AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

Na “MIŚ”-ia

Motto: “Miś musi być drogi!”

Zapotrzebowanie na “kasę” osób posiadających władzę decydencką, dodatkowo w sytuacji, gdy tak naprawdę nie podlegają żadnej kontroli, jest nieograniczone. Jednak to nie te czasy, że można by, ot tak po prostu, tą “kasę” bezpośrednio “wyprowadzić” do swojej kieszenie. Jedną z metod jak tego dokonać, metodą której zręby powstały jeszcze w czasach PRL-u, jest metoda doskonale opisana w kultowym filmie Stanisława Barei “Miś”.

Miœ

Metoda ta, z olbrzymim powodzeniem jest stosowana, a nawet wręcz udoskonalana, w wszelkiego rodzajach “wyprowadzaniach kasy”,  związanych z jakimikolwiek inwestycjami. Jest ona banalnie prosta, a wygląda mniej więcej tak:

Mamy zapotrzebowanie na “kasiorę”, ale niestety coraz trudniej o “jelenie”, które by nam ją bezpośrednio dały. Zresztą skala naszego zapotrzebowania jest znacznie większa, niż to co moglibyśmy od nich bezpośredni uzyskać. Należy więc ich przekonać, aby zasponsorowali nam to “wyprowadzanie kasy”, bo jest to w ich interesie i będą z tego także czerpać zyski. Że te ich zyski będą iluzoryczne, że w zasadzie są one tylko z dziedziny “pobożnych życzeń” – nie ma to najmniejszego znaczenia, jeżeli tylko dadzą sie w to “wrobić”. Pozostaje nam więc przystąpić do działania. W tym celu tworzymy “zadanie inwestycyjne”, czyli

“MIŚ”-ia.

“MIŚ” może mieć różne formy, w zależności od tego, kto go tworzy: Może mieć postać tuneli dźwiękochłonnych na calej długości autostrad; zakupu systemu informatycznego dla potrzeb PKW; zakupu okrętów podwodnych dla zaspokojenia potrzeb mocarstwowych Marynarki Wojennej; utworzenia portalu promującego dany region (np. Wrocław); etc.; etc. Jego projekt musi się jednak cechować takimi właściwościami:

– NAJLEPSZE (czytaj: najdroższe) materiały;

– NAJLEPSZA (czytaj: najdroższa) technologia;

– NAJLEPSZY (czytaj: najdroższy) wykonawca;

czyli po prostu: “Miś musi być drogi”

Dla potrzeb tej witryny, skupimy się jednak tylko na małym wycinku tej “misiologii” – a konkretnie na typowych “Miś”-iach tworzonych w polskich Spółdzielniach Mieszkaniowych i opisaniu jak działa realizacja takiego “Miś”-ia.

*****************************************************************************************

Hajnówka. Miejscowość, a właściwie miasteczko, na obrzeżach Puszczy Białowieskiej. W Hajnówce, jak i w setkach innych miast w Polsce, istnieje oczywiście spółdzielnia mieszkaniowa – SM “Hajnówka”. Zasoby mieszkaniowe, to 93 budynki i prawie 3 tys. mieszkań i lokali użytkowych.

Screenshot_3Bloki w SM “Hajnówka

Najłatwiejszym sposobem do wykorzystania “technik misiologii” W SM-ach jest TERMOMODERNIZACJA. I w tej SM takze z tego skorzystano. Projekt termomodernizacji stworzono w oparciu o ścisłe przestrzeganie reguł “tworzenia “Miś”-a””, opisanych wyżej. Opiewał on na kwotę ok 25 mln zł polskich. Sponsorami zostali mieszkańcy i członkowie SM, oraz Skarb Państwa (premia termomodernizacyjna). Przystąpiono więc do prac i zrealizowano zamierzenie.

ZREALIZOWANO ZGODNIE Z TYM, JAK NALEŻY REALIZOWAĆ “MIŚ”-ia,

czyli:

– najtańsze materiały;

– najtańsza (a właściwie całkowity jej brak) technologia wykonania;

– najtańsi wykonawcy ( w jednym przypadku – firma “krzak”), a właściwie “partacze”.

Nie przewidzieli jednak “tfórcy” tego przedsięwzięcia, że członkowie i mieszkańcy tej SM, nie dadzą się tak łatwo “złupić”! Już w trakcie trwania tych prac, złożyli oni dziesiątki pism interwencyjnych i ustnych protestów, tak do zarządu SM, jak i do inspektorów nadzoru, kwestionujących właśnie jakość materiałów, wykonywanie prac niezgodnie z przyjętą technologią i fachowość firm wykonujących te prace. Wprost stwierdzali, ze skoro to oni de facto będą za to wszystko płacić, więc niech to będzie wykonane tak jak przewiduje nie tani przecież projekt.

Reakcję na to można określić krótko: ” WALENIE GROCHEM O ŚCIANĘ”.

Prace były dalej prowadzone tak jak przewidują procedury “Miś”-ia i zakończone. Powołana przez zarząd SM firma audytorska potwierdziła prawidłowość wykonanych prac, w związku z czym CAŁOŚĆ PIENIĘDZY W WYSOKOŚCI PRZEWIDZIANEJ KOSZTORYSEM, ZOSTAŁA TYM FIRMOM WYPŁACONA.

Screenshot_1Członkowie i mieszkańcy SM “Hajnówka” nie zamierzali się jednak poddać i złożyli zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. Pierwszą prokuraturą była prokuratura w Siemiatyczach. Już dwie “odkrywki”  dokonane przez biegłego na budynkach po termomodernizacji, okazały się bulwersujące. Zabrano więc prędko śledztwo z tej prokuratury i przekazano do prokuratury w Białymstoku na ręce Pani Prokurator Elżbiety Sobeckiej-Rulka. Pani prokurator z zapałem wzięła się do pracy. Powołała dwóch następnych biegłych w zakresie budownictwa, a także wydała zalecenie powołania biegłego- kosztorysanta, który miał oszacować rzeczywistą wartość materiałów użytych do termomodernizacji. Biegli z kolei dokonali kolejnych dwunastu “odkrywek” na losowo wybranych blokach.

Na podstawie oceny tych WSZYSTKICH 14 “ODKRYWEK”  (a więc 100%), biegli W SPOSÓB JEDNOZNACZNY STWIERDZILI:

– UŻYTO ZNACZNIE TAŃSZYCH MATERIAŁÓW NIŻ PRZEWIDYWAŁ PROJEKT ( w niektórych przypadkach nawet o 50%) i niezgodnych z projektem;

– TECHNOLOGIA WYKONANIA NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z TĄ, KTÓRĄ PRZWEIDYWAŁ PROJEKT;

– PRACE ZOSTAŁY WYKONANE ŹLE, NIEFACHOWO, PO PARTACKU.

Zwykłemu Kowalskiemu może wydawać się:

Sprawa prosta. Sąd tylko musi dokonać oceny i wymierzyć odpowiednie “wynagrodzenie” sprawcom tego PRZEKRĘTU.

Nic bardziej mylnego!!

Pani Prokurator Elżbieta Sobecka – Rulka, gdy tylko datarły do niej te ekspertyzy:

– Uchyliła postanowienie o powołaniu biegłego – kosztorysanta;

– POSTANOWIENIEM Z 31, XII. 2014Rr UMORZYŁA CAŁOŚĆ POSTĘPOWANIA, motywując to w 6-u z 7-u wątków “brakiem dostatecznych danych uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego”, a w jednym przypadku “przedawnieniem karalności przestępstwa”.

Podsumowanie może być tylko takie:

– My to już przecież znamy i z innych afer “zamiecionych pod dywan”;

i

Skarb Państwa już został “wydojony” , ale członkowie SM i jej mieszkańcy, jeszcze dłuuuugo będą płacić za “badziewie” i partactwo.

Dziwnym też trafem, wysokość rachunków za CO w tej SM, nie uległa jakiemuś, zgodnemu z założeniami inwestycji, wielkiemu  OBNIŻENIU, o ile w ogóle można o czymś takim mówić.

26 marca br , w Sadzie Okręgowym w Białymstoku w sali nr. 3, odbedzie się rozprawa na której będzie rozpatrywane zażalenie członków i mieszkańcow SM “Hajnówka” na to postanowienie Prokuratury.

 PS.: Odpisy i kserokopie dokumentów na podstawie których powstał ten wpis, są w posiadaniu jego autora. Oryginały posiada Pani Prokurator.

Tutaj zaś opis innego “Miś”-ia: http://osiedlezaciszewaw.pl/?p=1985  – zawierający jego dokumentacji fotograficzną.

23 Responses to “Na “MIŚ”-ia

 1. Marcus

  AKTUALIZACJA:
  “Pierwszy mały przełom w wojnie z grupami kontrolującymi spółdzielnie” – link do strony “Słoneczny Stok” :
  http://slonecznystok.pl/informacje/bialystok/item/1290-pierwszy-maly-przelom-w-wojnie-z-grupami-kontrolujacymi-spoldzielnie.html#

  “Białostocki sąd uchylił postanowienie prokuratury!
  Po niezwykle zażartym postępowaniu zażaleniowym przed białostockim sądem okręgowym w sprawie dotyczącej nieprawidłowości przy dociepleniach bloków w spółdzielni w Hajnówce (m.in. stosownie tańszych materiałów niezgodnych z projektem – np. styropian zwykły zamiast wodoodpornego; w mniejszych ilościach; niewykonanie prac; nieegzekwowane kar; układanie cieńszych warstw izolacji; nieprzestrzeganie zasad montażu; poświadczanie nieprawdy w dokumentach budowy; odbiory robót przez osoby nieuprawnione), sąd białostocki mimo sprzeciwu prokuratury częściowo uwzględnił zażalenie m.in. nakazując kontynuowanie pracy biegłych (dokonywanie odkrywek na blokach celem ustalenia skali nieprawidłowości i rozmiaru strat).”

  Nasz wcześniejszy wpis:
  http://temidacontrasm.info/odwazny-spoldzielca-tadeusz-mroz/

 2. Petarda

  Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowych od 25 lat czekają na uczciwe ustawy spółdzielcze. Chciałoby się krzyczeć “ZŁODZIEJE ODDAJCIE NAM NASZĄ WŁASNOŚĆ” …. W 2007 r. nowatorska NOWELA PiS-owska dawała nam nadzieję, niestety PiS się “skundlił”. Dostał do “obróbki” SKOKI i o nas zapomniał. Teraz w czasie wyborów kilkunasto-milionowa rzesza spółdzielców POWINNA o nich też zapomnieć. ( Skoki bankrutują, wsparte grubą kasą, pieniądze w Luksemburgu, a Amber – Skok pokryje budżet, podatnik. …. Następną dla nas szansą, była nowela P. Staroń DRUK 819 i 515, niestety dla mafii SMRP nie na rękę, bo kończyła rządy KANALII. Mafia odrzuciła te projekty i procedowała na “bublu”…. Apelowaliśmy o poparcie i procedowanie na bazowym druku 819. TO PRAWO REALNIE PRZYWRACAJĄCE PODMIOTOWOŚĆ SPÓŁDZIELCÓW, ICH GODNOŚĆ I PRAWA MAJĄTKOWE. Proszę Państwa nasza nowela ( po naszym uszczelnieniu ) … Jednoznacznie wykonawczo formułuje prawo, bez furtek statutowych……Jasno określa realny udział w majątku SM…..Wyklucza pozbawianie członkostwa i majątku z powodu krytyki zarządców….Wprowadza zarządzanie zgodne z wolą faktycznej większości….Rozszerza na SM ustawę o własności lokali ( wspólnoty) i proste przekształcenia na odrębną własność…..Związuje członkostwo z lokalem bez “sztucznych członków” z tytułu zatrudnienia, czy “oczekujących jako aktyw prezesowski….( niedawno członkowie grupy w Trybunale Konstytucyjnym nareszcie TO “załapali” )….Uzdrawia Krajową Radę Spółdzielczą – będącą obecnie Krajową Radą Prezesów ( ok. 100 )……Wprowadza kontrolę przez niezależnych lustratorów, kończy wzajemne lustracje prezesów…..Wprowadza faktyczne wybory wolą większości – powszechne……Nakazuje DOKŁADNE rozliczanie wobec mieszkańców wszystkich funduszy w tym remontowego WSZYSTKICH KOSZTÓW!….Daje łatwy dostęp do dokumentów, jawność przejrzystość na bieżąco….Wprowadza realną odpowiedzialność osobistą członków Zarządów i Rad Nadzorczych za szkodzenie Spółdzielni i jej członkom…….DRUK 810 ROBI PORZĄDEK Z MAFIĄ SMRP, WIĘC PRZEZ MAFIĘ ODRZUCONY!!! W grupie osób, które nie słuchają nas, tylko kłamliwych prezesów o likwidacji SM (ponad połowa lokali, odrębna własność ) są P. Prezydent B. Komorowski, P. Premier E. Kopacz, P. Marszałek Sejmu R. Sikorski, Przedstawiciele Klubów Parlamentarnych, Posłowie, Senatorowie, Organizacje Obrony Praw Człowieka, Organizacje Międzynarodowe, Wymiar Sprawiedliwości, CBA…….ŻĄDAMY NA CITO!!! POWOŁANIA NOWYCH CZŁONKÓW KOMISJI NADZWYCZAJNEJ NPS, EKSPERTÓW, PROCEDOWANIE NA DRUKACH BAZOWYCH 819 i 515, ODSUNIĘCIE Z PRAC KOMISJI SZKODNIKÓW, KATÓW SRP ( PKB NIECAŁY PROCENT ) PANÓW A. DOMAGALSKIEGO I J. JANKOWSKIEGO, UKARANIE WINNYCH BANKRUCTWA SPÓŁDZIELNI! Prace obecnej Komisji uwłaczają godności parlamentarzysty, dają zły przykład. Prezesi i Posłowie są naszymi pracownikami i powinni nam służyć. Rocznie podatnik na Posła ( darmozjada ) łoży ok. mln. zł. ……Panie R. Sikorski Marszałku Sejmu nie zdyscyplinował Pan Posłów KN NPS jak P. E. Kopacz ( nasze pismo maj 2014 r. ) WPROWADZENIE DRUKU 819 SPOWODUJE UZDROWIENIE RELACJI NA ZGODNE Z PRAWDZIWYMI ZASADAMI SPÓŁDZIELCZYMI – TANIO I PRZEJRZYŚCIE!!! DA PRAWO WYBORU CZŁONKOSTWA I ZRÓWNA PRAWA SPÓŁDZIELCÓW Z INNYMI OBYWATELAMI.. Konstytucja ponoć gwarantuje równość wszystkim obywatelom, to dlaczego pozwala mafii robić z nas niewolników, obywateli drugiej kategorii???

 3. Endriu

  Dziś znowu w mediach głośno o wyprowadzaniu i braniu milionów ze SKOKowej Kasy Krajowej przez Biereckiego. Naczelnego SKOKowicza tych spółdzielczych z nazwy parabanków.
  Premier zaSKO(K)czona. CBA CBŚ, prokuratury jak dotąd bezczynne. Funkcjonariusz KNF, który wiele miesięcy temu ujawnił szereg nieprawidłowości dostał po łbie.
  SKOKowy funkcyjny odpowiednik prezesa prezesów z KRS wydał butne do mediów oświadczenie, iż premier i PO kłamie. Wszyscy kłamią o jego “dokonaniach”. On tak ciężko harował w kilkunastu spółkach wokół SKOKowych córkach. Wie pewnie, że postępowanie organów ścigania i tzw, sprawiedliwości rozciągnie się na długie lata, jeśli w ogóle zostanie podjęte.
  Premier Kopacz może podobne zdziwienie i odesłanie od siebie objawi na pytania o okoliczności ekspresowego odwołania L. Staroń z komisji ds. ustaw spółdzielczych. Jako szefowa PO może uda, że nie wie iż PO straciło członka w tej komisji? Może zapomniała, po co tam zbierać się mają dbający o brak quorum posłowie?
  Znowu wygłasza ogólniki o potrzebie rozwiązywania problemów ludzi. Których ludzi, jakich problemów – oto jest pytanie.

  • Petarda

   Dzisiaj w Wiadomościach TVP, obok “uprowadzającego” P. Biereckiego naczelnego SKOKowicza, siedział nasz “pejsaty orzeł” ( SLD ) KAT SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ P. J. Jankowski, Prezes Związków Rewizyjnych SMRP.
   Kumple z jednej piaskownicy. Teraz wiadomo dlaczego niewygodna dla mafii była P. Staroń. Pozostawić lustracje, prezesa u prezesa i uprowadzać.
   A straty pokryje “zdychający” budżet państwa.
   Czy nie uważacie Państwo, że eksperci KN NPS powinni zrezygnować z prac na znak protestu?
   – “W TYM SZAMBIE HONOR NAM NIE POZWALA UCZESTNICZYĆ”.

 4. szelpon

  Ja dzisiaj dowiedziałem się , że sama zainteresowana – odwołana dowiedziała się o swoim odwołaniu po fakcie. Co robimy dalej? Chyba nie możemy tego tak zostawić.

 5. Fix

  Szanowni Spółdzielcy !

  Pozostała Wam tylko możliwość ucieczki do przodu w celu uwolnienia się od dyktatu funkcjonariuszy organów spółdzielczych.

  Bez zbędnej zwłoki powinniście występować do zarządu swojej spółdzielni z pisemnymi wnioskami zawierającymi żądanie ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu.

  Parzcież nie widać żadnej perspektywy na sanację polskiej spółdzielczości mieszkaniowej, a wręcz przeciwnie po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 47/13 może się okazać, że przed ustanowieniem odrębnej własności trzeba będzie dopłacać do wysokości aktualnej ceny rynkowej lokalu.

  • Czarek Meszyński

   Fix – mam formalne pytanie:

   TK sprawy K 47/13 jeszcze nie rozpatrzył, prawda? Byłem na stronie TK i nie widziałem orzeczenia.

   Więc orzeczenie TK może okazać się dla wielu spółdzielców przykrą niespodzianką 🙁

   • Fix

    Wniosek grupy posłów o zbadanie konstytucyjności przepisów u.s.m. umożliwiających ustanawianie odrębnej własności lokali został wniesiony wcześniej niż wniosek innej grupy posłów w sprawie K60/13
    Jednak TK wcześniej zbadał ten późniejszy wniosek (wyrok z 5 lutego 2015r).

    TK jakiś czas temu już zakwestionował przepisy u.s.m. umożliwiające ustanawianie odrębnej własności lokali.
    Jednak ustawodawca wykonując wyrok TK ponownie uchwalił te przepisy w podobnym brzmieniu, co właśnie zostało zaskarżone i nadal czeka na rozpatrzenie.

    W związku z powyższym można założyć, że TK nie zmieni zdania tylko podtrzyma swoje wcześniejsze stanowisko w przedmiotowej sprawie.

    Najprościej rzecz ujmując; może być tak, że przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu trzeba będzie dopłacić jakąś kwotę.
    Funkcjonariusze organów spółdzielczych postulują, aby zainteresowany odrębną własnością wpłacał różnicę między wartością rynkową lokalu, a zwaloryzowaną kwotą wkładu budowlanego lub mieszkaniowego.
    Dla większości posiadaczy spółdzielczych praw do lokali będzie to kwota zaporowa.

   • Czarek Meszyński

    Niestety wszystko idzie w złym kierunku.

    Art. 17 (14) u.s.m.
    Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu (…)

    Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną(…)

    zmieniono na:

    Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną(…)

    BIEDNEMU ZAWSZE WIATR W OCZY – czas oczekiwania na ustanowienie własności podwojono!

    Fix – dzięki za poniższą odpowiedź 🙂

 6. Petarda

  Ci sami usłużni „idioci” gotowi na wszystko, którzy powołali, teraz na polecenie mafii SMRP – odwołali. Taki był plan, koniec klamka zapadła. I teraz już Pani Lidzia ( prawda panie Gos? ) nie będzie przeszkadzała „głupimi” poprawkami i Śmierdząca Komisja będzie procedowała szybciej. Gangsterzy pokażą „frajerom”, gdzie mafia ma lustracje!!!
  Mamy dowód. 416 zdrajców, spółdzielców właścicieli – podpisało na siebie wyrok! Te kanalie są współodpowiedzialne za patologie i bankructwo spółdzielni. I o to chodziło ( jak mówił kat spółdzielczości mieszkaniowej ) postawić w stan bankructwa i przejąć.
  Mafia SMRP lustracje ma tam, gdzie skarbówka POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCĘ.
  http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/zloty-interes,521134.html
  http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/mordercze-kontrole,521129.html
  http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/fiskus-na-lowach,521131.html

  • Petarda

   Powodów odwołania z KN NPS P. Poseł Staroń, może być wiele. Wpisujcie Państwo swoje przypuszczenia:
   1) Zemsta mafii, że przez nią po uzasadnieniu wyroku TK z dn. 5.02.15 r. prezesi będą mieli przechlapane – koniec “złotej ery” złodziei z usłużnymi oczekującymi
   ( na cud )
   2) Zemsta za nękanie pracowników najemnych, sezonowych tzw. prezesów przez “frajerów” takimi pismami:
   “Trybunał Konstytucyjny wydał w czwartek 05.02.2015 orzeczenie, uznając, że osoby, które nie mają prawa do lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej, nie mogą być jej członkami. Chodzi o tzw. członków oczekujących, czyli takich, którzy nie mają prawa do lokalu, lecz mają wpływ na działalność spółdzielni i np. na ustalanie opłat dla tych, którzy prawo do lokalu mają. Na podstawie w/w orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wnioskuję o natychmiastowe pozbawienie prawa do decydowania o naszych spółdzielczych sprawach osób nieuprawnionych. Jednocześnie wnioskuję o niezwłoczne usunięcie z Rady Nadzorczej naszej spółdzielni mieszkaniowej osób nieuprawnionych do podejmowania decyzji”
   Gotowi się “rozpełznąć” pod Ratusz w obronie ubogich śmieciowych KORYT.

   3) Poparcie przez 60 posłów PO, projektu Poseł L. Staroń to zamydlenie oczu wyborcom – “O zobaczcie frajerzy, chcieliśmy dla Was dobrze, ale ten zdradziecki Trybunał Konstytucyjny NIE CHCIAŁ” i “Głosujcie na nas w następnej kadencji…..
   4) Mafia, może ma plany i niekoniecznie wysłannik poseł Gos “Lidziu siedź cicho, emeryturka”
   5) Zemsta sitwy na P. L. Staroń za wykrycie MAFII KOMORNIKÓW RP! Przewiduję, że w państwie w którym Prezydent ma kontakty z obcym wywiadem i gangsterką
   ( patrz Red. Wojciech Sumliński ) za jakiś czas w/w komornicy będą odznaczani laurkami jak prezesi bankrutujących Spółdzielni Mieszkaniowych
   6) Może sama chciała, bo ma “odruchy wymiotne”, patrząc na te k
   7)
   8)

 7. szelpon

  PILNE I NA SZYBKO DO WYJAŚNIENIA. Kto Lidię Staroń odwołał z dniem 20-02-2015 oraz na jakiej podstawie prawnej z Komisji ?

 8. Petarda

  Zbierajcie podpisy, w Spółdzielczości mamy szansę na lepsze.
  https://www.facebook.com/pkukiz?fref=ufi

 9. Czarek Meszyński

  Mamy do czynienia z prostym “BIZNESOWYM” MODELEM polegającym na tym: odjemna > odjemnik wtedy różnica jest +

  Do projektu/kalkulacji – najdroższe/wysokiej jakości.

  Do realizacji – najtańsze/niskiej jakości.

  W ten sposób powstaje różnica, którą decydent wraz z zaprzyjaźnioną firmą może skonsumować.

  Cały problem sprowadza się do tego, że o ile na etapie projekt/kalkulacja jeszcze KTOŚ się pokusi o sprawdzenie (bank udzielający premię termomodernizacyjną, dociekliwy spółdzielca itd.) to już na etapie realizacji tego nie robi NIKT. Spółdzielnie nie mają faktur na materiały zakupione (takie faktury są u usługodawcy) tylko ogólne faktury na usługę.

  W ten sposób biznes kwitnie.

  Mamy coraz więcej spartaczonych termomodernizacji, remontów…

  Spółdzielczy przewód pokarmowy jest wielki!

  Szykujcie się na nowe podwyżki!

 10. mamba

  Słyszałam o różnych metodach wyciagania z ludzkich kieszeni pieniedzy bez ich zgody,a dokonują tego kieszonkowcy-“doliniarze”.Te metody to na “sztuczny tłok”; na “podsiad”; na “przewieszkę”. Widzę, że doszedł jeszcze jeden – “na MIŚ-ia”. A przecież jednak takie wyciaganie pieniędzy z ludzkich kieszeni wbrew ich woli, ma swoją mniej eufemistyczną nazwę – JEST TO KRADZIEŻ, a ten kto to robi JEST ZŁODZIEJEM. Ja nie godzę się na taką wizję państwa, w ktorej niepełnosprawnego umysłowo, za kradzież batonika o wartości 99 groszy wsadza się “za kratki”, a złodzieja kradnącego miliony nawet się nie ściga.

  • MacEloe

   Przyjmujac konwencję tego komentarza, należało by jeszcze ustalić: kto jest “krawcem-robotnikiem”; kto “tycerem”; kto “swiecą”; a kto frajerem.

  • Endriu

   Bagaż korupcyjny ciągnie się tam, gdzie brak przejrzystości.
   Dlaczego szereg usług zamawia się po bardzo zawyżonych stawkach? Inaczej jak bagażem korupcyjnym tego sensownie się nie wytłumaczy. Oczywiście wplątani w takie zabiegi będą górnolotnie niemerytorycznie rzecz uzasadniać. A to jak zawsze uczciwym “do bulu”przetargiem. A to wyższą na papierze jakością za wyższe koszty. A to wyborem najlepszej oferty. Najlepszej dla kogo? Dokumenty źródłowe utajnić jako tajemnicę handlową i pozamiatane.

   Stąd m. in. trudność antykorupcyjna.
   Bardzo trudno wyspecjalizowanym instytucjom rozwikłać proste i bardziej zakamuflowane przypadki owego korupcyjnego bagażu. Bagaż ów oraz instytucje niejedno mają imię.
   Polskie organy ścigania i tzw. sprawiedliwości wiedzą o tym. jednak tkwić wolą głównie przy kopertowych wziątkach. Koperty dawno zastąpione bardziej zakamuflowanymi przepływami.
   Koperty adieu!
   Przy bezgotówkowym obiegu dużych kwot dla wykonawców zleceń, nie da się teraz numer na pokwitowanie w kasie pełnej kwoty, choć kasjerka daje bez sprzeciwu kontrahenta kwotę pomniejszoną o pokaźną sumkę. W nowych czasach nowe formy rozliczeń. Wymyślne bardziej. Perspektywiczne.

   • Czarek Meszyński

    Bagaż korupcyjny to inaczej podatek korupcyjny.

    Według Rzeczpospolitej:
    “Podatek korupcyjny to danina, jaką płaci każdy z Polaków od oseska po starca nad grobem
    Walka z korupcją jest jednym z głównych wyzwań nowoczesnego państwa. Łapówkarstwo zaburza funkcjonowanie wolnego rynku, a więc niszczy gospodarkę. W efekcie słabsze staje się samo państwo. Zyski z korupcji zasilają budżety wąskiej grupy ludzi – polityków, byłych i obecnych oficerów służb specjalnych i bandytów.”

    Koperta została zastąpiona firmą/fundacją decydenta lub kogoś z jego rodziny lub przyjaciół. Od prowizji zapłaci się podatek dochodowy 19% i wszystko gra; PKB rośnie.

   • Endriu

    Panie Czarku!
    Może bardziej trafnym określeniem zamiast “bagaż” jest “garb korupcyjny” ?
    Garb jako narośl nieznośna, wyrosła wbrew wolnej woli “garbusa”. Garbusami stają się tak pojedynczy obywatele jako końcowe ogniwo płatników, firmy, instytucje.

    Tym sposobem oficjalna struktura państwa prawa – uczciwego a sprawiedliwego oraz majestat Rzeczypospolitej spadają w dół.
    W ową dziurę spowodowaną wzmiankowanym garbem.

Comments are closed.