AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

Ostatnia szansa!

Prezes SO w Warszawie Małgorzata Kluziak

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Małgorzata Kluziak

We wrześniu  ubiegłego roku  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Kabaty” w Warszawie ponownie wniosła przeciwko p. Marii Pawelec pozew o zapłatę kwoty ok. 10 tyś zł z tytułu zaległości w spłacie normatywu.   NORMATYW to nic innego jak minimalna miesięczna  rata spłaty kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez spółdzielnię na budowę lokali mieszkalnych:

http://www.arka.wroc.pl/resident/index.php?m1=3&m2=3

Normatyw liczony jest wg zasady: powierzchnia użytkowa lokalu x stawka ogłaszana co roku przez Ministerstwo Infrastruktury. W tym roku stawka ta wynosi ona  3,30 zł/m2:

http://www.infor.pl/wskazniki/nieruchomosci/171,Normatyw-miesiecznych-splat-kredytu-mieszkaniowego.html

Pani Maria konsekwentnie odmawia dokonywania wpłat, których domaga się spółdzielnia, bo kredyt  zaciągnięty na budowę lokalu, w którym mieszka spłaciła 1996r. Na okoliczność spłaty kredytu spółdzielnia wystawiła jej zaświadczenie:

Zaświadczenie o spłacie kredytu

Przydział na lokal p. Maria otrzymała w dniu 1 lutego 1990r i od tego czasu do końca 1996r spłacała wszystkimi sposobami zwielokrotnione raty kredytu, żeby uchronić się przed odsetkami galopującymi w tym czasie w zastraszającym tempie. Większość tego kredytu spłacana była w starym nominale czyli przed 1995r,  w którym przeprowadzona została denominacja złotówki.  Proszę zwrócić uwagę, odsetki kredytowe, które bank zdarł wtedy  z p. Marii (i nie tylko z tej ofiary reformy Balcerowicza) stanowiły kwotę 14 – krotnej wartość samego kredytu.

Wg starego nominału p. Maria spłaciła bankowi za pośrednictwem spółdzielni kwotę 149 730 000 zł. Spróbujmy zwaloryzować tą kwotę metodą stosowaną przez sądy przy waloryzacji świadczeń, żeby ocenić jaka to byłaby kwota wg dzisiejszej wartości nabywczej pieniądza:

149 730 000 zł :  5 320 000 zł  = 28,14 x 4218,92 zł  = 118 720, 41 zł

gdzie:

5 320 000 zł –  to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 1994r (1 stycznia 1995r weszła denominacja)

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-gospodarce-narodowej-w-latach-1950-2016,2,1.html

4218,92 zł – to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale 2016r (bo nie ma jeszcze ogłoszenia GUS o wynagrodzeniu średniorocznym za 2016r):

http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-iv-kwartale-2016-roku,271,15.html

Pani Maria na dzień zakończenia spłat kredytu wpłaciła więc za swoje mieszkanie kwotę, która dzisiaj wynosiłaby ok. 118 tyś zł. Potem płaciła nadal, bo spółdzielnia molestowała ją pismami, że musi kontynuować spłatę kredytu z niezbyt zrozumiałych powodów. W końcu się p. Maria oburzyła i w 2000r wniosła pozew o to, żeby spółdzielnia przedstawiła wiarygodne dowody potwierdzające swoje roszczenia. Sąd Okręgowy prowadził sprawę  7 lat. Mimo niepodważalnych dowodów w sprawie wydał w 2007r niekorzystny dla p. Marii wyrok i obciążył ją odsetkami za swoją przewlekłość postępowania. Sąd Apelacyjny w Warszawie przyklepał ten ohydny wyrok w 2008r a w 2014r na naszych oczach udaremnił postępowanie z wniosku p. Marii o wznowienie sprawy. W ocenie sprawy nie sprawdziła się również prokuratura:

http://temidacontrasm.info/mowimy-sprawdzam/comment-page-1/

http://temidacontrasm.info/kogo-oslania-aparat-panstwa/

http://temidacontrasm.info/ministerialny-berdyczow/comment-page-1/

Ta ślepota organów powołanych do ścigania przestępstw i wymiaru sprawiedliwości rozzuchwaliła spółdzielnię w związku z czym w ubiegłym roku   do Sądu Rejonowego w Warszawie trafił kolejny pozew o zapłatę “zaległego” normatywu. W odpowiedzi na ten pozew p. Maria w dniu 6 października 2016r złożyła pozew wzajemny. Wartość przedmiotu sporu w tej sprawie  przekroczyła 75 tyś zł (spory powyżej tej kwoty rozstrzyga Sąd Okręgowy) w związku z czym sprawa trafiła do okręgówki, czyli do tego samego sadu, który wydał pierwszy wyrok. Ale coś się w niej nie kleiło, bo Sąd Okręgowy wystawił wezwanie do uzupełnienia braków formalnych  przez podanie numerów pesel i określenie wartości przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu została określona  w punkcie 7.1 pozwu wzajemnego więc p. Maria wskazała tylko numery pesel swój i syna.

17 marca br.   Sąd Okręgowy wydał zarządzenie,  którym zwrócił p. Marii pozew wzajemny:

Zarządzenia S.O. z 17.03.17

Pani Maria zaskarżyła to zarządzenie w dniu 9 kwietnia br:

Zażalenie na zarządzenie Sądu z dn.17.03.17- pisane 9.04.17

W dniu 18 kwietnia Sąd Rejonowy przesłał do wiadomości p. Marii informację, że  dwa dni wcześniej przekazał do Sądu Okręgowego pozew spółdzielni o zapłatę. Teraz się klei. Nadal kombinują. Sąd Rejonowy usiłował rozdzielić to postępowanie na dwie odrębne sprawy.

Mamy nadzieję, że Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, zgodnie z wyrażoną publicznie opinią, przypilnuje, żeby tym razem sędziowie dostrzegli w tym postępowaniu nie tylko sprawę ale też stojącego za nią człowieka:

http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/312149948-RZECZoPRAWIE—Malgorzata-Kluziak-Sady-potrzebuja-wiekszej-autonomii.html#ap-1

W sprawie są niepodważalne dowody na to, że umowa cesji kredytowej, na którą w uzasadnieniu roszczenia powołuje się spółdzielnia, dotyczy kredytów zaciągniętych w 1989r na budowę budynków o symbolach inwestycyjnych K – 01, K – 02, K – 03, K – 04 i K – 05:

UMOWA-cesji-kredytowej

a  budynek, w którym mieści się lokal p. Marii,  został  wybudowany z kredytu przyznanego spółdzielni umową kredytową zawartą  w 1987r co potwierdza prezentowane powyżej zaświadczenie o spłacie kredytu. Ponadto budynek,  w którym mieszka p. Maria, nosił symbol inwestycyjny

K – 12

co potwierdzają cztery dowody :

Pozwolenie na budowę budynku

Pozwolenie na budowę budynku

Protokół odbioru budynku

Protokół odbioru budynku

Przydział lokalu mieszkalnego

Przydział lokalu

Wniosek uwłaszczeniowy spółdzielni

WNIOSEK-o-uwłaszczenie

Liczymy na to, że Wysoki Sąd odzyska wzrok.

Żądania spłaty rat kredytowych wg normatywu, który wprowadziła ustawa z 1995r, od członków spółdzielni, którzy kredyt za swój lokal już dawno spłacili, to niemal plaga w spółdzielniach mieszkaniowych. To następne źródło horrendalnych i nienależnych korzyści czerpanych przez organy  spółdzielni mieszkaniowych z licznych zadań w spółdzielczym katalogu. W ostatnich dniach zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc w takiej samej sprawie pani z Giżycka.

Kodeks Cywilny

Art. 6. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Jeśli więc spółdzielnia nie może przedstawić niepodważalnych dowodów na swoje roszczenia, to takie roszczenia należy oddalić.maria

 Nieugięta  Pani Maria Pawelec

NADAL KIBICUJEMY SPRAWIE!

17 Responses to “Ostatnia szansa!

  • Moro

   Tam chłopie jak na walnym w spółdzielni. Tupali, gwizdali i darli sie: Konstytucja,kiedy Dera czytał list od Prezydenta.

   • slusarz

    Nic dziwnego. Przecież to walne zgromadzenie kandydatów do osadzenia.

   • szelpon

    Identycznie jak na walnym w SM stado ryczących pracowników, którym obywatele prawo do bezkarności chcą odebrać

   • Darucha

    Zbudowali państwo w państwie gwarantujące ochronę każdemu, kto zakosił kwotę nadającą się do podziału. I bronią jego granic blagą o obronie konstytucji.

  • Petarda

   Kasta “chuliganów” obraduje. … http://niezalezna.pl/99100-sedziowie-maja-dzis-nasiadowke… Po pierwsze, opcja zerowa w wymiarze ( nie ) sprawiedliwości, która może uzdrowić patową sytuację. … Poza tym … dalsze zaszczuwanie goja w skorumpowanym, skompromitowanym wymiarze musi się skończyć. … Żydzi ( P. Zoll, P. Seremet …… ) i “lepsi” Goje, tworzą zorganizowaną grupę przestępczą. Pamiętajcie, że nie wszyscy prezesi SM, sędziowie, prokuratorzy, prezesi, prezydenci, premierzy, posłowie, senatorowie …. itd. to kanalie. GDZIE JESTEŚCIE UCZCIWI??? .. Na Was liczy od okrągłego stołu, zaszczuwany “frajer”, niewolnik XXI w. … A Konstytucja Kwaśniewskiego SLD ? KŁAMIE!!! … Po drugie, weryfikacja i pochodzenie kandydatów w trzech pokoleniach. Żydzi porządzili w wymiarze niesprawiedliwości 27 lat, najwyższy czas na zamianę – CHOCIAŻ NA NASTĘPNE 20 LAT. … Po trzecie, koniecznie zapis z ustawy sędziowie, prokuratorzy z odpowiedzialnością majątkową i karną. … Dopóki prezydentowe, będą Żydówkami, świece chanukowe będą płonęły w Pałacu Prezydenta RP i w markecie na wiejskiej Mafia SMRP i in. będzie robiła zakupy – NIC SIĘ NIE ZMIENI. … Dobrowolnie żadna sitwa się nie oczyści. Działania – pozorowane, iluzoryczne, żeby goj miał nadzieją, a dla Żyda ma się nic nie zmienić. .. Po czwarte, dopóki żydowski sędzia w polskim sądzie będzie mówił o wrodzonym polskim antysemityźmie i Polaka za spalenie kija i szmaty ( tak jak bracia P. Kaczyńscy, spalili kij i szmatę ) skazywał na 10 m-cy bezwzględnego więzienia – nie możemy mówić o suwerennej Polsce…… http://temidacontrasm.info/kasta-nadzwyczajnych-ludzi/

 1. Petarda

  Dzielna Marysia i ta znieczulica, nawet w Duda-pomoc i u P. senator Lidii Staroń ( ok. 7 lat pisma tkwią w biurku ).
  Liczyliśmy, że po roboczej wizycie P. senator u P. Prezydenta A. Duda i P. Min. K. Smolińskiego – coś “drgnie” w sprawie – cisza.
  W Studio Polska liderzy walki z patologią w SMRP mieli głos, Marysia i ja nie miałyśmy tego szczęścia.
  A media? Media nienieckie w RP na usługach Mafii SM.
  O sprawie wiedzą posłowie, senatorowie i kolejne najwyższe władze w kraju – cisza na zamówienie!
  Dlaczego? W samej SM Oś. Kabaty może w ten sposób, “załatwiono” perfidnie setki spółdzielców, tysiące w SM w całym kraju.
  Piszemy o mafii SMRP, której macki sięgają najwyższych władz.
  Wszystkie partie i wymiar sprawiedliwości są odpowiedzialne za patologie.
  Dzisiaj rozmawiałam z panem “sprofanowanym” do granic możliwości przez przestępców w togach.
  Powiedział o tych, którzy w sądach przeszli na stronę bezprawia:
  “Pani Iwono, to nie są skauci – to zdegenerowane, zdemoralizowane, zbrodnicze kanalie, bydło, swołocz”
  I co? Sami się oczyszczą?
  Czy będą pisać skargi, że nie pozwalamy im na “ścierwo” na Narodzie Polski? Bo tylko to potrafią robić?
  Szkoda Marysi, a i Pana Andrzeja, który nigdy się nie pogodził z narzuconą spłatą długu, którego nie było.

  Wg. moich szacunków bandziory powinny oddać Marysi ok. 80 tys. zł. i na kolanach przepraszać. Boże, żeby Marysia wygrała, niech już ten koszmar się skończy. ( Jestem zaproszona na lampkę szampana ).
  Sędziowie, prokuratorzy, prezesi, “chuligani” odpowiedzialni za kontrole w spółdzielni, powinni stracić pracę, majątek i trafić “za kratki” ……

  • Petarda

   P. Ministrze Sprawiedliwości Zbigniewie Ziobro najwyższy czas na sprawiedliwość w opisanej sprawie i uczciwe prawo w SM “Sokolnia” i in.
   Przecież tam były działania zorganizowanej grupy przestępczej, gdzie powiązania sięgały najwyższych łapówkarskich władz w kraju.

   • Petarda

    “Informuję, że Likwidator Spółdzielni Mieszkaniowej “Sokolnia”, jako strona w porozumieniu z Sosnowieckim Stowarzyszeniem Sprawiedliwości Społecznej wystąpił z pozwem o odszkodowanie przeciwko notariuszowi Rafałowi Szmal z Kancelarii Notarialnej w Czeladzi.
    W Sądzie Okręgowym w Katowicach została już nadana sygn. akt I C 323/17.
    Rozprawę poprowadzi sędzia Katarzyna Zadora.
    O terminie rozprawy powiadomię osobnym postem.”
    Irmina Dobrowolska

    A ja informuję ( wiadomość z ostatniej chwili ) że u Pana PG Z. Ziobro jest KRET, który kradnie pisma od spółdzielców do niego!

  • TEMIDA

   Nie tak dawno w rozmowie z jednym z naszych deputowanych usłyszałam: “Bo ludziom się wydaje, że sędzia czy parlamentarzysta to osoba klarowana, a tymczasem to w większości są po prostu cwaniaki”.

   Z prawdziwą przykrością podzielam to stanowisko.

   • slusarz

    O tym jak spółdzielcy ze Śródmiejskiej w Łodzi robieni są na szaro przez posła PiS-u:

    https://lodz.tvp.pl/29315265/sytuacja-spoldzielni-mieszkaniowej-srodmiescie

    Postępowanie upadłościowe może być: likwidacyjne lub układowe. Przy likwidacyjnym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w odrębną własność, powstają wspólnoty, spółdzielnia zostaje rozwiązana a wierzyciele muszą się pogodzić ze stratami. Przy układowym spółdzielnia nadal istnieje, ale spółdzielnia (czytaj spółdzielcy) musi pokryć długi (tu mowa o 60% lub 90% długu). Poseł Buda oczywiście opowiada się za postępowaniem układowym, żeby reanimować źródło złodziejskiej eksploatacji kolejnej kadry spółdzielczej. Poseł atakuje urząd miasta, żeby ten umorzył spółdzielni swoje wierzytelności, to spółdzielcom zostanie do spłaty 60% długu. Te długi wobec gminy to jest obowiązek zwrotu przez spółdzielnię bonifikaty jaka została udzielona przez magistrat przy zakupie gruntu. Warunkiem udzielenia takiej bonifikaty jest przeznaczenie gruntów pod budownictwo spółdzielcze. Obowiązek zwrotu wywalczyła w Agnieszka i miała zresztą rację. Diduch sprzedał te grunty za horrendalne pieniądze i w ten sposób sprzeniewierzył własność Skarbu Państwa. A Buda broniąc dalszego istnienia spółdzielni nazywa te długi papierowymi i osłania tyłek prezesa, który zhandlował grunty Skarbu Państwa otrzymane z 98% bonifikatą. Pieniądze wsiąkły, bo się podzielił ze Zdanowską i pewnie z innymi okolicznymi notablami. No i masz obraz PiS-owskiego podejścia do patologii w spółdzielniach mieszkaniowych. Pod ochroną. Szkoda naszego trudu.

  • Petarda

   Ślusarz, nigdy nie szkoda naszego trudu.
   Tu się tworzy historia.
   Widziałeś niedawno “miny rozpaczy”
   P. Komorowskiego ( WSI pro civili ) nie czytał naszych jęków rozpaczy, ludzi wysyłał na “herbatkę” do żony, olał ludzi ze śląska, a mówił, że się nie odmawia.
   P. Kopacz PO, która nie znalazła minutki, żeby przeczytać od nas pisma – prośbę o zdyscyplinowanie ludzi z marketu na wiejskiej ( tw, SB-ka “Antoniego” P. Domagalskiego PSL i plagiata – złodzieja, P. Jankowskiego SLD )
   P. Kidawa – Błońska PO, też nic nie zrobiła po naszym piśmie do niej.
   P. Miller SLD, zablokował prace Komisji Nadzwyczajnej NPS – bo nie zdążył pogadać z kumplami prezesami.
   Nie chciał z nami rozmawiać o patologii w SM, otoczony “wianuszkiem” starych prezesów “zbiegł” na salę konferencyjną V Kongresu Spółdzielczości, a przecież widział mój znaczek “Spółdzielnie mieszkaniowe nas okradają” i się cieszył, że już przed rokiem taki widział. Nie zrobił nic ( nie przepraszam ) “przydupas prezesów” – JAK ONI WSZYSCY. I jak donoszą Wyborcy, brali grunty za frajer i stawiali budynki. Od ludzi brali za mieszkanie i za grunt, który dostali w prezencie.
   P. Dera, też nic nie zrobił nawet się nie pofatygował na wysłuchanie publiczne, które zaproponował.
   A przecież mówił mi, że o patologii w SM wie, bo jego mama mieszka w spółdzielni.
   P. Palikot i Rozenek, pomimo spotkania z nami nie wyciągnęli wniosków. P. Rozenek herbatkę w wybrane czwartki żłopał z prezesami. Gdzie oni są? Wyszli jak Zabłocki na mydle po zignorowaniu naszych jęków rozpaczy.
   Panowie Aichler SLD i Gos PSL – żołnierze likwidatorzy KN NPS, ludzie “dwóch orłów”.
   Czyimi żołnierzami są Panowie Budka, Szmit, Smoliński?

   Nikt nie stanął w obronie naszego sprzymierzeńca, kiedy P. Grupiński PO wyrzucał swoją koleżankę z KN, której była pomysłodawcą. Nie mamy uzasadnienia tego haniebnego czynu. Pozbyli się P. L. Staroń – bo za dużo wnosiła niewygodnych dla Mafii SMRP poprawek w ustawie.
   Komisję zlikwidowali i procedujący, również przedstawiciele banków mogą spać i kombinować do woli.
   Niedługo zobaczymy miny następnych po odstrzale – przy urnach wyborczych.
   Ślusarz jest nadzieja, pogonić w wyborach skorumpowanych, skompromitowanych staruchów i konsumentów okrągłego stołu i in. – zastąpić nowymi.
   Serce raduje wypowiedź P. posła Pawła Lisieckiego PiS w programie Studio Polska.
   SPÓŁDZIELNIA, POWINNA BYĆ WŁASNOŚCIĄ SPÓŁDZIELCÓW ….
   PAŃSTWO W DUŻEJ MIERZE FINANSOWAŁO BUDOWANIE BUDYNKÓW SPÓŁDZIELCZYCH …
   JESTEM ZWOLENNIKIEM TEGO, ABY UPODMIOTOWIĆ SPÓŁDZIELCÓW
   BĘDĄ PROJEKTY USTAW ZŁOŻONE PRZEZ KUKIZ’15, BĘDZIEMY NAD TYM PRACOWAĆ …
   Podsumowanie programu.
   W SM:
   Demokracja
   Kontrola
   Jawność
   Oraz deklaracja P. posła PIS – jak P. P. J. Kaczyński pozwoli.

   • slusarz

    A liczyłaś ilu z tych kozaków nie ma już w sejmie? Trybunał zwykle nie publikuje nazwisk posłów, którzy występują z wnioskiem o wykoszenie z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przepisu korzystnego dla spółdzielców, żeby ich osłonić przed oczami opinii publicznej. Ale wtedy udało się TEMIDZIE dotrzeć do źródła:

    http://temidacontrasm.info/eksmitujcie-ich-z-sejmu/

    Przyjdzie czas też na kolejnych.

  • Petarda

   W demokratycznym państwie Mafii SMRP, za dług parę tys. zł. pozbawiano członkostwa w spółdzielni i dalszy ciąg opisywałam tu kilkanaście razy. Bezwzględna zdemoralizowana, perfidna swołocz zdolna do wszystkiego rugowała z mieszkań właściciela i przejmowała!
   Na naszych oczach od ponad 26 lat, pod parasolem ochronnym najwyższych władz w kraju i skorumpowanego, skompromitowanego wymiaru ( nie ) sprawiedliwości.
   Wstyd!
   http://telewizjarepublika.pl/wdowa-po-michale-falzmannie-ujawnia-patologie-panstwa-rekordem-byla-sprzedaz-kamienicy-na-hozej-za-50-zl,48392.html

  • Petarda

   Niedzielna ranna wiadomość od P. Piotra:
   “Biuroqrvy, mafia dintoryjna i najwyższe władze zrobiły se biznes z majątku narodowego jakim jest masa mieszkaniowa wybudowana krwawicą NARODU POLSKIEGO
   pięści się zwijają nawet dziadkowi jak ja …
   oj nie chciałbym być na ich miejscu, kiedy naród się vqrvi na dobre”

   Panie Zbigniewie Ziobro na cito!
   Pozbyć się tych RYBEK z ministerstwa, które kradną nasze wiadomości o Mafii SMRP do Pana!
   A także plankton pomocniczy od tw, SB-ka i plagiata z KRS i ZRSMRP.
   Prosimy.

 2. Endriu

  Jasny, klarowny opis skandalicznej postawy ww. organów sprawiedliwości. Uznanie dla autora nadzwyczaj czytelnego
  artykułu!
  Determinacja Pani Marii godna uznania.

  W normalnie funkcjonującej sm oraz organów sprawiedliwości taki korowód umyślnych dziwadeł byłby niedopuszczalny. A tu – cyniczny rozbrat z elementarną rzetelnością traktowania faktów i dowodów.

 3. szelpon

  Przykre , ale prawdziwe Pani prezes sądu nic nie może w ramach nadzoru – zwykle tak odpowiada.

Dodaj komentarz