AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

Kto będzie silniejszy?

Kuchciński

Ruch spółdzielczy to istotny segment naszej gospodarki. Od lat jego udział w PKB  notuje tendencje spadkowe. Wniosek z tego prosty, że ten rynek zamiast  się rozwijać powoli umiera. Wszystkich włodarzy w naszym państwie niby to niepokoi ale kiedy dochodzi o rozmów dotyczących  konkretnych działań prowadzących do poprawy tego niepokojącego stanu rzeczy organ ustawodawczy zaczyna bawić się w głównego hamulcowego.

Trzecią już kadencję przyglądamy się pracy sejmu nad niezbędnymi zmianami prawa spółdzielczego. W poprzednich dwóch powołane przez sejm komisje, które pochylały się nad projektami zmian prawa spółdzielczego, zamiast rzetelnie pracować serwowały nam w czystej postaci kabaret. Celem  tego przedstawienia (śledziliśmy w sieci  każde posiedzenie komisji) było blokowanie  najbardziej pożądanych zmian prawa spółdzielczego i przewlekanie postępowania  (np. chroniczne niemal zrywanie kworum, czy domaganie się dodatkowych ekspertyz, chociaż stali i kosztowni eksperci uczestniczyli w każdym posiedzeniu komisji) po to, żeby przed upływem  kadencji nie dopuścić do uchwalenia ustawy. W obydwu kadencjach scenariusz reżyserujący zwłokę w pracach komisji był identyczny. Jedynym posłem, który przez te dwie kadencje konsekwentnie walczył z oporem materii była Posłanka Lidia Staroń. Poza tym ani jeden z uczestników  komisji sejmowych  w poprzednich kadencjach nie działał w naszym interesie. Wszyscy pozorowali dobrą wiarę w działaniu bo wydawało im się, że spółdzielcy nie mają mózgów i nie są w stanie odczytać intencji w działaniu wybranych m.in. ich głosami przedstawicieli narodu w organie ustawodawczym. Heroiczna walka posłanki Staroń w obydwu kadencjach zakończyła się porażką, bo jeden poseł ustawy nie uchwali.

20 stycznia br. szesnastu posłów Klubu Poselskiego Kukiz’15 zgłosiło projekt zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych opracowany w ścisłej współpracy z organizacjami działającymi  w środowisku szeregowych członków spółdzielni mieszkaniowych.  Kto go podpisał możecie sprawdzić sami:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/6F1A6CFB290EFFDDC12580C10035EC61/%24File/1268.pdf

Wśród sygnatariuszy projektu nie ma szefa klubu, wicemarszałka sejmu i posłanki Ścigaj. Czy to oznacza, że nie będą wspierać posła Jarosława Sachajko w batalii z lobby spółdzielczym? Czy będzie to znowu jedyny wolontariusz walczący w pojedynkę z całą areną sejmową?

wicemarszałek Tyszka

8 lutego projektowi został nadany numer (1268) i marszałek sejmu skierował go do pierwszego czytania  przez Komisję Infrastruktury.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=364557E6B72459B7C12580C10039A441

Grupa posłów, która sygnowała projekt, upoważniła  posła Jarosława Sachajko do reprezentowania ich w pracach nad ustawą.

Sachajko

Pan poseł urządził szerokie konsultacje społeczne tej wersji projektu, która jest już w ścieżce legislacyjnej bo chodzi mu o to, żeby projekt był profesjonalny. Pan poseł jest rzeczowy i poukładany. Konsultacje spotkały się z szerokim odzewem. Zgłoszenia obejmują szereg poprawek. Poprawki te będą przedmiotem dyskusji  w trakcie KONFERENCJI, która odbędzie się w dniu 19 lutego 2017r  w Sali Kolumnowej Sejmu.  Z zaakceptowanych przez Konferencję poprawek sporządzona zostanie autopoprawka, którą Pan Poseł przekaże Komisji Infrastruktury. Ustaliliśmy, że z praktyki sejmowej wynika,  iż autopoprawkę poseł Jarosław Sachajko może zgłosić nawet w trakcie pierwszego spotkania z Komisją Infrastruktury, na którym jego obowiązkiem będzie prezentacja i uzasadnienie projektu.  

Na naszą prośbę poseł Jarosław Sachajko zwrócił się do Marszałka Sejmu o objęcie KONFERENCJI swoim patronatem:

Zaproszenie Marszałka

Jedziemy sprawdzić czy PiS  zareaguje na nasze ZAPROSZENIE.  To będzie pierwszym sygnałem tego, kto w tej kadencji zwycięży w batalii o poprawę udziału ruchu spółdzielczego w PKB

Sejm czy  znowu lobby spółdzielcze?

10 Responses to “Kto będzie silniejszy?

 1. Petarda

  PAMIĘTACIE ATAK LUDZI MAFII SMRP, NA POSŁÓW KUKIZ’15 PO PREZENTACJI PROJEKTU USTAWY LIKWIDUJĄCEJ PATOLOGIĘ W SM?
  Do tej pory PiS ma w głębokim poważaniu ok. 10 mln. grupę wyborców!
  Przypomną jak zwykle przed “biegiem do darmowego bez kontroli koryta”.
  Żaden spółdzielca NIE GŁOSUJE NA PARTIOKRATÓW I POSŁÓW POWYŻEJ DWÓCH KADENCJI W MARKECIE NA WIEJSKIEJ.
  Po udanej konferencji 19.02.17 r. w sejmie. Pan Poseł Jarosław Sachajko:
  W spółdzielniach mieszkaniowych wrze!
  Podobny niepokój nastąpił wśród polityków od lat pozorujących pomoc spółdzielcom.
  A wszystko to za sprawą złożonego przeze mnie w imieniu Klubu Kukiz’15 poselskiego projektu ustawy zmieniającego ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Wyraźny podział na dwa obozy: żądających zmian członków spółdzielni oraz broniących obecnego, skostniałego systemu prezesów i wykonujących ich polecenia pracowników był widoczny również podczas zorganizowanej 19 lutego konferencji, której celem było wypracowanie jak najlepszych rozwiązań w zakresie prawa spółdzielczego. Wspomniany cel konferencji nie przyświecał chyba przedstawicielom władz spółdzielni, którzy torpedowali wszystkie pomysły naprawy sytuacji w spółdzielniach mieszkaniowych. Co ciekawe, często padał argument, że proponowane regulacje już istnieją, zatem wszelkie zmiany są niejako fanaberią członków spółdzielni. Nie można w tym miejscu nie sparafrazować słów Ś.P. Kazimierza Górskiego – skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego ruch spółdzielczy, który w wielu państwach na świecie jest jedną z głównych form zrzeszania się obywateli, w Polsce został skrajnie wynaturzony? Dlaczego setki obywateli walczą w sądach ze spółdzielcami o poszanowanie i respektowanie ich praw? Dlaczego celem spółdzielni, zamiast spełniania podstawowego celu jakim jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych obywateli, dążą do gromadzenia ogromnych majątków?
  Projekt ustawy, który został napisany przez i dla spółdzielców dąży do jak najpełniejszego zabezpieczenia praw członków spółdzielni oraz do przywrócenia równości we wzajemnych relacjach.
  Jedną z wielu zaproponowanych w projekcie ustawy zmian jest wprowadzenie jawności i swobodnego dostępu członków spółdzielni do jej dokumentów. W ten sposób przywrócona zostaje prawidłowa relacja pomiędzy zarządem, a członkami spółdzielni, którzy odzyskują wpływ na ich własny majątek i funkcjonowanie spółdzielni.
  Nowelizacja zakłada również wprowadzenie pełniej transparentności działań organów spółdzielni. Co więcej, każdy członek organu zarządzającego spółdzielnią będzie musiał liczyć się z tym, że jeżeli w konsekwencji swoich działań doprowadzi do wyrządzenia szkody spółdzielni lub jej członkom, poniesie odpowiedzialność swoim osobistym majątkiem. Skłoni to członków rady nadzorczej oraz zarządu do rzetelności oraz dbałości o sprawy spółdzielni, które dotychczas często nie miały miejsca.
  Niemniej ważne dla zapewnienia przejrzystości funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych jest odpowiedni wybór członków zarządu oraz rad nadzorczych. Dlatego proponujemy wprowadzenie dwukadencyjności, aby nie doprowadzać do sytuacji swoistego ,,zasiedzenia” w spółdzielni i czynienia z pracy w jej strukturach głównego źródła dochodu. Chcemy zapobiec również sytuacjom, w których w spółdzielniach pracują całe rodziny lub gdy dochodzi do konfliktu interesów, ponieważ jedna osoba pełni funkcję zarówno zarządzającego jak i kontrolującego. Z kwestią tą łączy się problem lustracji spółdzielni, a mianowicie bardzo częstych sytuacji, gdy w jednym miesiącu prezes spółdzielni A prowadzi lustrację spółdzielni B, a w kolejnym miesiącu jest odwrotnie. Sytuacje takie, nawet jeżeli dokonane z pełną starannością rodzą wątpliwości co do bezstronności oraz niezależności przeprowadzanych badań. Dlatego w projekcie ustawy jasno zapisaliśmy, że funkcji lustratora spółdzielni mieszkaniowej nie może pełnić osoba będąca członkiem organów spółdzielni mieszkaniowej, co przywróci ufność w rzetelność przeprowadzanej lustracji.
  http://osiedlezaciszewaw.pl/?tag=kukiz15

 2. Petarda

  Pana Posła dr. Jarosława Sachajko Kukiz’15 prosiliśmy, żeby uważał na siebie.
  Jak P. S. Lidia Staroń działała na naszą korzyść w poprzednich kadencjach, miała przebijane opony i przecinane “wężyki” w samochodzie.
  Chcemy rozbić układ zamknięty, zorganizowaną grupę przestępczą, która grasuje bezkarnie od okrągłego stołu pod patronatem najwyższych władz w kraju.
  Nasz projekt społeczny, obywatelski zabiera darmowe koryta
  prezesom, a to “czerwona płachta” na chuliganów.
  Wszystko w rękach PiS, który jak na razie nie jest zainteresowany współpracą z nami.

 3. Czarek Meszyński

  Bardzo dobrze, że konferencja 19/2/2017 jest nagłaśniana.

  Spółdzielcy powinni gremialnie przybyć do Sali Kolumnowej Sejmu i zabrać głos w sprawie dla nich tak żywotnej, jak własny dach nad głową.

  Ta konferencja powinna się przyczynić nie tylko do promowania społecznego/obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ale również do integracji środowisk spółdzielczych.

  Moc jest w grupie. I tego prezesi się obawiają.

  • Petarda

   Bardzo chciałabym, żeby nasza konferencja przyniosła
   rezultat w postaci gotowych poprawek do d. 1268
   Nie liczy się ilość, tylko jakość ( jak mówi nasz P. Poseł sprawozdawca )

   Niczego nie robimy na pokaz, bo i tak nas “oplują”.

   Uczestniczyłam w styczniu 2016 r. w b. dużej konferencji w Sali Kolumnowej “Konstytucja Wymiar Sprawiedliwości Obywatele” i co? NIC!

 4. DarkMastreeek

  Uwierzę że w Polsce się zmienia gdy zlikwidują spółdzielnie mieszkaniowe.

 5. DAKOTA

  Kto nie wspiera SPÓŁDZIELCÓW trzyma stronę LOBBY SPÓŁDZIELCZEGO.

  • slusarz

   PROSTE.Jak budowa cepa.

  • Marcus

   Jakiego znowu “lobby spółdzielczego”? TO JEST LOBBY PREZESOWSKIE I “AKTYWISUF” Z KRS, broniące swoich stołków i apanaży.

   • Petarda

    A tym z wyższej półki – też “koryto” wyschnie.
    Nie mówiąc o Organizacjach Międzynarodowych.

    Nie zapominajmy o “hakach” u P. Alfreda Domagalskiego, może w sejfie jak teczki u P. Kiszczaka?
    Czarku, czy ktoś w czynie społecznym tak się kompromituje, “szmaci”?

Dodaj komentarz