AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

UZURPATOR u władzy?

Z spółdzielczej strony www:

http://osiedlezaciszewaw.pl/

“QUIZ WIEDZY O JERZYM

Do redakcji wpłynął list od Spółdzielcy, który na łamach czasopisma Osiedle Zacisze – moja mała ojczyzna publikujemy:

Ktokolwiek wie, że Jerzy Jankowski jest członkiem jego spółdzielni mieszkaniowej niech niezwłocznie zgłosi ten fakt na forum. Obawiamy się że krajowe SM-y zostaną pozbawione nietuzinkowego przywództwa.

Szanowni Spółdzielcy!
Dziś rozpoczyna się Krajowy Zjazd największego w Polsce związku rewizyjnego SM-ów czyli ZRSM RP.

Zgodnie z rejestrem sądowym do zarządu ZRSM RP wchodzą m. in.: J. Jankowski, Rosiak.

Zgodnie ze statutem ZRSM RP:

par. 26 1.

Zarząd składa się z 3 do 5 członków. Na czele zarządu stoi prezes, który kieruje jego pracami.

Członkami Zarządu mogą być tylko członkowie zrzeszonych organizacji spółdzielczych lub przedstawiciele osób prawnych będących członkami tych organizacji.

W razie gdy członek Zarządu po jego wyborze nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2 Rada Nadzorcza odwołuje tego członka Zarządu. 

Oczywiście kadencja zarządu ZRSM RP nie została określona w statucie, więc Panowie: Jankowski i Rosiak pełnią ją dożywotnio. Na pewno służy to polskiej spółdzielczości mieszkaniowej zrzeszonej w ZRSM RP, bo jakże by inaczej. To największy związek w kraju największa siła, a Pan Jankowski, dla wielu pokoleń,  jest przecież najbardziej znanym działaczem SM-ów.  Skutecznym w swym działaniu, bo nieusuwalnym.

Statut ZRSM RP również nie daje prawa do odwołania któregokolwiek z tych Panów przez Krajowy Zjazd ZRSM RP w razie gdyby Krajowy Zjazd RSM RP nie udzielił któremukolwiek z nich absolutorium.

Szkoda, że podstawowe przepisy UPS i międzynarodowe standardy spółdzielczości  nie były punktem wyjścia dla kreatorów statutu ZRSM RP.

Ale to pewnie jest efektem przypadku.

W świetle ogromnego zaangażowania J.Jankowskiego w „obronę” polskiej spółdzielczości mieszkaniowej – dla nas, szarych spółdzielców – ważnym byłoby ustalić, którą to ze spółdzielni mieszkaniowych Pan Jerzy Jankowski zaszczyca swoim członkostwem. 

JankowskiMoże jedną z tych, której członkami jesteśmy także i my. Przypomnijmy sobie, czy na walnych zgromadzeniach którejkolwiek z naszych spółdzielni Pan Jerzy Jankowski był obecny i głosował w charakterze członka, wykazał swoją spółdzielczą aktywność?

Oczywiście, jak wskazuje statut ZRSM RP, ta spółdzielnia, której członkiem jest J. Jankowski winna być zrzeszona w ZRSM RP. Na pewno, jako członek SM, jego osoba wpływałaby pozytywnie na funkcjonowanie tej SM i uwalniałaby ją od patologii, tak dobrze nam znanych.

Warto byłoby zatem ażeby delegaci na Krajowy Zjazd ZRSM RP wystąpili do Pana Jankowskiego, tuż przed głosowaniem w sprawie udzielenia mu absolutorium przez Krajowy Zjazd, ażeby pochwalił się, w której SM zrzeszonej w ZRSM RP jest członkiem i którą, ze znanym sobie i nam zaangażowaniem, „uwolnił” od patologii.

Po nowelizacji USM winien mieć w tej spółdzielni którekolwiek z praw wymienione w art 3 USM.

Jeżeli zaś nie miałby takiego prawa i nie był członkiem żadnej SM, to  nie powinien zasiadać „dożywotnio” w zarządzie ZRSM RP, a nowo wybrana RN ZRSM RP, wybór będzie się na Krajowym Zjeździe, winna go  z tej „dożywotniej” funkcji w zarządzie niezwłocznie odwołać.

Takie powinny być skutki statutowego działania organów ZRSM RP. Jakie będą – zobaczymy! Zachęcam tym samym do monitorowania obrad Krajowego Zjazdu ZRSM RP.

Bynajmniej nie ze złośliwości, ale z ciekawości, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli Jerzy Jankowski nie pełniłby funkcji w ZRSM RP, co mogłoby nastąpić w efekcie jego odwołania z zarządu ZRSM RP przez nową uczciwą, wybrana na dniach radę nadzorczą ZRSM RP na tej podstawie, że Jankowski nie jest członkiem żadnej zrzeszonej w ZRSM RP spółdzielni mieszkaniowej, to wątpliwym stanie sie jego członkostwo w Zgromadzeniu Ogólnym Krajowej Rady Spółdzielczej, a tym  samym sprawowane przez niego prawie „dożywotnio” przewodniczenie temu organowi.

Obserwujmy zatem co się wydarzy.

Albowiem zwykłe statutowe działanie Krajowego Zjazdu i wybranej przez niego rady nadzorczej ZRSM RP może pozbawić polską spółdzielczość mieszkaniową lidera wszechczasów

 Co wtedy? Jak żyć?

Aby ukoić moje nerwy, zachęcam do wypowiedzi tych spółdzielców, którzy widzieli/słyszeli Pana Jerzego Jankowskiego na walnym zgromadzeniu swojej spółdzielni mieszkaniowej.

W ten sposób być może uda nam się wykluczyć podejrzenie, że Pan Jerzy Jankowski nie dysponuje uprawnieniami członkowskimi w żadnej z zrzeszonych w ZRSM RP spółdzielni mieszkaniowych.

Członek SM”

9 Responses to “UZURPATOR u władzy?

 1. Petarda

  Czym się zajmują koledzy P. J. Jankowskiego?

  Oprócz za paro tys. dług wykluczaniem z członkostwa, podwyżką czynszu, sąd, komornik i pa, pa mieszkanko, może dla swojaka z kurnika, czy marketu na wiejskiej Np. 72 m2 za 190 tys. zł.?
  Pisałam:
  Gdybym mogła, dałabym takiego “KOPA” mojemu byłemu pracownikowi Prezesowi Zarządu SM „Jaroty” w Olsztynie R. Przedwojskiemu, którego utrzymywałam ( 18 lat ) w comiesięcznych opłatach eksploatacyjnych – zawyżonych!
  Od tego KOPA, w powietrzu umarł by z głodu.
  Dlaczego?
  – Bardzo „brzydko” traktuje Poseł na Sejm RP P. L. Staroń i jej rodzinę ( gazetki “Jaroty”)
  – Kłamał co do powodu ucieczki członków „Jasnej”
  ( dzisiaj miesięczne moje opłaty 108 zł, wcześniej na utrzymanie „macochy” prawie 400 zł.)
  – Mimo wyroków sądowych, NIGDY nie ujawnił pełnych wysokości zarobków ( uchwał ).
  – Nie wydaje dokumentów członkom SM, winę „zwala” na pracownicę administracji.
  – członkom SM „Jasna” z majątku wspólnego wypłacił po ok. 3 tys. zł. zamiast ok. 16 tys. zł.
  – Ujawnił czyjąś korespondencję w gazetce „Jaroty” – czyli „puścił bąka w salonie”.
  – Doprowadził mnie do takiego stanu, że mówiłam o nim kanalia. (Jak zrobiłam kosztowny podział lokalu na dwa, powiedział, że nie przeniesie własności, bo mam dwa lokale ). Skarga do P. Prezesa J. Jankowskiego – pozostała bez echa. Dowiedziałam się, że POWINIEN UWŁASZCZYĆ ZGODNIE Z NOWELĄ PiS-owską z 2007r.
  – Stworzył „wojsko”, które na WZ – „wytupie, wybuczy” każdego niepokornego „frajera”.
  – Kolega Prezesa 18 razy był Przewodniczącym Prezydium WZ, prawie ci sami pracownicy SM w Komisjach, o dożywotnim Przewodniczącym Rady Nadzorczej trzeba też powiedzieć.
  – Zobacz w ponad 10 tys. spółdzielni, ile osób bierze udział w imprezach. Komu dają „Serce Jarot”
  – Kłamie, że Spółdzielnia nie sponsoruje związków wyznaniowych – ksiądz dziękuje Spółdzielni za datki.
  – Bez zezwolenia członków „Jasnej” ujawniano nasze dane na WZ i nr. telefonów!
  – o WZ nie zawiadamia właścicieli, ale tablice na klatkach schodowych ( w ciągu 18 lat tylko dwa razy dostałam zawiadomienie ).
  – Kłamał w sądzie o wysokości swoich zarobków!
  – Uprowadził z kont budynków ponad 8 mln. zł. po upomnieniu się na WZ 30.12.11r. i po zawiadomieniu prokuratury przez P. P. L. Staroń – zwrócił, wcześniej rozliczone zg. z prawem „prezesów”.
  – Produkował uchwały niezgodne z prawem.
  – Gazetkę „Jaroty” traktuje jak własny folwark.
  – Lustracje w Spółdzielni przeprowadzają „kolesie”.
  – Przez niego zeznawałam na Policji.
  ( Za to, że ujawniłam pełne wysokości zarobków ( nikt nie zna pełnych ) i że nie poddaliśmy się SPEC – LUSTRACJI ZA PONAD 20 TYS. ZŁ.
  – Odznacza za wywieszanie flag, a sam zapomina wywiesić. ( Odznaczają, by przeciągać WZ „Frajerzy” się „wykruszą”)
  – o „MUZIE” cdn.

 2. Petarda

  P. JANKOWSKI I DOMAGALSKI, TO NIE KUKIZ’15 LIKWIDUJE SPÓŁDZIELNIE!
  NIE POTRZEBNA WASZA BEZCZELNA NAGONKA.
  KUKIZ’15 DAJE BROŃ SPÓŁDZIELCOM DO RĘKI NA OPRAWCÓW PREZESÓW – DRUK 1533 Z AUTOPOPRAWKAMI, KTÓRY “ZABLOKOWALIŚCIE” W PODKOMISJI.
  WSZYSTKO W RĘKACH POPIS
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=mXG5_SFtoQg

 3. Petarda

  A jednak przy “korycie”? Pilnuje darmowego bez kontroli.

  Zobacz w stanowiskach zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych, pozycję 24 w Uwagi Fundacji ePaństwo

  J. J. pilnuje: Wnosi o ponowną zamianę przesłanki ograniczającej na “prawo do prywatności.
  I in. zapotrzebowania.

  – Krzysztof Izdebski Fundacja ePaństwo
  – ZRSMRP?

  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351/katalog/12465407#12465407

 4. Petarda

  Wy wszyscy oprawcy, chuligani, darmozjady zwolnieni przez Konstytucję Kwaśniewskiego ( WSI pro civili ) od jakiejkolwiek odpowiedzialności za Suwerena.
  MACIE WSZYSTKO, TAKŻE MONOPOL NA BEZPRAWIE.
  DLACZEGO NIE MACIE CZASU NA HONOR I PRAWOŚĆ?

 5. Emma102

  Jeśli są jakieś konsekwencje to super (!!!) – tylko, … że konia z rzędem temu, kto na swoim walnym mógł zauważyć głosującego paskudnika Jankowskiego. W msm Energetyka, gdzie stale bywał, nikt nie był w stanie go widzieć przy miejscach do elektronicznego głosowania – bo były szczelnie oblegane przez ludzi (ze ściągawkami) administrujących spółdzielnią.

 6. Marcus

  Konsekwencje prawne są takie:
  Jeżeli tenże Jerzy, za przeproszeniem Jankowski, NIE MA WŁASNOŚCI jakiegokolwiek mieszkania w zasobach jakiejkolwiek SM w Polsce, tym samym zgodnie z przepisami UoSM obowiązującymi od 9 września 2017r, NIE JEST, BO NIE MOŻE BYĆ CZŁONKIEM sm. Tym samym zgodnie z statutem ZR SMRp NIE MOŻE BYĆ CZŁONKIEM ZARZĄDU TEJ ORGANIZACJI.

  • Petarda

   “Odstrzeliliśmy” na emeryturę jednego “orła” i teraz czas na drugiego.
   Koniec kompromitacji prawdziwych spółdzielczych idei
   w Polsce.
   Od paru lat mówimy o likwidacji katów SMRP, uczciwej ustawie, rozliczenia złodziei, ukarania oprawców i eliminacji przestępców w togach.
   http://temidacontrasm.info/czarno-na-bialym/

   Na Jubileuszu Stowarzyszenia Niepokonani 2012
   dn. 6.10.17 r. w rozmowie z Panem Min. Andrzejem Derą,
   prosiłam m. in. o procedowanie odrębnej ustawy, tylko dla Spółdzielni Mieszkaniowych.

Dodaj komentarz