AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

WiadomościCategory Archives

Temat na czasie.

Screenshot_1SKM_C3110160512085100

Kim jest twój prezes zarządu?

„Znajdź swojego prezesa w zasobach IPN

Skan serwisu IPN Skan serwisu IPN

Instytut Pamięci Narodowej udostępnia zasoby i umożliwia internetowe wyszukiwanie osób będących w PRL funkcjonariuszami państwa komunistycznego – struktur PZPR, UB, SB i MO.

Postkomunistyczna spółdzielczość wciąż pozostaje pod kontrolą środowiska funkcjonariuszy nieboszczki partii i dawnych organów bezpieczeństwa.

W serwisie IPN
http://katalog.bip.ipn.gov.pl/

można sprawdzić przeszłość zewidencjonowanych funkcjonariuszy.

Udostępniona baza danych jest niestety niepełnym zbiorem, ale mimo to w wielu przypadkach będzie pomocnym narzędziem w odkrywaniu mrocznej przeszłości ludzi systemu komunistycznego.

Dziś wielu byłych funkcjonariuszy PZPR, SB czy MO dostosowało zachowania do nowego etapu. Przywdziało nowe modne maski pobożnych, tzw. szanowanych obywateli, nawet darczyńców dla kościołów i animatorów pseudoreligijnych organizacji.”

************************************

Autor: St. Bartnik

Źródło: http://www.slonecznystok.pl/spoldzielczosc/opinie/item/1382-znajdz-swojego-prezesa-w-zasobach-ipn.html

Niezbędna jest nowa jakość.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nie będę ukrywała proszę Państwa, że bardzo jestem zaskoczona kiedy znajduję w naszej witrynie przyjacielskie rady sugerujące nam, że powinniśmy unikać ocen politycznych i, że upolitycznione wpisy na naszych  łamach mają niewiele wspólnego z podstawowym zadaniem witryny jakim jest nagłaśnianie patologii w spółdzielniach mieszkaniowych. Jestem zaskoczona bo źródłem patologii są akty nadużywania lub lekceważenia prawa i to czy patologia narzuci zasady gry  szerszym czy węższym kręgom społecznym zależy przede wszystkim od jakości prawa, jakości  służb , do których należy wykonanie… Continue reading »

Dedykujemy sympatykom KOD-u.

Cz. SM

Historia 1

Historia 2

Historia 3

Odroczona egzekucja SM „Hutnik”?

„Bohaterka” naszych wielu wpisów na witrynie SM „Hutnik” z Ostrowca Świętokrzyskiego stoi u progu BANKRUCTWA!

Screenshot_1Oto skrót ostatnich istotnych informacji dotyczących tej SM:

W blokach na ul. Polnej, którymi do tej pory się zajmowaliśmy, pozostało tylko kilka mieszkań i lokali użytkowych o statusie „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu”. W obu blokach powstały i funkcjonują wspólnoty. Ich w zasadzie już nie specjalnie interesują losy SM, no bo niby jakim prawem i dlaczego miały by interesować?

ostrowiec223 czerwca 2015r SO w Kielcach uchylił tą niesprawiedliwą uchwałę o przestępczym charakterze podziału SM „Hutnik”. SM ten wyrok zaskarżyła do SA w Krakowie. W trakcie trwania tego procesu apelacyjnego, wszyscy członkowie RN i prezes zarządu zostali odwołani. Jednocześnie, w tym procesie apelacyjnym, jednoznacznie po stronie skarżących ten „podział”, stanął prokurator apelacyjny. Wyrok miał zostać ogłoszony w kwietniu 2016r.

Pisaliśmy o tym tutaj:  http://temidacontrasm.info/ostrowiec-woz-albo-przewoz/

Tymczasem SM w dniu 4 marca tego roku APELACJĘ WYCOFAŁA! 

http://www.ostrowiecka.pl/ostrowiec-swietokrzyski/miasto/7935-2016-03-22-05-07-50

Nie mały wpływ na to wycofanie apelacji miała prawdopodobnie uchwała rady wierzycieli Huty „Ostrowiec”, podjęta w październiku minionego roku, o SPRZEDAŻY tej wierzytelności SM „Hutnik”.

200_DSC01313.JPG_W ubiegłym tygodniu Ostrowiec obiegła bulwersująca informacja:

„SYNDYK SPRZEDAJE DŁUG „HUTNIKA!”

http://www.ostrowiecka.pl/ostrowiec-swietokrzyski/miasto/8023-wielkie-zaniepokojenie-wielkie-obawy

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/p/Ruchomo%C5%9Bci/5751560/ogloszenie+o+sprzedazy+wierzytelnosci

******************************

Dalszy scenariusz może być taki:

– Nie znajdzie się kupiec – mało prawdopodobne;

– Dług, zgodnie z pierwotnymi zamiarami, kupi prezydent miasta – wersja najbardziej optymistyczna, ale czy realna?;

– Dług, kupi jedna z firm windykacyjnych. Tym samym, wcześniej czy później, ale cały ten dług, łącznie z odsetkami, członkowie SM „Hutnik” ZAPŁACĄ! Jest tylko kwestią na jaki okres czasu tą spłatę windykator rozłoży;

– I wersja najmniej optymistyczna – Dług kupi „handlarz długów”, uzyska klauzulę wykonalności do nakazu zapłaty, który już jest wydany, uzyska „hipoteki przymusowe” na budynki SM i przystąpi do ich „czyszczenia”.

Problemem SM „Hutnik” jest jeszcze to, ŻE NIE MA ON PRAKTYCZNIE ŻADNEGO SWOJEGO TERENU, KTÓRY MOGŁA BY SPRZEDAĆ, ABY SPŁACIĆ TEN DŁUG, gdyż nieruchomości na których są posadowione bloki, są wyodrębnione „po obrysie” bloków i tylko one są jej własnością. Pozostałe, przyległe  działki – nie. Dodatkowo, pieniądze które winny pójść na spłatę tego długo, już raz od swoich członków pobrała (tylko tak jakoś „rozeszły się”). Ciężkie raczej czasy nastały dla członków SM „Hutnik”,

a przede wszystkim dla dalszych losów istnienia lub nie tej SM.

To na ogół reguła, taka kolej rzeczy, gdy myśląc „socjalistycznie”, członkowie SM nie interesują się tym co się w niej dzieje i jak jest zarządzana.

To SĘDZIOWIE „stworzyli” „czyścicieli kamienic”!

5703fb27d80bd_o,size,969x565,q,71,h,c774d1W zasadzie nasza witryna zajmuje się sprawami dotyczącymi polskich SM-ów. Trudno jednak przejść nam obojętnie wobec sprawy „czyścicieli kamienic”, tym bardziej, że nie wiadomo czy nie zmienią oni profesji na „czyścicieli bloków”. Czy tak nie będzie, nie jest to tak naprawdę do końca takie pewne.

Jednak do rzeczy:

28 listopada NSA wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I OPS 5/08. Wyrok, jak wyrok, ale jego konsekwencje w wyniku zidiocenia (chyba) sędziów tego składu orzekającego są niewyobrażalne. Nie bawiąc się w szczegóły tego „wyroku”, jego treść można opisać następująco:

NSA uznał że przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego na cele użyteczności publicznej nie wyłączało możliwości przyznania byłemu właścicielowi prawa własności czasowej (wieczystej dzierżawy). W przetłumaczeniu tego na język polski (język obcy dla „togowiczów”),

znaczy to wprost:

NSA uznał, że właściciel prywatny tak samo realizuje cele użyteczności publicznej jak gmina. Uznano, że dla lokatora nie ma większego znaczenia, czy właścicielem kamienicy jest państwo, czy też osoba prywatna .

To ten wyrok „stworzył”, bo dał możliwości, „czyścicieli kamienic”!!

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Oto przykład z Łodzi  tego „braku znaczenia”:

5587e5d8f19dd_p

To jednak nie jedyny i nie ostatni przykład.To dotyczy całej Polski i również nie tylko kamienic, ale i bloków (na razie tych komunalnych, przejętych przez samorządy po likwidowanych zakładach – Grochowska230A w W-wie, ale i inne)

_1454939873

Niektóre źródła:

http://nieruchomosci.dziennik.pl/news/artykuly/517160,reprywatyzacja-prawo-kamienica-lokator-prawnik-adwokat-sad-sedzia-ewa-letowska.html

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3703436,targowa-47-jest-zawiadomienie-do-prokuratury-o-narazeniu-zycia-i-nekanie-lokatorow-zdjeciafilm,id,t.html

http://wio.waw.pl/artykul/mieszkancy-kamienicy-przy-grochowskiej-sprzedani-razem-z-budynkiem/37356

http://www.wykop.pl/ramka/920935/mieszkancy-sprzedani-razem-z-kamienica-wlasciciel-neobank-demoluje-budynek/

http://nieruchomosci.dziennik.pl/news/artykuly/488382,dekret-bieruta-handel-roszczeniami-wobec-gruntow-w-warszawie.html

 

WAŻNE! Użytkowanie wieczyste!

Za „Dziennik – Gazeta Prawna:”

„Nieruchomości: Wieczyste użytkowanie przechodzi na własność. Koniec z corocznymi opłatami

indeks 2 1 stycznia 2017 r. użytkowanie wieczyste gruntów pod budynkami wielolokalowymi ma zostać zniesione. Z mocy ustawy. 1 stycznia 2017 r. mieszkańcy bloków stojących na ziemi nienależącej do nich mogą obudzić się już jako jej właściciele. Jednak za przekształcenie gruntu prawdopodobnie będą musieli zapłacić. ….”

Zarzuty prokuratorskie na 100 mln

Bardzo bogata spółdzielnia

Członkami Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ŚSM) jest kilka tysięcy osób, głównie mieszkańców popularnego w Warszawie Osiedla za Żelazną Bramą. ŚSM znana jest też z budowy luksusowych apartamentowców w świetnych lokalizacjach, takich jak ul. Grzybowska w ścisłym centrum stolicy czy ul. Leszczyny, na koronie skarpy warszawskiej. Spółdzielnią rządził (za wynagrodzeniem 54,5 tys. zł miesięcznie) zarząd, kierowany przez Krystynę Rubik, wdowę po wieloletnim prezesie ŚSM, Januszu Rubiku. Majątek spółdzielni możliwy do sprzedaży biegły powołany przez syndyka wycenił na 130 mln zł.

Śródmiejska SMObecnie była prezes Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej usłyszała zarzuty niegospodarności na 100 mln zł. Twierdzi, że są niesłuszne.

— Czterem byłym członkom zarządu przedstawiliśmy łącznie dziesięć zarzutów związanych z niegospodarnością przy zarządzaniu majątkiem spółdzielni. Wartość szkody wyrządzonej wynosi około 12 mln zł, a wartość szkody, na której wyrządzenie narażono spółdzielnię, to 87,3 mln zł — informuje Michał Dziekański, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Screenshot_3Źródło: http://www.pb.pl/4429080,72735,zarzad-spoldzielni-podejrzany

                    Komunikat-Syndyka-Nr-1-04-2016

Czekamy też na kolejną zmianę.

SENAT

Budynek Senatu

Czekamy również na istotną zmianę w ustawie Prawo spółdzielcze. Dotyczy ona  prawa członków  dysponujących odrębną własnością lokalu, którzy rozstają się z członkostwem w spóldzielni,  do zwrotu  niewykorzystanej części  funduszu remontowego. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 5 lutego 2015r w sprawie sygn.  akt K 60/13 uznał bowiem  za niezgodny z Konstytucją

art. 26 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze, który stanowi:

2) Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego majątku spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 125 § 5a.

* artykułu  125 § 5a nie stosuje się do spółdzielni mieszkaniowych.

Cytujemy wyrok Trybunału:

  1. Art. 26 § 2 ustawy – Prawo spółdzielcze w zakresie, w jakim nie przewiduje prawa byłego członka spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługuje odrębna własność lokalu, do odpowiedniej części funduszu remontowego, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 i z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

WYROK Trybunału w spr. K 60/13:

http://temidacontrasm.info/wp-content/uploads/2012/07/TK-K-60-przez-13.pdf

Czytajmy między wierszami.

W ubiegłym tygodniu przez media przetoczyła się burza dotycząca senatorskiego projektu zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 99), który skomentowaliśmy w naszej publikacji pt. „ Nowy Senat, stare zwyczaje”:

http://temidacontrasm.info/nowy-senat-stare-zwyczaje/

Burzę wywołał  artykuł  redaktora Patryka Słowika  pt  Zakaz wynajmu mieszkań spółdzielczych. „To bardzo niebezpieczna zmiana…”  opublikowany w wydaniu  Gazety Prawnej z dnia  30 marca 2016r, w którym autor dopatruje się pozornego zagrożenia w  jednym zdaniu uzasadnienia senatorskiego projektu.

http://nieruchomosci.dziennik.pl/kupno-i-wynajem/artykuly/516797,mieszkanie-wynajem-wynajecie-spoldzielnia-prawo-najemca-wynajmujacy-senat-przepisy-tk.html

 Redaktor Gazety Prawnej  Patryk Słowik

Publikacja redaktora Patryka Słowika jest, jak się wydaje, głosem tych członków spółdzielni mieszkaniowych, którzy w nich nie mieszkają, są jednak właścicielami kilku a nawet kilkunastu spółdzielczych mieszkań i je wynajmują. Niepokój spotęgowany został zamieszczonym w publikacji  komentarzem byłego ministra sprawiedliwości posła Borysa Budki, który w kręgach dziennikarski cieszy się opinią eksperta od spraw prawa spółdzielczego.

Furię  wpływowej (skoro była w stanie uruchomić potężne media) grupy biznesowych  właścicieli spółdzielczych mieszkań wywołało drugie zdanie uzasadnienia projektu cyt:

Proponuje się:

  • ograniczenie prawa do nabycia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej jedynie do osób, które mają interes polegający na zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych lub na dostarczaniu lokali o innym przeznaczeniu przez daną spółdzielnię mieszkaniową.

Swoją drogą naturalne w świetle tej awantury wydaje się pytanie: po co  potrzebne jest członkostwo spółdzielni osobom traktującym spółdzielcze mieszkania   jak towar, na którym robi się pieniądze? Przecież najemca wynajmujący mieszkanie od takiego biznesmena zwraca mu koszty, które trzeba odprowadzić do spółdzielni i jeszcze musi mu zapłacić dodatkową kwotę, która stanowi biznesowy dochód. Czynsz za takie mieszkanie jest więc najczęściej dwukrotnie droższy od opłaty należnej spółdzielni.   To już większe zagrożenie, od utraty członkostwa spółdzielni, stanowi dla tej grupy biznesowej plan  narodowego programu taniego budownictwa mieszkaniowego. O co ta awantura, trudno pojąć. Może o to, że  ci, którzy robią biznes na wynajmie spółdzielczych mieszkań tak naprawdę należą do kategorii fikcyjnych członków spółdzielni i jeśli  stracą członkostwo, to nie będą mogli odwzajemnić swoją obecnością na walnym  prezesowskich „wyrazów wdzięczności”, które zmaterializowały się w formę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub w odrębną własność lokalu.

Ale nas bardziej od powyższych pytań nurtuje inne pytanie. Dlaczego redaktor Patryk Słowik tak sumiennie przeczytał uzasadnienie projektu i wyłuskał w nim pozorne zagrożenie dla biznesowych członków spółdzielni a niezbyt sumiennie przestudiował sam projekt i nie zauważył w nim redakcyjnego potknięcia, które stanowi faktyczne zagrożenie dla niefikcyjnych członków spółdzielni? Proponujemy mu zatem, żeby skupił się na projekcie, przeczytał jego pierwsze zdanie ponownie i powiedział nam:

czy z tego zapisu wynika w sposób bezsporny, że osoba fizyczna dla zachowania członkostwa spółdzielni musi również spełniać warunek posiadania tytułu prawnego do lokalu spółdzielczego?

W naszej ocenie przepis odnosi się do dwóch osób: fizycznej i prawnej i dlatego wyraz „której” powinien być w tym przepisie użyty w liczbie mnogiej  („którym”)  a użycie go w liczbie pojedynczej  sugeruje, że odnosi się tylko do osoby prawnej.  Cytujemy projekt:

„1. Członkiem spółdzielni może być:

1) osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

 2) osoba prawna

 – której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa odrębnej własności lokalu, o której mowa w art. 19.”

Reasumując: nam się wydaje, że ten niejasny zapis bardzo jest na rękę prezesom spółdzielni mieszkaniowych więc uruchomili swoich ludzi i wywołali medialną  awanturę w innej sprawie, żeby odwrócić uwagę opinii członków spółdzielni mieszkaniowych od istotnego dla niej problemu.

Upoważniona do reprezentowania Komisji Ustawodawczej Senatu w pracach nad projektem senator Lidia Staroń odnosząc się  w programie „Rozmowy w Polsat News 2” do rewelacji redaktora Patryka Słowika i posła Borysa Budki tłumaczyła, że prace nad projektem dopiero się zaczęły i będzie on weryfikowany.

http://www.ipla.tv/Rozmowy-w-polsat-news-2-prawo-spoldzielcze/vod-6572848

Pani Senator, cytowany przez nas zapis projektu trzeba koniecznie skorygować w pierwszym czytaniu bo jego niejednoznaczne brzmienie, jak wynika z naszych wspólnych doświadczeń,  bez oporów zostanie wykorzystane przez statutowe organy spółdzielni mieszkaniowych dla zabetonowania dotychczasowego stanu rzeczy.

W programie wypowiadał się m in :

Grzegorz Jakubiec prezes SM Służew nad Dolinką

 Grzegorz Jakubiec – prezes SM Służew nad Dolinką

 Cytujemy  wypowiedź prezesa: Sam projekt ustawy nie budzi zastrzeżeń. Jest to jasno, klarownie napisany projekt ustawy. Natomiast w uzasadnieniu jest to jedno zdanie za dużo, które mówi o tych własnych potrzebach mieszkaniowych. I to trzeba w trakcie procesu legislacyjnego… . Wtedy ustawa nie będzie budziła, żadnych wątpliwości.

 

Quo vadis PiS?

Tytułowe pytanie  dotyczące zamiarów PiS względem polskich SM, jest bardzo zasadne, gdyż już w kilkanaście dni po utworzeniu rządu PiS-u, zaczęły się „umizgi” tego rządu do „lobby prezesowskiego”. Przecież wykonawcą zamierzeń PiS, a dotyczących budownictwa „na wynajem”, nie będzie KRS i ZR SMRP, tylko będą Spółdzielnie Mieszkaniowe, a konkretnie zarządy tych SM. Po prostu, żadna z tych instytucji: KRS czy ZR SMRP, nie ma mocy sprawczych ani decyzyjnych, aby te zamierzenia móc realizować. „Clou” sprawy zawarte jest chyba w przedostatnim zdaniu pisma, którego fotokopię prezentujemy niżej:

Screenshot_1

Nowy Senat, stare zwyczaje!

Dedykujemy redaktor Renacie  Krupa – Dąbrowskiej

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski

Marszałek Senatu – Senator Stanisław Karczewski

Senat ubiegłej kadencji miał hańbiący autorytet  tego organu  zwyczaj podstępnego  wycinania z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ważnych dla członków przepisów,   pod pozorem wykonania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. W taki właśnie perfidny  sposób z ustawy wyeliminowane zostały przepisy, co do których Trybunał wcale się nie wypowiadał, a które to chroniły spółdzielców przed nieuzasadnioną hipoteką:

http://temidacontrasm.info/swiat-sie-wali-pis-demoluje-wlasna-ustawe/

Tamtego senatu już nie ma ale jak się wydaje niechlubny  zwyczaj pozostał.  10 marca 2016r. działająca w Senacie Komisja Ustawodawcza:

http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/sklad,163,komisja-ustawodawcza.html

wniosła do Marszałka Senatu projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 99), którego celem jest wprowadzenie zmian orzeczonych wyrokiem Trybunału z dnia 5 lutego 2015r  sygn. akt  K 60/13.

http://www.senat.gov.pl/prace/senat/inicjatywy-ustawodawcze/wykonanie-orzeczen-tk/

Powyższym wyrokiem Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją m. in.  zapisy art. 3 ust 1 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim dopuszczają   członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej podmiotów, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa odrębnej własności lokalu. Chodzi o wykluczenie powszechnie stosowanej przez spółdzielnie mieszkaniowe praktyki nadawania członkostwa spółdzielni osobom przede wszystkim fizycznym, które  nie mają prawa do lokalu wchodzącego w skład zasobów tej spółdzielni. Lokalu nie mają a członkami spółdzielni są i przychodzą na walne, żeby decydować o sprawach, które ich nie dotyczą. Stanowią zwykle gwardię przyboczną prezesów spółdzielni pojawiającą  się na walnym, żeby przeforsować uchwały proponowane przez zarząd, które nie zawsze są korzystne dla  społeczności członków tej spółdzielni.

Żeby pokazać jak senacki projekt realizuje zalecenia Trybunału w tej sprawie cytujemy dotychczasowe brzmienie art. 3 ust 1-3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

  1. Członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  1. Członkami spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.
  1. Członkiem spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Przepisy oznaczone kolorem czerwonym Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją orzekając, że członkostwo przysługuje zarówno  osobie fizycznej jak i  osobie prawnej tylko wtedy, kiedy ma ona spółdzielcze – lokatorskie lub spółdzielcze – własnościowe prawo do lokalu, odrębną własność lokalu, bądź jeśli ma podpisaną ze spółdzielnią umowę o budowę lokalu z przyrzeczeniem (ekspektatywą) ustanowienia odrębnej własności tego lokalu po jego wybudowaniu.

A teraz cytujemy jak brzmi senatorskie dostosowanie art. 3 ust 1 i 3 do zaleceń Trybunału:

1) w art. 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Członkiem spółdzielni może być:

1) osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

2)  osoba prawna – której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa odrębnej własności lokalu, o której mowa w art. 19.

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Osobie prawnej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Senacki projekt:

http://temidacontrasm.info/wp-content/uploads/2012/07/SENAT-druk-nr-99.pdf

Jak wynika z powyższej  aroganckiej  manipulacji  dotychczasowa treść  ustępu  1  w art. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która dotyczy osób fizycznych, pozostaje bez zmian, a do wyroku TK dostosowana została tylko treść dotychczasowego ustępu 3 w art. 3  tej ustawy dotyczącego osób prawnych.

Rzecz w tym, że   członkostwo osób prawnych w spółdzielniach mieszkaniowych jest zjawiskiem marginalnym a trzon fikcyjnych członków w spółdzielniach  mieszkaniowych stanowią osoby fizyczne, które w przypadku uchwalenia proponowanej przez Senat zmiany nie zostaną wykreślone z rejestrów członkowskich.

W co ten Senat gra? 

W durnia z wyborcami?  Bo nie będziecie mnie przecież przekonywać, że ten  nie  pierwszy już incydent  jest dziełem omyłki redakcyjnej. 

Pani Senator – zwracam się z tego miejsca do Senator Lidii Staroń – czy Pani znowu została sama w tej stajni Augiasza?

Stanisław Gogacz przewod. Komisji Ustawodawczej

Senator Stanisław Gogacz (PiS)

– przewodniczący Komisji Ustawodawczej w Senacie 

 

Wesołych Świąt!

WIELKANOC

i mokrego Dyngusa  życzą

Administratorzy witryny

Łódź

Łódź

Kazimierz

Kazimierz

Vancouver

Vancouver

SulejówekSulejówek
Białystok
Białystok

Słoń
ZOO 🙂

 

Projekty zmian prawa.

Spółdzielnie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wspólnoty

Wyrok o CO

Dla tych z „kominowymi” zapłatami za CO

http://radioszczecin.pl/1,331830,gigantyczne-rachunki-za-ogrzewanie-spoldzielnia-

http://szczecin.tvp.pl/23287356/wygrana-ze-spoldzielnia

https://www.facebook.com/naprawiamysmchemik/?fref=nf