“KASTA “BRAMINÓW””

Jedna z zasad Prawa Rzymskiego, będącego fundamentem całego prawa europejskiego, całego ładu prawnego w Europie, w tym i w Polsce, mówi: “Ubi societas, ibi ius (gdzie społeczeństwo, tam prawo)”, a w korelacji z nią jest kolejna zasada: “Omnis definitio in iure civili periculosa est (każdy przepis prawa z osobna wynika z woli ustawodawcy)”. Zawiera się to w polskiej Konstytucji w jej art.4 “1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.” … Czytaj dalej “KASTA “BRAMINÓW””