AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

Mroczny kraj.

 

Mroczny to kraj, Panie Premierze, którym rządzi przestępstwo, uczciwość postrzegana jest w kategoriach obłędu, jej orędownicy skazywani na eutanazję, a utrwalający  ten standard urzędnicy, których postawił Pan na straży praworządności, cieszą się opinią nobilitowanych obywateli. I proszę nam nie tłumaczyć, że funkcjonariusze organów powołanych do ścigania przestępstw i wymiaru sprawiedliwości są niezawiśli, bo pomiędzy niezawisłością a bezkarnością rysuje się istotna różnica. Owa bezkarność służb powołanych do ochrony prawa stała się źródłem władzy absolutnej i prowadzi do niepokojącej wręcz demoralizacji tej struktury administracji państwa.

Członek Spółdzielni Mieszkaniowej OSIEDLE KABATY  w Warszawie p. Maria Pawelec od kilkunastu już lat usiłuje uwolnić się w postępowaniach procesowych od nieuzasadnionych roszczeń spółdzielni dotyczących spłaty wirtualnego zadłużenia kredytowego.

Maria Pawelec ( z lewej)

Sporny kredyt został spółdzielni udzielony na  inwestycję budynku, w którym pokrzywdzona nie mieszka. Jak wynika z akt sprawy p. Maria Pawelec spłaciła spółdzielni kredyt przeznaczony na budowę  swojego lokalu w 1996r. Pomimo wystawionych na tą okoliczność zaświadczeń roszczenia spółdzielni dotyczące kontynuacji spłaty kredytu nie milkły. Na potwierdzenie zasadności tych roszczeń spółdzielnia nie chciała przedstawić żadnych dowodów. Nie było wyboru. Pokrzywdzona skierowała do sądu pozew o zobowiązanie spółdzielni do uzasadnienia wysuwanych żądań. Sąd był głuchy i ślepy a przez to odporny na załączone do akt sprawy niepodważalne dowody przemawiające na korzyść strony powodowej.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 4 października 2007r wydanym przez SSO Małgorzatę Sobkowicz-Suwińską w spr. IV C 850/05  i potwierdzonym wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dn. 31 października 2008r wydanym w spr.  VI A Ca  448/08 przez orzekających w składzie SSA Ewa Śniegocka, SSA Wanda Lasocka i SSO Edyta Mroczek na p. Marię nałożone zostały zobowiązania finansowe, które kompletnie pozbawiły ją środków do życia.

http://temidacontrasm.info/przewodniczacemu-zyczymy-sytych-swiat/

Podobnym niepowodzeniem zakończyło się postępowanie prokuratorskie przeprowadzone w tej sprawie z wniosku pokrzywdzonej.

Po całym szeregu interwencji postępowanie prokuratorskie zostało wznowione z polecenia Prokuratora Generalnego i  zamknięte decyzją odmawiającą  wszczęcia śledztwa wydaną przez Prokuraturę Rejonową  dla Warszawy – Mokotowa w dniu 10 grudnia 2013r. Decyzja została zaskarżona i postępowanie jest w toku.

http://temidacontrasm.info/czy-zabiora-jej-insuline/

8 sierpnia 2013r p. Maria skierowała również do Sądu Apelacyjnego skargę o wznowienie  postępowania cywilnego w sprawie VIA Ca 448/08  opartą o art. 403 §2 kpc, który daje możliwość wznowienia postępowania w przypadku późniejszego  wykrycia środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.  Skargę można wnieść przed upływem 5 lat od daty wyroku.  Do skargi załączony został środek dowodowy potwierdzający  okoliczność, że budynek w którym znajduje się lokal p. Marii nie był obciążony zobowiązaniami kredytowymi już w dniu 28 listopada 1997r   a więc o wiele wcześniej od dnia, w którym zapadł wyrok z apelacji. Dowodem tym był akt notarialny Rep. A nr 7997/97 z dnia 28.11.1997r którym Gmina Ursynów przeniosła na rzecz spółdzielni prawo własności budynku, w którym mieszka p. Maria oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu znajdującego się pod tym budynkiem. W akcie tym pełnomocnicy spółdzielni składają oświadczenia, że budynek nie jest obciążony żadnymi zobowiązaniami kredytowymi. Dostęp do tego dowodu p. Maria uzyskała jakiś czas przed wniesieniem skargi. Sąd z uwagi na brak środków do życia zwolnił p. Marię z kosztów sądowych i przyznał jej obrońcę z urzędu. Na pełnomocnika procesowego sąd wyznaczył adwokata Marcina Smoczyńskiego, który unikał kontaktu z p. Marią przed rozprawą.:

http://panoramafirm.pl/mazowieckie,,warszawa,%C5%9Br%C3%B3dmie%C5%9Bcie,senatorska,24_12/smoczynski_marcin_adwokaci-aaacdm_xt.html

W dniu wczorajszym odbyła się rozprawa.


Sąd zamknął postępowanie i oddalił skargę p. Marii. Orzeczenie wydały:

SSA Małgorzata Manowska

Sędzia Małgorzata Manowska 2

http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/jest-nowy-dyrektor-krajowej-szkoly-sadownictwa-i-prokuratury

SSA Beata Waś

SSA w Warszawie Beata Waś

http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/306279905-Beata-Was-powolana-na-prezesa-Sadu-Apelacyjnego-w-Warszawie.html

SSA Małgorzata Kuracka

http://fakty.interia.pl/galerie/kraj/pitera-musi-przeprosic-zdjecie,iId,1003050,iAId,71436

Pani Maria została obciążona kosztami zastępstwa procesowego spółdzielni w kwocie 1800 zł wymagalnej od dzisiaj. Nie będziemy na razie odnosić się do merytorycznej wagi argumentów podniesionych przez sąd dla uzasadnienia decyzji, bo uszom nie wierzymy. Poczekamy na pisemne uzasadnienie  orzeczenia. Obrońca z urzędu podobno złożył dzisiaj wniosek o jego wydanie.

Ogólnie rzecz biorąc decyzję sądu uważamy za skandaliczną i trudno się oprzeć wrażeniu, że sąd oddalił poważny dowód w sprawie w interesie źle pojętej solidarności prawniczej korporacji zawodowej. Skład orzekający bronił błędów popełnionych przed 5 laty przez dotknięte ślepotą i głuchotą koleżanki z tego samego wydziału. A fakt, że sąd nie przeniósł na Skarb Państwa (chociaż miał takie prawo) kosztów zastępstwa procesowego spółdzielni tak, jak to zrobił z pozostałymi kosztami z uwagi na dramatyczną sytuacje finansową p. Marii,   wydaje nam się  decyzją wręcz odwetową. Taka postawa włodarzy prawa jest w naszej ocenie działaniem skierowanym przeciwko zasadzie praworządności naszego państwa.

Protest pod Sądem Apelacyjnym w Katowicach w dniu 17.11.2010r

21 Responses to “Mroczny kraj.

 1. Petarda

  Panie Premierze nie chcemy Premiera, który od paru lat nie może zrobić porządku ze zorganizowaną grupą przestępczą. Mamy wątpliwości, czy pod dowództwem “dwóch orłów”, a może to inna “wielka łapa” zawiaduje tym miejscem ekstreminacji prawdziwego właściciela SMRP? W państwie prawa prezesów.
  Organizacje Międzynarodowe na nasze wołanie nie reagują – bo kto by odcinał sobie koryto?
  Prosiłam na wysłuchaniu publicznym 24.06.13r. (na spędzie prezesów, ludzi z Rad Nadzorczych i “żołnierzy prezesów”), żeby objął Pan nadzorem procedowanie ustaw us i usm, bo jest podejrzenie lobbingu – wpływ prezesów na Posłów.
  Zrobić porządek w sądach, skandalem jest “zamiatanie pod dywan” i nie mam na myśli tylko zmian numerów sprawy, dowolne zmiany wysokości zadłużenia, wydziałów prowadzących postępowanie, łączenie spraw – czyli upadlanie obywatela drugiej kategorii ( niewolnika).
  Sprawą wzorcową “uwalania” jest sprawa P. Marii Pawelec “Skarga o wznowienie postępowania”, perfidnie zmieniona na “O ustalenie” PYTAM CZEGO?
  Ile władza KRS i ZRSMRP musiała rozdać i nie mam tu na myśli tylko mieszkań, że nie ma chętnych do zlikwidowania patologii w SM?
  Panie Premierze, prosimy się przyjrzeć pracy Posłów NIEROBÓW z Komisji Nadzwyczajnej NPS! SKANDAL!!! No, chyba, że celowe zlecone przeciąganie i następne trzy kadencje na Projekt Obywatelski! A prezesi UPROWADZAJĄ! Dobrze, że nie wszyscy.
  http://temidacontrasm.info/nic-sie-nie-zmienilo/

 2. Maria W

  Moi mili czy zwróciliście uwagę, iż na wokandzie Sądu Apelacyjnego(zdjęcie wyżej) wisi jak wół sprawa o “USTALENIE”???? skoro do Sądu trafiła sprawa pod tytułem “SKARGA O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA”. Czyżby sprawa z 18.02.2014 r. dotyczyła ustalenia, kto po śmierci męża Marii odziedziczy wirtualne długi????!!!!

 3. Maria W

  “My Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski (…)”

  Dla tych wierzących w Boga – Biblia Tysiąclecia (wydana dla uczczenia tysiąclecia chrztu Polski i podpisana przez Kardynała Wyszyńskiego), Stary Testament, Księga Wjścia, rozdział 23, wiersz 6, 7 i 8:
  6. “Nie pozwolisz wydać przewrotnego wyroku na ubogiego, który się zwraca do ciebie w swym procesie.”
  7. “Oddalisz sprawę kłamliwą i nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego (…)”
  8. “Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podarki zaślepiają dobrze widzących i są zgubą spraw słusznych.”

  Dla tych z wartościami uniwersalnymi wywodzącymi się z innych źródeł – Konstytucja:
  art. 32; art.45 ust.1;art.64; art.77; art.78;art.79; art.80; art.82; art.83; art.178 ust.1 i parę innych.

  Wydając wyroki na Marię Pawelec naruszono prawo i Boskie i ludzkie. Miała odwagę stanąć w obronie pokrzywdzonych działalnością zarządów i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. Pokazała błędy Wymiaru (NIE)Sprawiedliwości. Wskazanie, że jeden i ten sam budynek został wybudowany z 2 różnych kredytów, w 2 różnych terminach (różnica 2 lat) i stoi w 2 różnych miejscach mówi samo za siebie

  • Petarda

   Widziałam dwa miejsca zamieszkania Pani Marii Pawelec w dwóch różnych budynkach w SM “Osiedle Kabaty”. Pod drugim adresem przebywa wirtualnie z drugą rodziną. Szok.
   Dobrze, żeby P. Sędzia po rzuceniu okiem na dokumenty z prokuratury (dowody eksterminacji właściciela mieszkania) udała się w teren na wizję lokalną. OKRES 52 DNI TO DOBRY CZAS NA SPRAWIEDLIWĄ OCENĘ.
   PREZES ZARZĄDU SM “KABATY” OSZUKAŁ PROKURATURĘ I SĄD!

 4. szelpon

  Fix poza foto należy przeanalizować jego oświadczenie majątkowe. To jest typowe działanie bez względu na opcje polityczną. Zobacz w wolnej chwili jaką wartość swojego majątku przedstawia najlepszy prezes spółdzielni mleczarskiej uczestnik komisji poseł Borawski oraz najaktywniejszy poseł Ajchler.

  • Fix

   Minimalna emerytura, jaką po jednej kadencji będzie dostawał poseł Parlamentu Europejskiego wyniesie 5700 złotych
   I wszystko zgodnie z prawem!

   Za każdy rok przepracowany w Europarlamencie, posłowie mają zagwarantowane wliczenie do emerytury 3,5 proc. pobieranej pensji.

   Europoseł zarabia ponad 30 tys. zł miesięcznie.

   Praw do emerytury nabywa już po 3 latach bycia europosłem!

   W wieku 63 lat może przejść na emeryturę – wtedy za każdy rok bycia europosłem dostanie 1140 zł.
   Czyli po jednej kadencji należy mu się emerytura w wysokości 5700 zł.

   A jeśli będzie pełnił funkcję przez 4 kadencje to dostanie emeryturę wysokości 22 800 zł miesięcznie.

   Do tego dochodzi emerytura wypracowana w kraju.

   • slusarz

    Nieźle się cwaniaki ustawiają. A naszym dzieciom, zatrudnianym w oparciu o umowy śmieciowe, na emeryturze szykują perspektywę śmierci głodowej.

 5. Petarda

  Od P. Marii Pawelec wiem, że prawnik wystąpił do sądu z wnioskiem o wydanie orzeczenia.
  Proszę o radę. Sąd mógł uchylić prośbę lub zmienić wyrok. Uchylił, więc nie będzie wyroku tylko orzeczenie. Dlaczego P. Maria ma czekać, aż dwa miesiące – nie 7 dni NA ORZECZENIE?
  Przecież to była sprawa bardzo łatwa – “DO UWALENIA”.

  Mamy nadzieję, że 31.03.14r. g.11.00 w Sądzie Rejonowym Wydział Karny Warszawa – Mokotów ul. Ogrodowa 521a sala 422 P. Maria Pawelec znajdzie prawdę, sprawiedliwość. Może P. Sędzia skrupulatnie przyjrzy się dowodom, które mówią same za siebie!
  Pani Sędzio nie ma Pani innego wyjścia jak orzec PRAWDĘ!!!
  No, chyba, że sumienie “pójdzie w las”.

  • TEMIDA

   Zgodnie przepisami kpc regulującymi tryb postępowania w sprawie skargi o wznowienie procesu sąd miał następujące możliwości:
   1.Przyjąć skargę i :
   – uchylić zaskarżony wyrok
   – zmienić zaskarżony wyrok
   2.Nie przyjąć skargi czyli:
   – odrzucić skargę
   – oddalić skargę
   W pierwszym wypadku orzeczeniem jakie powinien wydać sąd jest wyrok, bo wyrok można uchylić lub zmienić tylko równorzędnym aktem prawnym. Decyzja sądu jest w tym wypadku ostateczna bo od wyroku z tej skargi nie można wnieść skargi kasacyjnej.

   W wypadku odrzucenia lub oddalenia skargi sąd wydaje postanowienie (art. 406 w zw. z art. 354 kpc) Postanowienie to naszym zdaniem nie jest ostateczne i można go skarżyć do instancji wyższej w oparciu o art. 394 §1 zdanie pierwsze w części pierwszej w zw. z art. 406 kpc.

   Co ten sąd zrobił trudno pojąć, bo p. Maria mówi, że sąd nie przyjął skargi i wydał wyrok. Na dodatek pouczył stronę , że ten wyrok jest ostateczny.
   Na uzasadnienie postanowienia sąd ma czas 7 dni od daty wpływu wniosku (art. 357 §3 kpc ). Na uzasadnienie wyroku przysługuje sądowi 14-30 dni (art. 329 kpc).

   Słyszeliśmy, że pełnomocnik z urzędu wmawia p. Marii, iż na uzasadnienie będzie czekała dwa miesiące. Radzimy mu nie ufać i sprawdzić, czy złożył wniosek o uzasadnienie orzeczenia. Zarówno sąd jak i pełnomocnik grają w tej sprawie wyjątkowo nieczysto.

 6. Petarda

  STOP DLA PRZEŚLADOWANIA SPÓŁDZIELCÓW W SĄDACH!
  http://www.express.olsztyn.pl/artykuly/bitwa-mieszkancow-z-zarzadem-sm-jaroty

 7. Wirus

  W spółdzielni KABATY w 130-metrowym apartamencie mieszka eurodeputowany Wojciech Olejniczak. Może on pomoże?

  • slusarz

   Jasne, najlepiej niech spłaci ten wirtualny dług pani Marii. Takie pieniądze to dla niego pryszcz. Dwa razy tyle zarabia na miesiąc :
   – pensja eurodeputowanego wynosi 32 000 zł.brutto,
   – diety to kolejne 17,500 zł .
   – miesięczne dodatki na pensje dla asystentów,
   – środki na utrzymanie biur i podróże niezwiązane z dojazdami do Brukseli i Strasburga

   – łącznie ponad 110 000 złotych.

   • Pajura

    To pewno dlatego takie krezusy jak p. Maria, muszą temu biduli dorzucić jeszcze do mieszkania.

   • DAKOTA

    A te samarytanki w togach, które takie kwesty organizują, pewnie na prowizji od obrotu.

   • DEMO

    Olejniczak niczego nie spłaci, bo on nie zwyczajny.

   • Iga

    A co będzie marnował kapitał.Jeszcze mu zabraknie na kolorowe soczewki. W sejmie boki zrywają, że ten palant takimi kosztownościami kokietuje eurosekretarki 🙂

  • Endriu

   Ciekawe, czy to MXXL jest odrębną własnością? Zgodnie z SLD-owskimi “standardami” powinno by nadal spółdzielcze i nigdy nie wyodrębniane – vide jesienny wniosek 51 posłów dawnej “”grupy trzymającej w PRL władzę do TK.

   • Patrol

    Rzeczywiście, bardzo ciekawe.
    Wódz tego “lumpenproletariatu”, ideolog Miller to pewnie mieszka w slamsach.

  • Fix

   Tak mieszka i żyje Adam Hofman! FOTO
   21.02.2014

   Adam Hofman zaprosił nas kiedyś do swojego mieszkania.
   Dzięki temu wiemy, w jakich warunkach mieszka.
   Jak na reprezentanta biednych ludzi przystało, biedy jednak nie klepie.

   Oczywiście trudno mieć pretensje do wybrańca narodu, że nie mieszka w ruderze i nie chodzi w łachmanach.
   Ostatecznie ma pieniądze.

   Poza tym dziś, po upadku Sławomira Nowaka, to właśnie Adam Hofman pokazuje nam, na czym polega „życie na bogato”

   http://www.fakt.pl/tak-miesza-zyje-i-sie-wozi-adam-hofman-foto,galeria,445999,1.html

   • Tytanik

    Kasa posła
    – Wynagrodzenie ( brutto) – 9892 zł/mc
    – Dieta – 2473 zł/mc (kwota wolna od podatku)
    – Środki na funkcjonowanie biura poselskiego – 11650 zł/mc
    Tu pewno oszczędzają na zatrudnieniu fachowców jak europosłanka Joanna Senyszyn, która jako asystenta zatrudniła stażystę opłacanego przez Urząd Pracy. Pewno to ogólnie stosowana praktyka bo w tych biurach siedzą nierozgarnięte żółtodzioby, nic się w nich nie dzieje i pomocy tam żadnej w większości nie uświadczysz. A przecież te nicponie mają obowiązek prowadzenia biur dla naszych potrzeb. Dostają na ich funkcjonowanie publiczne, a wiec nasze pieniądze.
    – Kwota na zakwaterowanie w Warszawie – 2200 zł/mc
    – Kwota na zakwaterowanie poza Warszawą – 7600 zł/rok
    – Ryczałt na paliwo na 3500 km/mc ( bez konieczności rozliczania)
    – Darmowe bilety na przejazdy na terenie kraju i przeloty na świat
    – Niskooprocentowane kredyty,
    – Zapomogi
    – Odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia

    Żyć jak poseł :
    http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zyc-jak-posel-czyli-ile-dostaje-przedstawiciel-narodu,189870.html

 8. Petarda

  Proszę Państwa to jest przestępstwo
  sądowe, a skarga zasadna.

  Trzeba zauważyć, że Pani Maria Pawelec ponosi dodatkowe opłaty.
  Jako spółdzielca, musi opłacić wynagrodzenie prawnika prezesa.
  Nie wiem jak w SM “Osiedle Kabaty, ale w Olsztyńskiej SM, spółdzielcy właściciele
  łożą na wynagrodzenie prawników ok. 120 tys. zł. / rok.

Comments are closed.