AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

USM przegrywa z bankiem.

Sąd Rejonowy w Elblągu

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie przewiduje możliwości odmowy udostępnienia członkowi dokumentów spółdzielczych  wskazanych przez art. 81 tej ustawy:

 Art. 81

1. Członek spółdzielni  mieszkaniowej  ma prawo  otrzymania  odpisu  statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

Na wypadek zlekceważenia przez zarząd uprawnienia przyznanego członkom spółdzielni  przez   art. 81 usm, ustawodawca  wprowadził do  tej ustawy przepis karny określający sankcje, którym podlegają osoby odmawiające członkowi dostępu do spółdzielczych  dokumentów:

Art. 27 3.

Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia: 

1) nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art. 81,

2) nie rozlicza kosztów budowy lokalu w terminach, o których mowa w art. 10 ust. 3 albo art. 18 ust. 4

– podlega karze grzywny.

Zamieszczenie przez ustawodawcę art. 273 w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oznacza, że na zarząd spółdzielni mieszkaniowej nałożony został bezwarunkowy obowiązek udostępnienia członkowi dokumentów wskazanych przez art. 81, ust 1tej ustawy.

Dodać należy, że przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są przepisami szczegółowymi, które w praktyce a także w orzecznictwie powinny mieć bezwzględne pierwszeństwo przed przepisami ogólnymi określonymi w ustawie „Prawo spółdzielcze”

Tym czasem nagminną wręcz praktyką w spółdzielniach mieszkaniowych, które odmawiają członkowi dostępu do wnioskowanych dokumentów,  jest omijanie norm prawnych zawartych w przepisach szczegółowych (usm) i powoływanie się na przepisy ogólne zawarte w ustawie Prawo spółdzielcze, która dopuszcza możliwość odmowy udostępnienia członkowi wglądu  do spółdzielczych dokumentów. Przepisy ustawy “Prawo spółdzielcze”w kwestii dostępu do dokumentów dotyczą wszystkich innych spółdzielni (jeśli w ustawach szczegółowych nie mają one odrębnych uregulowań w tej sprawie) – nie dotyczą natomiast spółdzielni mieszkaniowych, bo  ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi w tej sprawie inne zasady.

Manipulacje spółdzielni mieszkaniowych, które mają powody do chowania przed członkami dokumentów wskazujących na nadużycie przez zarząd uprawnień lub niedopełnienie obowiązków nie byłyby dla nas przeszkodą, gdyby w takich okolicznościach sądy trzymały się reguł prawnych. Niestety w większości przypadków, w których zarządy mają powody do ukrycia dokumentów, sądy murem stają za odmowną decyzją zarządu i wypisują nam te same brednie, które wcześniej otrzymaliśmy od radcy prawnego spółdzielni schowanego za pieczątką prezesa.  

Maciej Rutkiewicz – SSR w Elblągu

Taka sytuacja miała ostatnio miejsce w Elblągu. Czytajcie ile napocił się SSR w Elblągu Maciej Rutkiewicz aby uzasadnić decyzję odmawiającą członkowi SM ZAKRZEWO w Elblągu Witoldowi Ładzie  dostępu do kluczowej  umowy w sprawie ocieplenia budynku, a mianowicie do umowy określającej zasady finansowania tej inwestycji. Umowa kredytowa zawarta przez spółdzielnię z bankiem PKO BP określa koszt inwestycji, koszty obsługi kredytu a także zasady dofinansowania inwestycji z funduszy Unii Europejskiej. Środki unijnego dofinansowania powinny być odliczone od kosztu inwestycji, który muszą pokryć członkowie i w związku z tym istotna jest informacja ile tego dofinansowania spółdzielnia uzyskała. Istotny jest również dla płatnika ( członka spółdzielni ) koszt obsługi kredytu. Może ten koszt został zawyżony, bo prezesi chcieli np dać zarobić kolesiom w banku, a mogli z korzyścią dla członków znaleźć tańszy bank. 

Pełny tekst wyroku

Słowem za sprawą sadu nie została udostępniona członkowi najbardziej istotna wiedza, która pozwoliłaby mu ocenić czy inwestycja została prawidłowo sfinansowana i rozliczona. W sposób naturalny  w związku z tym nasuwa nam się pytanie: jaki interes miał SSR w Elblągu  Maciej Rutkiewicz, żeby obrazić obowiązujące przepisy dla utrzymania w mocy niezgodnej z obowiązującym prawem decyzji zarządu spółdzielni odmawiającej członkowi dostępu do umowy z bankiem , która określa ile członek powinien zapłacić spółdzielni za ocieplenie budynku.

Prezesi SM Zakrzewo w Elblągu – Zdzisław Łukaszewski i Adam Łuszczyk oraz radca prawny Lech Trawczyński ( w obwódce)

Witold Łada – prezes Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Elblągu.

Pozostałe publikacje w sprawie SM ZAKRZEWO w Elblągu:

http://temidacontrasm.info/dwa-w-jednej-sprawie/

http://temidacontrasm.info/czy-pan-sie-leczy-panie-lada/

http://temidacontrasm.info/eden-w-elblagu/

9 Responses to “USM przegrywa z bankiem.

 1. szelpon

  Tutaj jest dobra definicja kodeksu sitw
  Dekalog adeptów i mistrzów czyli sędziów RP. PDF Drukuj Email

  niedziela, 24 listopada 2013 12:41

  1. Ty jesteś Panem i Bogiem na sali sądowej, ty tu ustalasz prawa. Oceniaj i wyceniaj plebs i motłoch według swojego uznania i zapotrzebowania kolesi, albowiem nie ma możliwości podważenia Twoich błędnych czy sugestywnych decyzji, nawet tych najgłupszych
  pomysłów i wypocin.

  2. Pamiętaj, abyś nigdy nie podważał, zmieniał, umarzał wcześniej wydane decyzje, wyroki czy postanowienia przez inny organ sprawiedliwości, nawet te najbardziej kretyńskie, albowiem może to wiązać się ze wzajemnymi stratami materialnymi jak i opinią.
  Pamiętaj, że sam możesz się znaleźć w podobnej sytuacji.

  3.Czcij wzajemną wspólnotę, wzajemne zależności wszelkich organów sprawiedliwości, wychwalaj wzajemne działania decyzyjne, świętuj tylko we własnym towarzystwie adoracji uważaj aby żadne opinie i perwersyjne zachowania organów nie przedostały się do opinii publicznej, zwłaszcza dziennikarskiej, wspólnota nasza nie dopuszcza żadnych odstępstw od kliki własnej adoracji.

  4. Dbaj o wzajemne interesy wspólnoty jak o swoje własne, zabieraj biednym, oni niczego nie
  potrzebują, dawaj bogatym ponieważ oni nie potrafią żyć bez luksusu. Starannie skrywaj wspólne matactwa, a szczególnie uważaj na tych którzy mogą opublikować i ośmieszyć organy, a będziesz miał możliwość awansu.

  5. Gnęb i niszcz każdego wyznającego odmienne od twoich opinie dowolnym sposobem,przekrętem prawnym. Jak tylko będzie powoływał się na prawo i nie będzie chciał podda się osądowi i wymyślonej przez ciebie karze, poddaj go badaniom psychiatrycznym, tam wiedzą dobrze co z takim delikwentem zrobić.

  6. Przyklaskuj głośno i spontanicznie, wychwalaj wszelkie wzajemne działania organów wspólnoty, nawet jeśli są jawnie niesprawiedliwe i krzywdzące innych, bo Ty i tak będziesz miał z tego pożytek.

  7. Karaj śmiało i bezzasadnie wszystkich chłopów i roboli od czarnej roboty. Mają być posłuszni i zależni od Twojej woli i samopoczucia, a w szczególności wtedy, gdy odważają się mówić, odwoływać i pisać coś złego na twoją instytucję lub kolegów po fachu.

  8. Cel uświęca środki, tak więc każda prawda jest rzeczą względną, a Twoja decyzja czy
  interpretacja ma służyć wyłącznie organom sprawiedliwości i innym społecznościom żywotnie z nimi związanymi.

  9. Nie próbuj żadnym sposobem odejść od wspólnoty, zdradzić komukolwiek jej sekrety, ponieważ zostaniesz wtedy zniszczony i pozbawiony możliwości jakiegokolwiek działania. Pamiętaj, że siła leży we wzajemnej zależności i wspólnym, jednomyślnym działaniu zespolonych organów sądu, prokuratury, palestr adwokatów i radców prawnych, kuratorów notariuszy, komorników.

  10. A czyń to wszystko w imię utrzymania trwałej wzajemnej zależności, majętności majętnych
  ubóstwa biednych, ukrycia afer sfer rządzących i wpływowych prominentów, a będziesz doceniony i łaskawie nagrodzony we właściwym czasie.

  Na koniec pomódl się, żeby te wzajemne przykazania jak i wszystkie matactwa organów (nie) sprawiedliwości nigdy nie ujrzały światła dziennego i jako materiały “ściśle tajne” przeleżały wieki w czarnej teczce niezgłębionego archiwum temidy.

  Aby nikomu ze wspólnoty bezkarnych najmniejszy nawet włos z głowy nie spadł dba Naczelna Rada Sądownicza, obiekt westchnień i marzeń bractwa, zasiadanie w której wieńczy całą karierę i do której bezkarne bractwo zanosi bałwochwalcze modły!

  MODLITWA.
  Wspólnoto Nasza,
  Wielki organie Sprawiedliwości któryś jest wszechobecny,
  Święć się w państwie bezprawia,
  Twój przyjdź, daj prawa bogatym,
  Twój bądź dla rządzących,
  Twój tak jak opisanie w przykazaniach,
  Tako i w rządzeniu naszym powszednim daj nam dziś moc matactw,
  I odpuść nam nasze przekręty, jako i my odpuszczamy sobie, a karamy niepokornych,
  I nie sądź nas, bądź z nami, nas zbaw od wszelkich mediów,
  Bo wierne są sobie organy sprawiedliwości,
  Zespolone ze sobą na wieki wieków.
  Amen.

  Źródło; http://www.straznicy-prawa.pl/temida.html

 2. Endriu

  Gold mit uns!

  Jak to Gowin jeszcze jako minister sprawiedliwości rzekł? Coś o sitwach? I przestał być ministrem. Polnische demokratische Klondike.

  http://olsztyn.wm.pl/98051,Czuja-sie-oszukiwani-przez-spoldzielnie-Walcza-o-swoje-prawa.html#ixzz2lb7HfFhF

 3. Petarda

  Podtrzymuję to co powiedziałam na Komisji Nadzwyczajnej 28.05.13r. “Panie i Panowie Posłowie z ustawy na wczoraj, zróbcie porządek ze zorganizowaną grupą przestępczą”. Wtedy Posłanka Nowak była zdegustowana ilością uczestniczących spółdzielców.
  Latem w Ciechocinku, prosiłam o to samo P. Premiera D. Tuska dodałam: “Pod dowództwem A. Domagalskiego i J. Jankowskiego – katów SM”.
  Grupa, dostosowuje do swoich “niecnych czynów” wyroki sądów. CZŁONEK SPÓŁDZIELNI MA PRAWO WIEDZIEĆ ILE POWINIEN ZAPŁACIĆ ZA OCIEPLENIE BUDYNKU! Ma prawo dostępu do dokumentów.
  W SM “Jaroty” Olsztyn zarząd nie informuje właścicieli, że bierze kredyt. Po co?
  A w RN spółdzielni – bywali pracownicy BOŚ.
  “Frajerowi” wara od dokumentów, a pracownik banku decyduje o życiu spółdzielni ( ma wgląd do wszystkiego). Chore!

 4. szelpon

  Mdli mnie jak czytam te twórcze wypociny kogoś kogo mianowano na SSR. Przy mianowaniu zapomnieli założyć mu opaskę na oczy lub założyli dziurawą. Śmieszne tajemnica bankowa jaka tajemnica jak banki naszymi danymi handlują na lewo i prawo. Co za problem dla prezesa SM dowiedzieć się w banku ile członek Kowalski ma na koncie. Spotkałem się kiedyś z informacją, że bank PKO odmówił kredytu mieszkance SM dlatego, że ma zaległości w opłatach czynszowych. Unikajcie banków w których wasza spółdzielnia ma konta.

  • DEMO

   Słyszałem, że taryfa w nieoficjalnym obrocie, bo tylko taki wchodzi w grę, to 50 zł od łebka. Ale to było już dość trochę temu. Aktualnych danych nie posiadam.

 5. Tytanik

  12 stron wodolejstwa za publiczne pieniądze. A wszystko to pewnie po to, żeby schować przed członkami spółdzielni, że bank nieprzyzwoicie na nich zarobił.

  • Iga

   I to jest właśnie ta tajemnica handlowa banku która nie powinna ujrzeć światła dziennego.

  • Patrol

   Ten sędzia coś niekumany. Ciekawe co by pomyślał jako klient banku reprezentowany przez pełnomocnika, gdyby ten reprezentujący go pełnomocnik powiedział, że mu nie pokaże umowy zawartej z bankiem, bo w niej jest handlowa tajemnica banku.

  • Darucha

   Istotne dla członka spółdzielni informacje umowy kredytowej na ocieplenie budynku to wysokość zaciągniętego kredytu, wysokość premii termomodernizacyjnej, która obniżyła kwotę kredytu, wysokość prowizji bankowej, stopa oprocentowania kredytu, okres na jaki została rozłożona spłata kredytu (żeby nie musiały go spłacać jeszcze nasze wnuki) a także wysokość raty kredytowej.

Comments are closed.