poseł Staroń.

Staroń

Przykład pierwszy – Pani Alina, członkini spółdzielni mieszkaniowej, osobą głuchoniema samotnie wychowująca córkę, borykała się z problemami finansowymi. Z powodu niewielkiego zadłużenia została wykluczona ze spółdzielni. Groziła jej eksmisja. Dzięki wsparciu pani Poseł Staroń, pani Alina ponownie uzyskała członkostwo w spółdzielni i stała się pełnoprawnym właścicielem swojego mieszkania.

Przykład drugi – Pan Wiktor Chruściel, przedsiębiorca z Nidzicy, miał problem ze spłatą kredytu zaciągniętego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Chciał wywiązać się ze zobowiązania wobec banku, ale bank nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości. Wkrótce pojawił się komornik, który bez licytacji sprzedał majątek wart około 2 miliony złotych za niecałe 115 tysięcy. Poseł Lidia Staroń interweniowała u Ministra Sprawiedliwości, który stwierdził rażące naruszenie prawa przez komornika. Wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Komornik został wydalony z zawodu. Do sądu trafił akt oskarżenia.

Przykład trzeci – Pan Andrzej Wrzesień nabył na licytacji w sądzie nieruchomość za blisko pół miliona złotych. Okazało się, że nie może stać się jej właścicielem, bo została sprzedana przez dłużnika w trakcie toczącej się egzekucji. Doszło do tego w wyniku zaniedbania komornika i sądu. Pieniądze wpłacone przez pana Andrzeja zostały rozdysponowane na spłatę cudzych długów. Przez osiem lat pan Andrzej toczył nierówną walkę o odzyskanie swojej własności lub pieniędzy. Po interwencji pani Poseł Staroń m.in. u Prezesa Sądu, sąd naprawił swój błąd, a pan Andrzej stał się w końcu właścicielem nieruchomości.

Przykład czwarty – Wójt Gminy Szczytno wymierzył państwu Krystynie i Józefowi Lisom finansową karę (370 tysięcy złotych) za wycinkę krzaków. Wójt nie określił jednak, jakie krzewy zostały wycięte, ile miały lat i jaki zajmowały obszar. Pani Poseł sporządziła dla rolników skargę do SKO w Olsztynie. Kolegium potwierdziło wszystkie zarzuty przedstawione przez panią Poseł, w tym najważniejszy – nie ustalono stanu faktycznego. Sprawa wróciła do organu I instancji. Pani Poseł będzie wspierać rolników w walce o umorzenie postępowania.

Przykład piąty – Pan Michał otrzymał od PGNiG wezwanie do zapłaty ponad 11 tysięcy złotych za gaz dostarczony innej osobie. Faktura dotyczyła nieruchomości, w której pan Michał nie mieszkał od lat. Dzięki interwencji pani Poseł Lidii Staroń, spółka PGNiG odstąpiła od swojego żądania.

Drodzy Czytelnicy, Wy także możecie któregoś dnia znaleźć się w takiej sytuacji jak pani Alina, pan Wiktor, pan Andrzej, pan Michał, pani Krystyna i pan Józef. I co zrobicie, jeśli Senatorem RP zostanie pan Górecki, a nie pani Staroń? Zapukacie do jego biura i otrzymacie wsparcie? Zapomnijcie o tym. Wasza rozmowa z panem Senatorem Górecki zwyczajnie się nie odbędzie. Najwyżej pogadacie sobie przez domofon z jego pracownikiem i na tym się „pomoc” pana Senatora zakończy.

Oczywiście, pan Senator będzie „godnie reprezentował region” wożąc się z seminarium na seminarium i przyjmując kolejne tytuły Honorowego Obywatela Miasta, a Was w tym czasie zlicytuje komornik za cudze długi, wywalą Was ze spółdzielni mieszkaniowej, a PGNiG ścignie Was za cudze rachunki. I kto Wam pomoże, jeśli z Olsztyna zniknie biuro Lidii Staroń?

Pamiętajcie, wszystko w Waszych rękach. Jeśli chcecie mieć pewność, że nie zostaniecie sami ze swoimi problemami, zadbajcie o to, żeby biuro Lidii Staroń mogło nadal funkcjonować. W przeciwnym razie zostaniecie z ręką w nocniku i z tej mało wygodnej pozycji będziecie obserwować pana Senatora Góreckiego lansującego się na wystawie „Pomiędzy Polską a Japonią – 20 lat Muzeum Manggha”. Ale czy to jest to, czego potrzeba mieszkańcom Warmii i Mazur? Japonia daleko, a łamiący prawo urzędnicy są wszędzie. Warto o tym pamiętać.

Redakcja

Źródło: http://wolnejeziorany.pl/tablica-ogloszen/370-lidia-staro%C5%84-niezale%C5%BCn%C4%85-kandydatk%C4%85-do-senatu-rp-%E2%80%93-relacja-filmowa.html

Wiekopomne dokonania

Była Prezes

O Agnieszce Florczuk można pisać już tylko w czasie przeszłym: była Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Zacisze” – rezygnacja z dniem 7 sierpnia 2015 r.

agnieszka_florczuk- prezesByła prezes – Agnieszka Florczuk

Kiedy 14 lipca 2009 roku weszła do Zarządu mieliśmy nadzieję na profesjonalne, uczciwe i zgodne z prawem zarządzanie naszym Osiedlem. Miało być tylko lepie,j a wyszło tak jak zawsze.

 Do najważniejszych „osiągnięć” Prezes Florczuk należy zaliczyć:

– rozpoczęcie budowy dwóch domów w zabudowie bliźniaczej  na działkach z nieuregulowanym stanem prawnym na podstawie uchwały RN, która była sprzeczna z prawem,

– sfinansowanie budowy niezgodnie z regulaminem GZM z naszych wpłat na eksploatację i FR zamiast z wkładów budowlanych wniesionych przez członków, z którymi została podpisana umowa na wybudowanie domów,

– przerwanie budowy pomimo poniesionych znacznych kosztów na architekta -i inwestora zastępczego, w sumie 116 653,60,

– zniknięcie z rachunku bankowego Spółdzielni blisko 200 000,00 zł (rok 2010- 213 070,91 zł, rok 2012 – 15 826,21 zł), pomimo nagłośnienia sprawy pani Florczuk nie raczyła wytłumaczyć się na jakie cele została wydana tak wysoka kwota,

–  próba przeniesienia własności dwóch działek na podstawie tylko zaliczkowej wpłaty,

– prowadzenie ksiąg finansowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami,

– nierozliczanie każdej nieruchomości oddzielnie,

-Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowej RP wykazał aż 19 nieprawidłowości w zarządzaniu Spółdzielnią,

– nie wywiązywanie się z ustawowego obowiązku przeniesienia własności do lokalu na rzecz członka,

nie wywiązywanie się z obligatoryjnego obowiązku zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie,

– nałożenie haraczu na na właścicieli garaży – tak należy to nazwać ponieważ Spółdzielnia z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów,

– opracowanie wzoru aktu notarialnego, do którego przymuszani są członkowie i notariusz z kuriozalnym zapisem: strony postanawiają, że zarząd wspólną nieruchomością wykonywać będzie SM „Osiedle Zacisze”(…),*

– przeprowadzenie niezgodnie z obowiązującą normą PN/EN-6946:2004 (grubość 25 cm o współczynniku  0,2 W/mK i lambdzie 0,038 – w dążeniu do obowiązującej normy izolacyjnej od 1 stycznia 2012 r.)  termomodernizacji dachu; wymieniono tylko 25% wełny mineralnej pozostawiając starą 20-letnią wełnę; budynki zostały  wybudowane w ubiegłym wieku w oparciu o ówczesne obowiązujące zarządzenie nr 130 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego (Dz.U. Nr 10 poz. 44 z późn. zm.

– nie publikowanie na stronie internetowej protokołów i uchwał WZ, RN i Zarządu.

 

Zostały wymienione tylko 14 „osiągnięć” Prezes Florczuk, które są solidnie udokumentowane. W ciągu 6 lat pracy w Zarządzie  Agnieszka Florczuk zaliczyła całe mnóstwo większych i mniejszych wpadek o czym będę w przyszłości czytelników informował. Nagłośnienie tych patogennych działań spowodowało, że na wniosek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju toczy się obecnie postępowanie prokuratorskie w sprawie dotyczących nieprawidłowości w SM „Osiedle Zacisze”.

Czy takie „sukcesy” na swym koncie może mieć profesjonalista w zarządzaniu nieruchomościami?

Autor: Czarek Meszyński

Konstytucja ustawą z 10 lutego 1976 wprowadzono zapis, że Polska jest państwem socjalistycznym (w miejsce dotychczasowego określenia – państwo demokracji ludowej), PZPR – przewodnią siłą społeczeństwa w budowie socjalizmu, zaś PRL w swej polityce umacnia przyjaźń i współpracę ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i innymi państwami socjalistycznymi. Zapisy te wywołały protesty społeczne. PRL, PZPR i ZSRR już nie istnieje a konstytucja została zmieniona. Prezes Florczuk ustanowiła wzór aktu notarialnego, że naszymi nieruchomościami wiecznie będzie zarządzać Spółdzielnia, a jak zbankrutuje albo zostanie rozwiązana to i tak z zaświatów ekonomicznych będzie naszym majątkiem zarządzać (sic).

Źródło: http://osiedlezaciszewaw.pl/

3000 zł długu / jednego członka SM

„Rozsypał się worek” z informacjami o upadających SM.

„Wspaniale kwitnie” spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce, pod „rządami” obecnie istniejących i obowiązujących ustaw w tym temacie, pod rządami „lobby prezesowskiego”. Wręcz „REWELACYJNIE”.

Z istniejących w 2005r SM, w liczbie ok. 3,7 tys, na wiosnę tego roku pozostało, wg baz danych, ok. 2,2 -2,3 tys. Dokładna liczba jest utajniana przez „włodarzy” polskiej spółdzielczości i nic w tym dziwnego, bo NAPRAWDĘ NIE MAJĄ SIĘ CZYM CHWALIĆ.

Screenshot_2Od lat „NIEPOKORNI” w tych polskich SM-ach, sygnalizują patologicznego „raka” jaki je toczy i starają się z nim walczyć (przynajmniej „na swoim podwórku”). Od lat z tą patologią starała się walczyć Pani Poseł L. Staroń (za co została zresztą ukarana przez swoją partię – PO). Tymczasem, w opinii tych „włodarzy”, w polskich SM wszystko jest „cacy”, a tylko „oszołomy” chcą zniszczyć i zlikwidować te SM-y. Jednym słowem, to nasze działania doprowadziły do tak drastycznego spadku liczby SM w Polsce. Nie korupcja w nich panująca, nie „samodzierżawie” prezesów, nie brak wszelkiej kontroli nad poczynaniami tych prezesów i spolegliwych im RN, nie bezrozumne wydawanie pieniędzy spółdzielców. Wszystkiemu są winni „NIEPOKORNI”  i Pani Poseł. A „politykiery” w Sejmie, niebezinteresownie, dają posłuch tym twierdzeniom.

Jednak czasu nie da się zatrzymać, a z nim razem tej degrengolady, niszczącej i likwidującej polskie SM, w wykonaniu zarówno tego „lobby prezesowskiego”, jak i wspierających go władz naczelnych spółdzielczości, przy współudziale „politykierów”. Konsekwentna realizacja tych patologicznych działań, w krótkim czasie (rośnie to bowiem lawinowo), doprowadzi do „ostatecznego rozwiązania kwestii kołchozów spółdzielczych” w Polsce. A gdy upadnie ostatnia już SM, to co wtedy powiecie panie Domagalski, Jankowski i Jórdeczka?

Poniżej przykład tych Waszych działań. Wszak już od ponad dwóch lat znacie doskonale (ba, nawet wydaliście opinie, że ta SM płynność finansową spółdzielnia straciła już dwa lata temu) sytuację w tej SM i co? Pojechaliście  na, sponsorowaną przez NAS, „wycieczkę” do RPA.

Jaka to SM?

Mława:  SM „Zacisze” tonie w długach

Screenshot_1Biurowiec SM „Zacisze”

Dług tej SM na 31 grudnia 2014r wyniósł 1 mln 376tys zł, a ponieważ SM ma 470 członków, stąd „tytułowe „3 tys zł długu na jednego członka SM.

O jej problemach i zadłużeniu zrobiło się głośno na początku 2014 roku, gdy okazało się, że zalega z opłatami należności dla zakładu Wod-Kan. Udało się zapobiec wtedy wprawdzie wyłączeniu wody, ale wyszło na jaw, że nie są to jedyne długi, w jakie popadło „Zacisze„. W sierpniu 2014r, w części bloków gazownia odcięła dopływ gazu podgrzewającego wodę. Siedem godzin trwało Nadzwyczajne Walne Zebranie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Zacisze” w Mławie zwołane 10 września 2014r, a zebrało się ponad sto osób, mieszkańców bloków należących do „Zacisza”, zaniepokojonych tragiczną sytuacją finansową spółdzielni. Odwołano zarząd i RN i powołano nową RN, która wyznaczyła dwóch swoich członków do pełnienia funkcji członków Zarządu, oraz zatrudniła nową Główną Księgową. Na wiosnę 2015r, gdy komornik na  wniosek jednego z wierzycieli zajął jej konta, zaś gazownia znowu  odcięła dopływ gazu  (od tego czasu w 200 lokalach nie ma ciepłej wody. Od dawna nie przeprowadzano żadnych remontów, a fundusz remontowy, na którym powinno być ponad 700 tys. zł, został wydany bez wiedzy mieszkańców na regulowanie zadłużeń) zarówno członkowie Zarządu jak i ta Główna Księgowa, oraz adwokat obsługujący SM – złożyli rezygnację. Wieloletniego członka zarządu Tadeusz Zalewski, którego mieszkańcy zasobów współobwiniają za bardzo złą sytuację finansową „Zacisza” spółdzielcy nie żałują. To właśnie za kadencji wcześniejszego prezesa Kazimierza Szarpaka i jego zastępcy Tadeusza Zalewskiego spółdzielnia utraciła płynność finansową i popadła w długi przekraczające milion złotych. Powinien za nie odpowiadać zarząd, nie mieszkańcy, jednak sprawę mławska prokuratura umorzyła, co spowodowało, że nie ponieśli oni żadnych konsekwencji za swoje decyzje.

Zacisze

Wiecej … »

Koleś kolesia lustruje,

czyli lustracja w polskich SM-ach

Wszyscy pamiętamy, jak na posiedzeniu KN NPS, na którym omawiane były propozycje urealnienia w ustawie sposobu w jaki powinny być lustrowane polskie SM-y, aby nie były tylko fasadowym tworem, w którym jeden prezes tworzy drugiemu koledze-prezesowi tzw. „d…krytkę”,  prezesi Domagalski i Jankowski bronili istniejącego aktualnie tego obecnego „tforó” „jak nie podległości”. Nawet fakt nie znajomości przez nich ilości aktualnie czynnych tych „lustratorów” w niczym nie zdeprymował ich w tej obronie. Niestety, ale ta ich obrona była skuteczna.

No więc postaramy się pokazać na przykładzie jednej SM z Wrocławia, jak taka „lustracja” w wykonaniu „lustratora” z ZR SMRP wygląda:

Wrocław – SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  „METALOWIEC”

Biurowiec MetalowcaBiurowiec SM

6-go lipca br w SM „Metalowiec” w Wrocławiu rozpoczęła się

lustracja problemowa

dotycząca pawilonu przy ul. Grabiszyńskiej 240 i budowy budynku przy Grabiszyńskiej 309.

InwestycjaMiejsce inwestycji : Grabiszyńska 309

Wiecej … »

Spółdzielnia tonie !

Różne są SM-y w Polsce. Malutkie i „molochowate”. Takie, które realizują w praktyce idee spółdzielczości (niestety, ale w znikomej wręcz ilości), takie typu „kołchozowego” i takie, gdzie wystarczy wpisać ich nazwę w „Mapy Google”, aby wiedzieć na 100% , że ich działanie ma  patologiczny charakter. Oto taki przykład:SM Stare GliwiceTak, dobrze widzicie – ul.Kasprzaka. Są tam jeszcze ulice W. Gomółki, SDKPiL, E. Żabińskiego (sekr. PPR), F. Niedbalskiego (działacz PPR i PZPR). Jest również osiedle Waryńskiego. Już wiecie co to za SM i jak działa?

DODAJMY TYLKO, ŻE W TEJ SM NIE MA ANI JEDNEGO WYODRĘBNIONEGO MIESZKANIA.

Screenshot_1 Spółdzielnia tkwi w pętli zadłużenia. Zastawione jest wszystko. Mieszkania, grunty, zieleńce. Cały majątek spółdzielni. W uliczkę bez wyjścia wprowadził SM prezes Tadeusz Sperczyński, który kierował spółdzielnią przez blisko dwie dekady. A teraz zachował się jak kapitan, który rozbija statek i pierwszy ratuje skórę, składając wniosek o przejście na emeryturę.

Pierwszym kamykiem w lawinie długu była tzw. sprawa Jopka. Franciszek Jopek zapłacił grosze, zarobił krocie. Ale chce jeszcze więcej. Spodziewa się, że do milionów złotych za grunty pod budynkami spółdzielni Stare Gliwice, jakie już zarobił, dorzuci następne. Domaga się od spółdzielców 2 milionów złotych odszkodowania za okres poprzedzający wykup.Można powiedzieć, że przedsiębiorca robi interes życia. 14,4 ha gruntów kupił za 130 tys. euro. Spółdzielnia za „swoje” 2,7 hektara zapłaciła 4,2 miliony złotych. A są jeszcze inni użytkownicy tych terenów. Gmina ma na niej szkołę i drogi, a wojsko budynki mieszkalne…Cenę, za jaką spółdzielcy spłacają przedsiębiorcę, ustalił sąd. W swojej najwyższej instancji potwierdził on prawa Jopka do spornych gruntów. Biznesmen kupił je w 2004 roku od rodziny Kamay. Na należącej do niej ziemi od lat 80. powstawała zabudowa osiedla Waryńskiego. Władze miejskie pozwoliły na wybudowanie 21 bloków spółdzielni, 7 domów należących do wojska, szkoły, a w ostatnim rzucie pawilonu handlowego.  Osiedle rosło, choć ziemia miała prywatnego właściciela. Członkowie rodziny  Kamay wyjechali do Niemiec w latach 50. Zrobili to ukradkiem,  co tłumaczy sytuacja Polski w tamtych latach. Zachowali natomiast majątek, co potwierdzały księgi wieczyste.
Sprawa ujrzała światło dzienne, gdy spółdzielnia próbowała się uwłaszczyć. Okazało się, że miasto nie może oddać gruntów pod zasobami spółdzielni, bo nie są jego. Kiedy tylko sąd, w 2004 roku, potwierdził prawa spadkobierców rodziny Kamay, teren na pniu odkupił Jopek. Próby polubownego rozwiązania, z wykorzystaniem terenów zamiennych należących do miasta i spółdzielni, zakończyły się niepowodzeniem. Sprawą zajął się sąd. Spółdzielnia przegrała kilkuletnią batalię. Za sprawą sądowej wyceny spłaca kwotę o blisko 1/3 wyższą od oczekiwań, z jakimi przyszedł do niej przedsiębiorca. Żeby dać biznesmenowi, zabiera z wydatków na inwestycje.

Screenshot_3

Wiecej … »

Na dobre imię trzeba zapracować.

W dobie Internetu, witryn, for , blogów, serwisów społecznościowych, każdy członek spółdzielni ma możliwość pisania o tym, co dzieje się w jego spółdzielni, ma możliwość wyrażania opinii i ocen. Fajna rzecz ten Internet. Łączysz się, klikasz i wiesz…. Ta upadła, tamta jest źle zarządzana, w innej przepychanki bo nie można odwołać zarządu, tu syndyk, tam komornik. Piszesz, komentujesz, inni czytają, zgadzają się albo nie, lubią to, co piszesz albo nie lubią. Jak lubią to miło, gorzej jeśli nie lubią, nie… Continue reading »