AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

“CHCEMY KASY! KASY!”

“Przebiera nogami lobby prezesowskie” z SM! Mocno “przebiera”.

To efekt ogłoszonych przez Rząd zamierzeń wprowadzenia programu “Mieszkanie +” i “KASY” JAKA Z BUDŻETU PAŃSTWA BĘDZIE NA TEN PROGRAM ROK W ROK PRZEZNACZANA. A będzie to nie mała ilość pieniędzy, bo wg oświadczenia v-Premiera Morawieckiego sięgać będzie rok rocznie 6 MILIARDÓW złotych polskich. “Wprawni” dysponenci takiej kasy odpowiednią “działkę” dla siebie bez problemów “wykroją”, tym bardziej że wprawę w takich działaniach mają. Oj mają!!

“Dwaj Panowie J Jankowski

Jórdeczka2

PONIŻEJ PUBLIKUJEMY MEMORANDUM ZR SM RP DO PREMIERA RZĄDU POLSKIEGO.

Proszę zwrócić uwagę na sekwencję zdarzeń:

 • 26 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych z Panem Kazimierzem Smolińskim sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,
 • 24 lutego 2016 r. zarejestrowana zostaje GRI Polska Sp. z o.o. jako Generalny Realizator Inwestycji,
 • 29 lutego 2016 r. wysłane zostaje Memorandum  sygnowane przez Tomasza Jórdeczkę i Jerzego Jankowskiego,
 • 24 października 2016 r. Panowie Jórdeczka i Jankowski kierują pismo do wszystkich spółdzielni mieszkaniowych w Polsce.

————————————————————-

Wystąpienie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

do Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie potrzeby uwzględnienia spółdzielni mieszkaniowych w Narodowym Programie Budowy Mieszkań.

Warszawa, 29 lutego 2016r.

Screenshot_4

Sz. Pani

Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

MEMORANDUM

Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych

Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie uwzględnienia spółdzielni mieszkaniowych

w Narodowym Programie budowy Mieszkań.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia memorandum w sprawie potrzeby uwzględnienia spółdzielni mieszkaniowych w Narodowym Programie budowy Mieszkań.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 Konstytucji RP władze publiczne są zobowiązane do prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności: przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Realizacja zobowiązań władz publicznych nałożonych przez Konstytucję wiąże się z opracowywaniem i uchwaleniem takich aktów prawnych, które by kwestie planowania przestrzennego, prawa budowlanego, infrastruktury towarzyszącej mieszkaniom, funkcjonowania rynku finansowego czy zasad użytkowania mieszkań ( w tym mieszkań stanowiących przedmiot najmu), regulowały w sposób sprzyjający obywatelom, a nie stanowiły bariery dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Podstawowym problemem, z którym spotyka się polskie społeczeństwo, jest tzw. deficyt mieszkaniowy, który stanowi różnicę między liczbą zamieszkałych mieszkań, a liczbą gospodarstw domowych – sięga około 2 milionów, w tym około 1,1 miliona w miastach. Kolejną istotną kwestię stanowi problem związany z niedostateczną dostępnością lokali, rozumianą jako możliwość zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez gospodarstwa domowe. Niskie dochody społeczeństwa i wysokie koszty budowy, czy też zbyt wygórowane ceny nowych mieszkań, powodują, że jedynie niewielka część społeczeństwa może zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe na rynku. Równocześnie w okresach zwiększonego popytu na mieszkania ( powstającego przykładowo w związku ze zmniejszeniem oprocentowania kredytów hipotecznych, czy też z poprawą sytuacji na rynku pracy) można zaobserwować gwałtowny wzrost cen mieszkań na rynku mieszkaniowym, co miało miejsce np. w okresie 2006 – 2008r., a więc nawet w latach prosperity problem nie został rozwiązany.

W chwili obecnej brakuje w Polsce około 2 milionów mieszkań, co oznacza niegodny byt dla 2 milionów rodzin. Odpowiedzią na tak fatalny stan mieszkalnictwa powinna być solidna, stabilna i konsekwentna polityka mieszkaniowa państwa.

Rok 2020 oznacza także koniec transzy środków z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 dla Polski. Oznacza to w konsekwencji finansowanie, w oparciu o środki własne, zarówno nowych inwestycji mieszkaniowych, jak i remontów zużytej substancji budowlanej i mieszkaniowej.

W związku z powyższym w ocenie Związku Rewizyjnego pilna stała się potrzeba uwzględnienia i wykorzystania w Narodowym programie Budowy Mieszkań potencjału spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, które z uwagi na szczególny charakter oraz rolę spółdzielni mieszkaniowych przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich zmian w prawie odegrać powinno kluczową rolę w zabezpieczeniu potrzeb społeczności lokalnych, środowiskowych oraz biedniejszych warstw społeczeństwa.

Niezbędne są jednak rozwiązania systemowe umożliwiające spółdzielniom mieszkaniowym równoprawny dostęp do środków budżetowych przeznaczanych na ten cel, a także ułatwienia w pozyskaniu terenów i ich zagospodarowaniu.

Wobec powyższego Związek Rewizyjny zwraca się do Pani Premier w sprawie pilnej potrzeby uwzględnienia spółdzielni mieszkaniowych w Narodowym Planie Budowy Mieszkań poprzez:

– zastąpienie, wprowadzonego przez poprzedni rząd, programu „Mieszkanie dla Młodych” programem rozwoju spółdzielczych praw do lokali, który objąłby zarówno osoby młode, jak i osoby doświadczające problemu deficytu mieszkań;

– zrezygnowanie z realizacji, wprowadzonego przez poprzedni rząd, programu budowy mieszkań na wynajem ( finansującego de facto z publicznych pieniędzy za pośrednictwem Banku Gospodarstwa prywatnych deweloperów prowadząc do sytuacji, w której wybudowane mieszkania są nierzadko wynajmowane po cenach wyższych aniżeli rynkowe) na rzecz możliwości budowy spółdzielczych mieszkań lokatorskich;

– zapewnienie rozwoju spółdzielczych lokatorskich praw do lokalu z opcją wykupu jako konkurencyjnej oferty pełniącej szczególną rolę społeczną redukcji deficytu mieszkań względem obecnej sytuacji na rynku tj. ograniczenia de facto możliwości nabycia mieszkań do mieszkań oferowanych przez deweloperów, rynek wtórny oraz skierowanej do wąskiego grona adresatów oferty TBS-ów działających w formie spółek prawa handlowego i nie mających takiego potencjału, jaki posiada spółdzielczy model budownictwa mieszkaniowego;

– zapewnienie możliwości ustanawiania spółdzielczych własnościowych praw do lokalu w celu uporządkowania istniejącego stanu prawnego oraz umożliwienia uprawnionym z tego prawa faktycznego obrotu tymi prawami na rynku nieruchomości.

Jednocześnie Związek Rewizyjny wyraża pełną gotowość do udziału w dalszych pracach legislacyjnych związanych z niniejszym memorandum oraz przedstawienia Pani Premier jego szczegółowych rozwiązań.

Z wyrazami szacunku

ZR SM RP

Przewodniczący Rady Nadzorczej                                           Prezes Zarządu 

              Tomasz Jórdeczka                                                           Jerzy Jankowski

********************************************************

A tu masz “klops”. Spółdzielcy odważyli się napisać SWÓJ projekt nowelizacji UoSM ” zabierający tym “ponom” możliwości jakimi dysponowali dotychczas, czyli niczym nieskrępowaną możliwością “dojenia” tak członków SM, jak i innych instytucji, w tym państwa, czyli naszej OJCZYZNY, BEZ JAKIEJKOLWIEK KONTROLI. Jakby tego było mało, to nawet znaleźli takie osoby, przy pomocy których, udało się im wprowadzić ten projekt na “ścieżkę legislacyjną” w Sejmie.

ZGROZA PANIE ,ZGROZA! KTO TO WIDZIAŁ, ŻEBY ZWYKŁY SPÓŁDZIELCA KONTROLOWAŁ PREZESA!!

Źródło: http://osiedlezaciszewaw.pl/?p=3589

Prywatny „byznes” w ZR SMRP !!

16 Responses to ““CHCEMY KASY! KASY!”

 1. Petarda

  Dla chcącego zrobić porządek z sitwą w SM, nic trudnego.
  http://osiedlezaciszewaw.pl/?p=3422

 2. Emma102

  Ad. medialnych wypowiedzi lustracyjnego wodza ZRSMRP – J. Jankowskiego: Otóż jego niewiedza o spółdzielczym bezprawiu i patologiach, chyba każdego wprawia w osłupienie. Przecież to on właśnie, od niepamiętnych czasów, przewodzi lustracjom w spółdzielniach mieszkaniowych. Na dowody bezhołowia i bezprawia (głównych przyczyn całkowitego rozstroju spółdzielczego organizmu ), zawsze z jego strony pada stwierdzenie, że on NIE MA TAKIEJ WIEDZY (!) i nie zna … takiej spółdzielni !!!. – no, błazenada w czystej postaci. Jednym słowem herszt bandy, która nie wie co czyni i czym się zajmuje. Nic nie znaczą tysiące błagalnych zgłoszeń, petycji i pism do ZRSMRP. Żaden udręczony do ostatnich granic spółdzielca, zapewne nigdy nie otrzymał sensownej odpowiedzi, ( ani tym bardziej pomocy ) w zgłoszonej sprawie, ponieważ dr Jankowski z niewiadomych przyczyn – nie jest świadomy (jak sam twierdzi), tego co się faktycznie w spółdzielniach dzieje !!!

 3. DarkMastreeek

  Uwierzę w dobrą zmianę jeśli przejdą postulaty posła Kukiz 15. Mam dość dręczenia przez pracowników spółdzielni mieszkaniowej. Czekam na dobrą zmianę i koniec mojego udręczenia.

 4. Endriu

  Memorandum orlich zasępionych działaczy brzmi jak szeleszczące murmurando. Z szelestem biletów NBP, nie opisanym przez sygnatariuszy. Bez kasy fiskalnej.

  Związek rewizyjny chce być inwestycyjnym naganiaczem?
  Usiłuje nakłonić zarządców sm do zlecania budowy M+ jednoosobowemu konsorcjum GRI. Zamiast zająć się należytym przeprowadzaniem rewizji nazywanych lustracjami. Te kontrole doprowadzili do perfekcyjnej nie? Gogol tego by nie wymyślił, a uśmiałby się do rozpuku, ze swoim rewizorem.

  Jednoosobowe rozmaite dęte “konsorcja” w różnych sferach pokazywać się lubią. Tu jako wszechmogący podmiot gospodarczy z kapitałem aż 5 000 zł. Gdzie indziej jako tzw. ruch społeczny nic poza jedną osobą nie reprezentujący, z mentalnym zerowym kapitałem.
  Podobnie dwaj osobnicy z orlego gniazdka nadużywają swego głównego posłannictwa.

  M+ nie musi i nie powinno być w sm! To podmiot prywatny, prywatny nierzadko inaczej. Wciskając M+ do sm obarcza się nie uczestniczących w tym ogół obecnych spółdzielców odpowiedzialnością majątkową na rzecz lokatorów z lokatorskich dziwadeł na wynajem.

  Niechże ZRSMRP i osobiście dwaj funkcjonariusze wezmą na siebie gwarancje kredytowe oraz dalsze ryzyko eksploatacyjne M+ w sm. Nie wezmą.

  Skoro rządzący chcą sm jako prywatny podmiot ustawami obarczyć tym materialnym ryzykiem, no to niech tak samo obarczą, np. deweloperów! Też prywatne podmioty.
  Albo takie jednoosobowe “konsorcja” jak GRI z kapitałem 5 tysięcy pln. Na odpowiedzialność pełną.

  Na koniec. Jeśli skądś /z BGK?/ mają, bo muszą być udzielane kredyty na M+ na wynajem, to najbardziej do tego predystynowane są gminy! Będą mieć wreszcie kasę na budowę tego typu tak ponoć potrzebnych lokali. Mają doświadczone administracje do zarządzania nieruchomościami. Po całkowitej spłacie zbędą wytrwałemu lokatorowi mieszkanie, wraz z gruntem za 5 procent. W zbywaniu wielu mieszkań komunalnych z bonifikatą gminy mają wielkie doświadczenie.
  Wtłaczanie M+ do sm służy utrzymaniu tam relacji typu Alternatywy 4.

  • Endriu

   Uzupełnienie.
   Winno być “do perfekcyjnej niemocy”.

   • Inzynier

    Jasna sprawa! Jesli chcą na sile pchac ten swoj program to tylko przez samorzady. Gminy dysponuja gruntami i sobie poradza. Chociaz wg mnie wystarczy nie narzucać ludziom opodatkowania na poziomie 70% (jak aktualnie) a wszelkie “program pis plus” beda zbedne.
    Nie chciałbym okazac sie tutaj czarnowidzem ale jesli do tej kasy dorwie sie ta spółdzielcza “elyta” to beda nie do ruszenia. uruchomi sie kolejny lancuszek zaleznosci i uczyni wiernymi poddanymi prezesow kolejne grupy obywateli.

 5. Petarda

  Każda kanalia się nachapała ze spółdzielczej krwawicy i uprowadzała ze zdychającego budżetu państwa na lichwiarskich kredytach. O gruntach z 95% bonifikatą dla członków Mafii, tylko wspomnę.
  A “frajerzy” pod ochroną Konstytucji Kwaśniewskiego spłacą?

  To nie są płotki – to rekiny:
  Mafii Amber – SMRP “dwa orły” ( jeden Polak, drugi Żyd )
  Mafii Amber – WSI pro civili Komorowski i spółka
  Mafii Amber – Skoki
  itd.

 6. Emma102

  Wiadomo, że nad… i pod/prezesi będą robili wszystko co w ich mocy, by stołki utrzymać – ale zawsze przecież być musi jakiś kres ich możliwości i wszelkich złych działań. Należy wierzyć, że tym razem „moc” będzie po właściwej stronie i słońce wreszcie zaświeci na naszej ulicy (a ul. Jasna pozostanie już tylko z nazwy ). Najwyższa pora, żeby warszawski zabytkowy „Dom pod orłami” zmienił swoje niechlubne przeznaczenie i przestał być wreszcie symbolem spółdzielczego reżimu.

  • Inzynier

   Czekam z nieciepliwoscia na jakieś newsy w naszej sprawie. Szkoda ze “Zbyszek” nie wyraza wiekszego zainteresowania nią. Bo wazne zeby nie tylko przerwac proceder ale tez rozliczyc winnych. Pozdrawiam.

 7. Inzynier

  Ja to rozumiem tylko po prostu jestem pelen obaw ze wlasnie “nasz” projekt nie przjedzie. Bo takie zagrywki znam z mniejszej skali tj. z Dzialan Spółdzielni. Dla przykładu moj prezesunio potrafil przewidziec na trzy tygodnie do przodu ze dostanie liste 150 podpisow poparcia pewnego swojego zagrania. Dlatego śmiem twierdzić ze te złodzieje juz wiedza ze to nie przejdzie a listy podpisow sa tylko podkladka ktora pozwoli klepnac ministerstwu to co sobie wspolnie ustalili.

 8. Emma102

  Inzynier, to jasne co by Ci odpowiedział Jankowski – z właściwą mu prostatą i elegancją: „Zrobimy wszystko, żeby wasz projekt uwalić !!! Bo otwarty z niego chłop – co to od dawna podzielił spółdzielców na dwie grupy: tych którzy ze spółdzielczości żyją …oraz tych którzy na to płacą.

 9. Petarda

  NA FACEBOOKU:

  GESZEFT – PERFIDNIE ZAPLANOWANY

  AMBER MAFIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH od ponad 26 lat w markecie na wiejskiej robiła zakupy – usm na zamówienie, w TK – też. …. Miliardy zł. z budżetu bez kontroli, premie z BGK na docieplenia budynków. grunty z 95% bonifikatą dla swojaków, mieszkanka dla swojaków i z odzysku. Zaszczuwanie niepokornych w sądach przez – przestępców w togach. …. Dzisiaj “chuligani” kombinują kolejny geszeft ( 6 mld. zł. rocznie z budżetu na tanie budowanie ) pod dowództwem “drugiego orła” Żyda? (“Pierwszy orzeł” tw, SB-ek, kapuś, odstrzelony na emeryturę ) P. Jerzego Jankowskiego ( plagiata) SLD, kłamczucha. … A swoją drogą kto jest odpowiedzialny za usuniecie kontroli państwa ( taka była! ) nad drugim, co do wielkości majątkiem w kraju – 400 mld. zł. Dlaczego zorganizowana grupa przestępcza SMRP, atakuje projekt społeczny/obywatelski d. 1268, napisany przez właścicieli SM ( sami sobie ) złożony przez grupę Posłów Kukiz’15?
  BO NASZ PROJEKT ODCINA BANDZIORÓW OD KORYTA DOTYCHCZAS BEZ KONTROLI. Mafii SMRP mówimy – won!

  http://temidacontrasm.info/chcemy-kasy-kasy/

  http://temidacontrasm.info/prywatny-byznes-w-krs/

  http://temidacontrasm.info/kwik-odrywanych-od-koryta/

  http://temidacontrasm.info/spoleczny-projekt-ustawy/

  http://temidacontrasm.info/ponad-podzialami/

 10. Inzynier

  “A tu masz „klops”. Spółdzielcy odważyli się napisać SWÓJ projekt nowelizacji UoSM ” zabierający tym „ponom” mozliwosci…”

  Hmm… tak szczerze? Myslicie ze to przejdzie? W sensie ten projekt? Czy zamroza albo przepchna swoj bubel?

 11. szelpon

  Za wykrojenie działek powinni iść do pierdla. W wielu miastach grunty wykupiono z bonifikatą w celu uwłaszczenia mieszkańców. Po wykupie bezprawnie dokonano ponownych podziałów gruntów na , których powstają nowe zadania inwestycyjne, zaś sam grunt sprzedawany przyszłym nabywcom po cenach rynkowych. PiS udaje ślepego i głuchego, zaś prokuratorzy nie widzą przestępstwa.

Dodaj komentarz