AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

“MAJSTERSZTYK” Smolińskiego DLA PREZESÓW!

“KOLANEM” został do 2-go czytania przepchnięty projekt nowelizacji UoSM, autorstwa niejakiego Smolińskiego, pełniącego Z NADANIA “lobby prezesowskiego” funkcję v-ministra w resorcie Infrastruktury i Budownictwa.

Oto co ten projekt “niesie”:

1)      Projekt nie tylko nie likwiduje „żołnierzy prezesów” w postaci już istniejących członków oczekujących, ale wręcz zapewnia im dalsze bezkarne istnienie;

2)      Pełnomocnictwo – w zasadzie w istniejącym projekcie  pozostawiono w dowolnej interpretacji prezesa, które pełnomocnictwa uzna, a które nie;

3)      Projekt utrwala obecną praktykę przedłużania Walnych do takiego momentu, gdy na sali zostaną tylko „żołnierze prezesów”;

4)      Zapisy zawarte w punktach 4, 5, 7 poza tym, że dodają nowe uprawnienia zarządowi, to moim zdaniem wyczerpują znamiona klauzul abuzywnych (niedozwolonych);

5)      Zapis pkt. 12 praktycznie ogranicza to rozliczenie do 5 lat wstecz;

6)      Zapisy pkt. 14:

W obu wersjach tego druku, zarówno tej pierwotnej, jak i tej będącej załącznikiem do druku 1666, zawarty jest KARDYNALNY BŁĄD PRAWNY. Otóż w punkcie 13 (14 w wersji dołączonej do druku 1666) dotyczącym art. 48 nowelizowanej UoSM wprowadzono brzmienie ust. 1 punkt 1 tego artykułu w formie prawie IDENTYCZNEJ  z tą jaką zakwestionował TK w wyroku z 15 lipca 2009 roku, sygn. Akt K 64/07 – chodzi o nakłady konieczne. Ten wyrok został wydany z mocą obowiązującą od dnia ogłoszenia wyroku przez TK, a ponieważ w tym punkcie dotyczył usunięcia zakwestionowanego zapisu, to  tym samym nigdzie nie widniał jako nie wykonany, bo ten zapis w dniu ogłoszenia wyroku przez TK, przestał obowiązywać (czyli został usunięty).

Tym sposobem, jeżeli nawet przejdzie ta wersja przez II-gie i III-cie czytanie (  a przypuszczam, że właśnie po to zostało to tak napisane, aby na tym właśnie etapie „uwalić” nowelizację tego artykułu), to natychmiast zostanie zaskarżone do TK, a ten BĘDZIE MUSIAŁ powtórzyć swój wyrok. I znowu „zakładowcy” zostaną „na lodzie”.

Dodatkowo ten projekt utrzymuje BARIERĘ FINANSOWĄ, jaką jest 5% opłata stosunkowa (czyli od wartości rynkowej mieszkania) przy pozwie, gdy SM nie wywiązuje się z obowiązku przeniesienia własności mieszkania:

7)      Zapis art.2 pomija najemców tych lokali spółdzielczych, które zawsze były i są własnością SM;

8)      W art.3 – a żona/mąż/ dziecko wymienionej osoby może lustrować męża/ żonę/ tatę/mamę?

9)      W CAŁYM PROJEKCIE nie ma ani śladu SANKCJI, jeżeli jakikolwiek znowelizowany przepis nie będzie respektowany, tak że te przepisy są w istocie rzeczy „prawem papierowym”, pozostawiającym dowolnemu uznaniu prezesa, które będzie stosował, a które nie. Np.: „Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ma prawo żądania informacji,” – no i co dalej ??? A tak wygląda pod tym względem cały ten „gniot”;

10)   Zapis art.12 ust.1 powoduje, że tych spraw W ŻADEN SPOSÓB NIE BĘDZIE MOŻNA ZAKOŃCZYĆ;

11)   A dlaczegóż to przepis dotyczący lustratorów/lustracji „musi” mieć 12-to miesięczne vacatio legis?

 

Projekt jest „gniotem do kwadratu”, który nie tylko „konserwuje” i utrwala obecne patologiczne zapisy prawa spółdzielczego, ALE TĄ PATOLOGIĘ ZWIĘKSZA. Ponieważ jest w nim tylko kilka dobrych zapisów (w zasadzie tylko te zawarte w art.2 projektu),

POWINIEN BYĆ W CAŁOŚCI ODRZUCONY, ABY NIE TWORZONE BYŁY POZORY NOWELIZOWANIA I POPRAWIANIA UoSM.

On pod „przykrywką” potrzeby dostosowania UoSM do potrzeb programu „Mieszkanie +”, wprowadza dalsze uprzedmiotawianie członków SM, odbiera im kolejne atrybuty własności SM.

TO JEST HUCPA, A NIE NOWELIZACJA W INTERESIE CZŁONKÓW SM. Wręcz nawet on jest napisany w interesie “lobby prezesowskiego”.

Jego nie da się poprawić w sposób skuteczny, gdyż należało by wprowadzić w nim nowe zapisy, zapisy jakich w nim nie ma,  a tego  na etapie 2-go i 3-go „czytania” robić już nie można.

Jakakolwiek próba poprawiania go, będzie odczytana jako, w jakimś sensie może częściowa, ale jednak akceptacja zapisów tego druku.

PiS i tak go uchwali, ale moim zdaniem powinno to być oprotestowane w sposób bardzo zdecydowany zarówno przez nas jak i klub Kukiz’15

(a na pewno przez posłów podpisanych pod drukiem 1533).

13 Responses to ““MAJSTERSZTYK” Smolińskiego DLA PREZESÓW!

 1. Petarda

  Procedować z nami d. 1268 nie chciała, miała swojego “smutasa” jeszcze bez poprawek d. senacki 99.

  Spółdzielcy muszą pojąć, że TYLKO RAZEM – POKONAMY ZARAZĘ.

  Zobaczcie jaki absurd.
  Prezesi mówią na nas – dłużnicy.
  Kukiz’15 na prośbę “dłużników” w trosce o ich własność, wniósł projekt ustawy.
  Prezesi podnoszą larum “Kukiz’15 – likwiduje spółdzielnie, robi zamach.
  Każdy, kto chce odciąć oprawców od koryta bez kontroli
  ( Kukiz’15, L. Staroń ) jest opluwany, niszczony, zaszczuwany ….

  Ale trzeba przyznać rację w poprzedniej kadencji – lekko nie było.
  Z tej komisji, wrzuconej do “zamrażarki” teki Min.
  otrzymali Panowie: Dera, Budka, Szmit, Smoliński.
  http://temidacontrasm.info/lustracja-w-sm/

  Kto zostanie prezydentem Olsztyna? A kto wyląduje u boku
  P. P. M. Morawieckiego?

 2. Petarda

  Pilne! W Studio Polska, powiedziałam prawdę o tym Panu, który zapytany w programie TV, ile zarabia odpowiedział, że nie pamięta. I ten spółdzielca z amnezją, dowodził ponad 20 lat drugim co do wielkości majątkiem w kraju. Zobaczcie w komentarzach od kiedy działał – nie dając uczciwych zapisów prawa i prawdziwych lustracji. Spółdzielnie pozbawione kontroli państwa ( te kontrole wcześniej były ) w trudnej sytuacji finansowej, bankrutują i mafia w niejednej, pierze brudne pieniądze. ( PAX W-wa) Jak donoszą mi Wyborcy. http://temidacontrasm.info/capo-di-tutti-capi/ Kompromitacją Narodu Polskiego są tacy w najwyższych władzach spółdzielczych, przestępcy w togach i ustawodawca – “sprzedawczyk”.

 3. Emma102

  Szelpon, … każda taka wiadomości podnosi na duchu, bo może nie wszystko zabierze mafia !!!
  KUKIZ15 – walka nie jest zakończona, wszystko przed nami, róbmy co możliwe w tej sprawie, tyle milionów spółdzielców na to czeka !

 4. Emma102

  Z tymi członkami oczekującymi – na nie wiedzieć co … bo na pewno nie mieszkanie, to jeden z największych przekrętów obecnych czasów. W msm Energetyka, gdzie stale powstają nowe inwestycje ( mega –moloch ) liczba sztucznych członków nie maleje, pomimo, że spora ich część po półwieku „oczekiwania” zapewne odeszła w zaświaty. Po 2007 r. ustawowo wprowadzono możliwość nowego członkostwa tylko dla tzw. ekspektatywy – czyli w związku z budową opłaconego mieszkania. Co prawda później pozostają członkami (w rejestrze ) sp-ni nadal, pomimo, iż z mocy ustawy jest to już wspólnota, którą spółdzielnia zarządza tylko na zlecenie. Dla mnie w sensie prawnym to też sprawa zupełnie niejasna ( zresztą nie jedyna ) … Tym niemniej dokładnie wiemy, jak bardzo Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych narusza podstawowe prawa człowieka. Po tym jak w lutym 2015 r Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z konstytucją niektórych przepisów prawa spółdzielczego i usm oraz nakazał ich ustawowe doprecyzowanie – A TAK SIĘ NIE STAŁO, Lidia Staroń skierowała sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Minęło już prawie dwa lata i nic, żadnego odzewu. Całkowity brak wieści w tej sprawie. Może ktoś, kto jest bliżej Pani Lidii Staroń, wie coś w tej sprawie ? Bo trudno uwierzyć, że osławiony Trybunał Praw Człowieka działa podobnie jak nasze skorumpowane i maratyczne sądownictwo.

 5. TEMIDA

  Jednym z budzących nasze zastrzeżenia rozwiązań projektu jest wadliwe prawne umocowanie instytucji tzw. członka oczekującego przez nadanie prawa do członkostwa osobie ubiegającej się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (zmiana dotychczasowego brzmienia art. 3 ust 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) Członków oczekujących nie wiadomo na co prezesi wykorzystują do przepychania szkodliwych dla spółdzielców uchwał w trakcie obrad walnego zgromadzenia członków.

  Według nas członkiem oczekującym może być tylko ta osoba, która ma ekspektatywę prawa do lokalu (lokatorskiego lub własnościowego). Ekspektatywa powstaje w momencie podpisania umowy o budowę lokalu o statusie wybranym przez stronę umowy.
  Ekspektatywa to oczekiwanie prawne na ziszczenie się warunku niezbędnego do powstania pełnego prawa podmiotowego ( np. na zakończenie budowy budynku mieszkalnego).

  W związku z powyższym zawarcie umowy o budowę lokalu ze statusem spółdzielczego lokatorskiego prawa powoduje powstanie ekspektatywy tego prawa. Ten kto zawarł umowę o budowę lokalu i wnosi opłaty na poczet pokrycia kosztów tej budowy na prawo do członkostwa a nie jakiś tam oczekujący na: jedynie prezes wie na co.

  I nie naprawi tego proponowany zapis art. 3 z indeksem 1 ust 3, że członkostwo sztucznego członka ustaje po upływie 12 miesięcy jeśli w tym czasie nie zostanie podpisana umowa o budową lokalu. To co weszło do rejestru członków już tam zostanie, bo kto zmusi prezesa do wykonania powyższego przepisu skoro dostęp do tego rejestru blokuje ustawa o ochronie danych osobowych.

  Ps. Na dodatek zapis:

  Art. 4. 1. Do osób będących członkami spółdzielni mieszkaniowej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy art. 3 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

  betonuje aktualny stan rejestrów członków spółdzielni ze wszystkimi figurującymi w nich członkami, którzy nie legitymują się prawem do lokalu w zasobach spółdzielni a także nie dysponują ekspektatywą takiego prawa!

  • Kija

   Wyobrażacie sobie ilu tych sztucznych członków jest w rejestrach spółdzielni mieszkaniowych i jacy są dla nich ważni skoro tak pilnują, żeby ich liczba nie spadła i żeby rejestry mogły być zasilane nową falą falsyfikatów ?

   • Petarda

    Jak donoszą wiewiórki w SM “Jaroty” W Olsztynie sztucznych członków, może być grubo ponad 300.

  • Endriu

   Tzw. sztucznymi członkami sm , tj. bez związku lokalowego i bez ponoszenia kosztów utrzymania spółdzielni bywają też pracownicy- tylko z tytułu zatrudnienia! Wraz z małżonkami.
   Bardzo lojalna wobec swego pryncypała grupa. Służbowo a służbiście.

   Wyrok TK można do kosza wyrzucić?

 6. Anastazja

  Tytuł artykułu idealnie oddaje problem, z jakim właśnie nas zderzono. Mocodawcy i wykonawca druku 1624 wskazani precyzyjnie.

  • Petarda

   Jeszcze trochę i “balon pęknie”, zdychający budżet nie wytrzyma pokrywania niedoborów, gwarancjami budżetu w bankach spółdzielczych.
   http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wyludzenie-kredytu-bank-spoldzielczy-nadarzyn,96,0,2336096.html

   Dlatego nie procedują na społecznym/obywatelskim druku z autopoprawkami tylko na “smutasie” plagiata P. J. Jankowskiego, żeby nic się nie zmieniło dla zorganizowanej grupy przestępczej SMRP.
   http://nikander.neon24.pl/post/138293,kaczynski-najwiekszy-obecnie-zlodziej-mimo-woli

   Zły znak dla właścicieli? 1666, trzy szóstki znak …….

   Na 44 posiedzeniu sejmu:
   Ostatnim projektem nad którym pracował Sejm w tym dniu było I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1624). Projekt wykonuje wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące spółdzielni mieszkaniowych, eliminuje bariery w budowaniu nowych mieszkań w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich oraz przewiduje zmiany usprawniające funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych. Propozycje zmian przedstawił wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński. Prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji Infrastruktury.

   Proszę Państwa, a w środę w harmonogramie m.in. dalsze prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, zaostrzającą kary za znęcanie się nad zwierzętami.
   Natomiast d. 1624 nie zaostrzy kar, przyzwoli na dalsze znęcanie się nad właścicielami spółdzielni i uprowadzanie ich majątku. W demokratycznym państwie prawa, zwierzęta mają więcej praw od niewolników XXI w.

   Wg. P. K. Smolińskiego złe zarządzanie – wina członków, bo nie reagują. Oraz in. kłamstwa ucznia P. A. Domagalskiego PSL, tw “Antka” SB-ka, kapusia “Tak macie kłamać ludziom…”
   http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisja.xsp?documentId=BC4BFA719EA06FB0C1258146001225ED&symbol=STENOGRAM_TRANSMISJA
   Godz. 20:58 i 21:12

   Kasandro, prosimy oceń wystąpienia P. Ministra, który przeprowadził z nami szeroko zakrojone konsultacje?

 7. Petarda

  NASZ KOLEGA ( JESTEM Z NIM W STAŁYM KONTAKCIE ) TRZYMA RĘKĘ NA PULSIE I OCENIA.
  Jestem właścicielem odrębnego prawa do lokalu mieszkalnego. W obecnym stanie prawnym nie mam żadnej ochrony, a o moim “być albo nie być” decyduje Prezes cynik, krwiopijca, szyderca analfabeta techniczny, manipulant, próżniak, tłusty kocur.

  Mogę tylko dodać ( Iwona Możejko ), że gangsterzy Prezesi Zarządów SMRP, wraz z gangsterami z Rad Nadzorczych, biegli rewidenci, lustratorzy, P. Alfred Domagalski Krajowa Rada Spółdzielcza, PSL, tw -“Antoni”, SB-ek, kapuś i ten drugi złodziej pracy doktorskiej ze związków Rewizyjnych odpowiedzialnych za kontrole przez ponad 20 lat byli pod ochroną najwyższych władz w kraju, ustawodawcy, Organizacji Międzynarodowych, służb do ścigania przestępców, oraz przestępców w togach.
  Kanalie nie wiedzą co to “czynnik ludzki” i bezlitośnie okradają najbiedniejszego spółdzielcę właściciela, którego bandyci pozbawili prawa do obrony.
  Któremu brakuje na leki i chleb.

  GNIOT Smolińskiego wysłany na adresy:

  “biuro@pis.org.pl” ,
  “mozejko.iwona@gmail.com” ,
  “c.meszynski@icloud.com” ,
  “jaroslaw@sachajko.pl” ,
  ABC Tygodnik
  Pan Zbigniew Ziobro

  „KOLANEM” został do 2-go czytania przepchnięty projekt
  nowelizacji UoSM, autorstwa niejakiego Smolińskiego,
  pełniącego Z NADANIA „lobby prezesowskiego” funkcję v-
  ministra w resorcie Infrastruktury i Budownictwa.
  W poprzedniej kadencji z nadania mieli 25 posłów Komisji Nadzwyczajnej NPS.
  Kumple “dwóch orłów” z P. Gosem, PSL, P. Aichlerem SLD, P. Budką PO, P. Szmitem, PiS, którzy z pozostałą bandą nierobów USTAWY PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO “WRZUCILI DO ZAMRAŻARKI”. Tylko na ekspertów: P. Zakrzewski, P. Wrzołek –
  Romańczuk, P. Pietrzykowski poszły ze zdychającego budżetu na pożyczkach mln. zł.
  Wyborcy mnie pytają, czy w tym ciągu POPiS-u pisania ustaw na zamówienie, biorą czynny udział ci sami skompromitowani, skorumpowani eksperci?

  Wstyd, skandal, ohyda!

Dodaj komentarz