AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

Nasza “droga” Komisja

Aktualizacja:

 Dzisiaj, czyli 23 lipca, “Wielce Szanowna Komisja” nie uzyskała quorum, w związku z czym posiedzenie się nie odbyło.

100_4945Zastanowiło nas ile też kosztowały podatników dotychczasowe “osiągnięcia tfórcze” sławetnej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego (zastanawiające jest , że nie “nowelizacji”, czy “zmian”, a tylko “rozpatrzenia projektów”). Zadaliśmy więc to pytanie w ramach uprawnień wynikających z przepisów “Ustawy o dostępie do informacji publicznej” urzędnikom Kancelarii Sejmu. Oto odpowiedź:

“Warszawa, 22 lipca 2015 r.

Kancelaria Sejmu
Biuro Korespondencji i Informacji
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

BKI-141-10724/15

Szanowny Panie,
w związku z Pana wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 8 lipca 2015 r., Biuro Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu uprzejmie wyjaśnia, co następuje.
Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego (NPS) działająca od dnia 21 stycznia 2013 r. we wrześniu 2013 r. powołała jednego stałego doradcę. Koszty związane z wynagrodzeniem stałego doradcy wyniosły:
– 1. 126,71 zł (2013 r.);
– 14. 300 zł (2014 r.);
– 14. 845,14 zł (2015 r.).
Razem: 30. 271,85 zł.
Na rzecz NPS troje ekspertów świadczy usługi konsultacji, a wynagrodzenie wyniosło:
– 6. 141,42 zł (34 h – 2013 r.);
– 20. 638,86 zł (114 h – 2014 r.);
– 12. 221,92 zł (66,5 h – 2015 r.).
Razem: 39. 002,20 zł.
Koszty dojazdu ekspertów na posiedzenia Komisji NPS w roku 2013 wyniosły 1. 163,24 zł, w 2014 – 4. 637,94 zł i w 2015 – 3. 780,53 zł. Razem: 9. 581,71 zł.
Łączne koszty obsługi eksperckiej na rzecz Komisji NPS wynoszą: 78. 855,76 zł.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. j. Dz.U. z 2011 r., Nr 7, poz. 29, z póź. zm.), posłom i senatorom w okresie sprawowania mandatu, licząc od pierwszego posiedzenia Sejmu lub Senatu, przysługuje uposażenie poselskie lub senatorskie, wypłacane miesięcznie, także za niepełne miesiące sprawowania mandatu. Uposażenie odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat (art. 25 ust. 2 ustawy). Zgodnie zaś z art. 26 ustawy do uposażenia przysługują posłom dodatki: 20% uposażenia dla posłów pełniących funkcję przewodniczącego komisji, 15% zastępcy przewodniczącego, 10% przewodniczących stałych podkomisji. Uposażenie poselskie wynosi obecnie 9892,30 zł brutto.
W pozostałym zakresie Kancelaria Sejmu nie jest w stanie udzielić Panu odpowiedzi na postawione pytania. Koszty te ponoszone są bowiem w ramach budżetu Kancelarii Sejmu.

Z poważaniem

/-/Jakub Majewski
specjalista”

*******************************************************************

100_4943

Komentowanie pozostawiamy Wam

11 Responses to “Nasza “droga” Komisja

 1. szelpon

  Też gratuluję przede wszystkim świadomych sąsiadów. Moi niestety nadal czekają na pierwszego sekretarza partii otrzymując za darmo wiedzę przekazywaną przez świadomych i aktywnych. Cieszę się jednak, że gdzieś w zakątkach kraju jeszcze żyją świadomi spółdzielcy.

 2. Marcus

  Poseł Goss “zarobił” na tej KN (NPS) – 61332 zł brutto;
  a czterech vice – łącznie 183 997 zł brutto.
  Razem prawie ćwierć miliona.
  Należy dodać do tego nie małe przecież koszty, pominięte w odpowiedzi stwierdzeniem “budżet Kancelari Semu”.
  Wartają tego?

  • szelpon

   Jak widać bardzo się dzisiaj napracowali. Z tego co zauważyłem z ekspertów był tylko Zakrzewski. Szkoda, że nie pracowali przez całą kadencje jak posłowie w komisji dot. energetyki . Ta komisja już nawet w senacie zaklepała http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PosKomZrealizowane.xsp?komisja=NES. To , że ten bubel nie wejdzie w tej kadencji to bardzo dobrze , jednak szkoda kasy podatników. Zamiast Ajchlera to sam przewodniczący GOS winien dostać oskara spółdzielczości.

 3. Petarda

  Eksperci: P. Piotr Zakrzewski, P. Małgorzata Wrzołek – Romańczuk, P. Krzysztof Pietrzykowski – drogo nas kosztują.
  Proszę Państwa, kto się zgodzi?
  “Im kury szczać wyprowadzać”, a nie procedować ustawy dla dobra tego, który za towar ( mieszkanie, lokal ) zapłacił”. Oni nawet nie potrafią określić z ustawy – majątek wspólny, a przecież tak ważny przy podziale spółdzielni.
  Praca domowa dla ekspertów.
  Na Wysłuchaniu publicznym w Sejmie, zostawiałam pisma: Definicję mafii spółdzielczej i 26 naszych postulatów, również przesłałam takie pisma dla P. S. TK Sławomiry Wronkowskiej – Jaśkiewicz. Widzimy, że nasze sprawy są Wam obce. WARUJECIE U PREZESÓW!
  KN NPS P. K. Pietrzykowski:
  Art. 25 e w Krajowym Rejestrze Sądowym brzmi: “Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie…… natomiast w odniesieniu do spółdzielni były ślady regulacji. Dlatego proponuję, żeby tutaj przyjąć, że Krajowa Rada Spółdzielcza staje się właścicielem tego majątku ujawnionego po wykreśleniu spółdzielni z rejestru.
  K. Pietrzykowski:
  Można przyjąć taką jak w art. 25 e tylko Skarb Państwa zmienić na Krajowa Rada Spółdzielcza.
  Trafnie, podsumował zdradę eksperta nasz Kolega P. Janusz Okurowski ( szykanowany przez swojego pracownika sezonowego – prezesa ).
  “WYDZIEDZICZENIE Z MAJĄTKU, KTÓRY WYTWORZYLI”
  Dodam : Za który zapłacili.
  W demokratycznym prawie mafii SMRP, gdzie Konstytucja ponoć daje równe prawa – na papierku. Zapomniała całkowicie o spółdzielcach, prawdziwych właścicielach.
  OPCJA ZEROWA W SĄDOWNICTWIE I DWIE KADENCJE DLA POSŁÓW, PREZESÓW, CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH……

 4. Petarda

  Obserwuję od początku pracę KN NPS i mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że prawie wszyscy członkowie to składowa zorganizowanej grupy przestępczej. Proszę nie mylić z nieudacznikami jak wcześniej sądziłam. To są ludzie wyrachowani, pazerni, bezwzględni, bezczelni na rozkaz wodza partii i kata spółdzielczości – zrobią wszystko. Oni nigdy nie pomyślą o nas, niektórzy 20 lat “żrą” z ręki P. A. Domagalskiego PSL. Przez nich bankrutują SM!
  Pozbyli się P. Budka i P. Staroń i jak “wściekłe kojoty” gonią z ustawami, żeby jeszcze TEGO BUBLA NA ZAMÓWIENIE MAFII, PRZYKLEPAĆ, PRZEGŁOSOWAĆ DO KOŃCA KADENCJI. Prym wiodą P. Gos, Ajchler, Domagalski, Jankowski, Kokoszkiewicz. Nie słuchają głosów spółdzielców, a przecież to na ich majątku się uwłaszczyli i “kroją” bez opamiętania.
  TO PO JAKĄ CHOLERĘ ZAKŁADANO SPÓŁDZIELNIE?
  CO DO EKSPERTÓW NIE MA WĄTPLIWOŚCI – USŁUŻNI……
  Na wczoraj, żądamy sprawozdania jakie majątki w spółdzielniach posiadają eksperci KN NPS, Prezydenci, Marszałkowie Sejmu, Posłowie na Sejm RP, Senatorowie, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz gdzie byli zatrudniani.
  Proszę Państwa od razu będziemy mieli obraz, czyjego interesu te POTWORY bronią. Oczywiście wszystko w obronie Spółdzielczości – tej P. A. Domagalskiego z hakami na w/w.
  WSTYD I HAŃBA! A JESZCZE ZAŁATWIĄ SOBIE WIĘCEJ, NIŻ TRZY KADENCJE I EXTRA EMERYTURĘ POSELSKĄ. SKANDAL! Darmozjady w całej krasie, specjalnie opuszczają posiedzenia.
  http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMND&NrKadencji=7&KodKom=NPS
  Zobaczcie Państwo, ile czasu potrzebowali usłużni na wprowadzenie ustaw: renty dla Żydów, GMO, 1066, a ile czasu “zamiatają pod dywan” ustawy spółdzielcze. KN NPS, ZROBIŁA WIĘCEJ SZKODY DLA NAS, PREZESI SIĘ CIESZĄ.

 5. szelpon

  Oskara spółdzielczości już mamy zasłużony poseł Ajchler co każdy zainteresowany może obejrzeć na stronie Krajowej Rady Spółdzielczej. Gratulacje Panie Pośle, jednak mam pytanie ile ta nagroda kosztowała ? Czy wycena to kolejna kadencja w sejmie . Pół miliona zainteresowanych członków spółdzielni podpisało się pod głupotą – 12 mln zaś czeka na normalną i zgodną z wymogami prawa ustawą.

 6. szelpon

  Przepraszam sprawdziłem prof. Pietrzykowski jest stałym doradcą, wobec czego chyba 3 ekspertem jest Pan Stańko. Tak czy inaczej koszty tego cyrku są ogromne. Doradca stały za 10 posiedzeń chyba bo nie wiem czy na wszystkich 10 w 2015r był obecny zainkasował już prawie 15 tys. Może czas , aby społecznicy wystawili rachunek Przewodniczącemu komisji, który nie potrafił wielokrotnie zebrać jak również utrzymać qworum. A może Posłowi Ajchlerowi, który na koszt podatników zrywał wielokrotnie qworum ?

 7. szelpon

  Zastanawia mnie czym eksperci dojeżdżają ? Komisja w 2015r odbyła 10 posiedzeń . Koszt dojazdów 3 ekspertów to kwota 3.780,53. Oglądając transmisje wydaje mi się, że nie na wszystkich posiedzeniach była cała trójka ekspertów. Pogubiłem się jeszcze , gdyż za ekspertów uważam Pana Pietrzykowskiego, Panią Wrzołek Romańczuk oraz Pana Zakrzewskiego zgubiłem zaś doradcę stałego. Tak czy inaczej poza wynagrodzeniem, które wiadomo określono bez podania ile dla kogo pozostają te koszty dojazdu, gdyż nie wiemy jaką drogę muszą pokonać eksperci? Jednocześnie dziękuję za zajęcie się ta sprawą

  • Fix

   Witam dysydentów zwalczających patologie spółdzielcze !

   Dzisiaj kończę swoją aktywność na tym forum w związku z aktywizacją wspólnoty mieszkaniowej w moim budynku

   Wszystkim spółdzielcom polecam skuteczniejsze działania oddolne polegające na przekonywaniu sąsiadów w swoim budynku do ustanawiania odrębnej własności lokali i zorganizowaniu wspólnoty mieszkaniowej.

   Teraz mamy zarząd właścicielski swojej wspólnoty mieszkaniowej określany w art. 20 ust. 1 ustawy z 24 czerwca 1994r. o własności lokali, jako właściwy dla nieruchomości, w której liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych jest większa niż siedem.

   Spółdzielnia mieszkaniowa pozostaje nadal właścicielem lokali spółdzielczych dotychczas nie wyodrębnionych, ale ma tylko kilkanaście procent udziałów w nieruchomości wspólnej, więc w każdej sprawie ją przegłosujemy.

   Nie dokładamy się już do kosztów wysokich utrzymania funkcjonariuszy organów spółdzielczych, ani nie finansujemy tzw. lustracji, czy składek na KRS itp.

   Nie dokładamy się już do tzw. wspólnego worka, do którego wnosiliśmy nasze opłaty.
   Teraz mamy dwa rachunki bankowe.
   Jeden podstawowy do bieżących rozliczeń.
   Drugi rachunek oprocentowany na gromadzenie funduszu remontowego.

   Jak na początek to odczuliśmy zmniejszenie opłat oraz łatwość podejmowania decyzji z wykorzystaniem możliwości głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Życzę Państwu optymizmu i zmysłu organizacyjnego !
   Fix

   • Patrol

    Stowarzyszenie TEMIDA gratuluje, życzy powodzenia i poleca ten sensowny przykład.

   • Endriu

    Gratulacje należne inicjatorom utworzenia wspólnoty mieszkaniowej oraz wszystkim właścicielom głosującym “za”!!!

    Szkoda, że Fix rezygnuje z dalszej aktywności na witrynie. Właśnie jest okazja do dzielenia się nie teoretycznymi dywagacjami, a praktycznymi doświadczeniami funkcjonowania wspólnoty ze spółdzielczym zwłaszcza udziałem!!!

    Te kilkanaście procent “udziałów” spółdzielni w zarządzaniu wspólnotą możecie łatwo zredukować do jednego głosu każdego właściciela niezależnie od wielkości udziałów w części wspólnej – na mocy UoWL. Do tego trzeba podjąć uchwałę w obecności notariusza. Chyba, że z innych powodów ta “udziałowa” moc głosu jest Wam wygodniejsza.

    Namawiam zatem do dalszego zamieszczania w Temidzie swych wpisów przynajmniej w doniesieniu do Waszych działań. Będą bardzo przydatne wobec morza antywspólnotowej fałsz-propagandy władczego interesownie lobby funkcyjnego “nadspółdzielców”.

Comments are closed.