AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

Zaskarżone na naszą szkodę.

Przypominamy, że 23 października 2013r.  Klub SLD skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek  o zbadanie zgodności z Konstytucją dwóch przywilejów członków spółdzielni mieszkaniowych, którzy pokryli koszt budowy zajmowanych mieszkań. Chodzi o dwa przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozwalające na:

1.    przekształcenie spółdzielczego-lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność tego lokalu

2.    przekształcenie spółdzielczego-własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność tego lokalu.

http://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/katalog/s/k-4713/

 Poseł Zbigniew Zaborowski


Pełny tekst wniosku

Wniosek  SLD to zamach na prawa członków spółdzielni mieszkaniowych. Ten kto bowiem pokrył koszt budowy swojego mieszkania powinien mieć prawo do pełnej własności tego lokalu.

Status pełnej własności lokalu daje tylko prawo odrębnej własności tego lokalu. Odrębna własność to własność lokalu razem z gruntem. W przypadku spółdzielczego-własnościowego prawa do lokalu mieszkanie jest pozorną własnością członka, bo lokal jest jego a grunt pod tym lokalem jest własnością spółdzielni. Polskie prawo stanowi, że właścicielem budynku jest ten kto ma tytuł  własności gruntu, na którym stoi  budynek.  Z tej prawnej zasady wynika, że ponieważ w przypadku spółdzielczego-własnościowego prawa do lokalu właścicielem gruntu pod tym lokalem jest spółdzielnia, wiec formalnie lokal ten jest jej własnością. Dlatego w języku prawniczym spółdzielcze-własnościowe prawo do lokalu nazywane jest ułomnym prawem rzeczowym, bo niby stanowi własność członka a tak naprawdę jest własnością spółdzielni. Spółdzielcze – własnościowe prawo do lokalu ma tylko pewne pozory własności czyli można je sprzedać i zostawić w spadku dzieciom. Ale jeśli na stołkach w spółdzielni zasiądą ludzie bez skrupułów, mogą sprzedać grunt wraz budynkiem osobie prywatnej  i wtedy spółdzielcze – własnościowe prawo do lokalu wygasa, bo budynek przestaje być własnością spółdzielni a lokale w tym budynku stają się własnością osoby, która kupiła budynek razem z gruntem. Takie sytuacje miały już miejsce w nieodległej historii ( np. w Sosnowcu gdzie spółdzielnia sprzedała nierentowne budynki a nabywca wygonił ludzi na bruk, żeby je wyremontować i sprzedać lokale po  korzystnej cenie).

Dlatego bezpieczniej jest przekształcić spółdzielcze-własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność, żeby się zabezpieczyć przed takimi i podobnymi  demonicznymi  pomysłami spółdzielczej nomenklatury. W przypadku sprzedaży budynku,  w którym są lokale ze statusem odrębnej własności,  budynek  i grunt stają się współwłasnością ludzi, którzy mają odrębną własność lokalu i osoby fizycznej, która nabyła resztę lokali w budynku. Odrębna własność lokali w budynku studzi apetyty handlarzy na jego nabycie. Tego zabezpieczenia chce nas pozbawić SLD próbą nakłonienia Trybunału do wyeliminowania z ustawy możliwości uzyskania przez nas pełnej własności lokalu , który wybudowany został z naszych środków finansowych.

Dodać należy, że ułomność spółdzielczego-własnościowego prawa do lokalu w ubiegłym roku potwierdził wyrok Sadu Najwyższego. Uchwałą podjętą w składzie 7 sędziów w dniu 24 maja 2013r Sąd Najwyższy orzekł, że w budynkach,  w których spółdzielnia nie posiada uregulowanego stanu prawnego gruntu  (nie jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu pod budynkiem) mieszkańcy, którzy wykupili spółdzielcze-własnościowe prawo do lokalu nie są posiadaczami tego prawa,  tylko są posiadaczami jego ekspektatywy.  Ekspektatywa to prawo oczekiwania od spółdzielni, że ustanowi  na rzecz mieszkańca spółdzielcze- własnościowe prawo do lokalu, za które jej mieszkaniec zapłacił, po załatwieniu formalności gruntowych.  Sąd orzekł ponadto, że dla takiego lokalu nie można założyć księgi wieczystej:

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze%20orzeczenia.aspx?ItemID=396&ListID=411c5dda-68cb-4ad8-b865-2705079f8593&el=Izba%20Cywilna

Oznacza to, że pojawiły się kłopoty ze sprzedażą  lokali wybudowanych z członkowskich środków na gruntach, które nie są własnością spółdzielni. Mieszkanie takie można sprzedać tylko  nabywcy, który zapłaci gotówką. Większość nabywców szuka jednak mieszkań, które można kupić z  środków  kredytowych. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka ustanawiana przez bank na nabytym lokalu. Hipotekę wpisuje się do księgi wieczystej. Ponieważ księgi wieczystej dla takiego lokalu nie można założyć, banki odmawiają udzielenia kredytu, co powoduje trudności z jego zbyciem

11 Responses to “Zaskarżone na naszą szkodę.

 1. Petarda

  TYLKO wymiana wszystkich Posłów na nowych – URATUJE POLSKĘ! Z 380 powiatów po jednym kandydacie. Na starcie redukcja 80 diet itd. Obniżyć uposażenia do realnej w dobie kryzysu. Skończą się obiecanki przedwyborcze i pogoń do “koryta” – desand swojaków z ugrupowń.
  http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-ile-zarabiaja-i-kosztuja-poslowie,nId,954819

  http://natemat.pl/70681,poslowie-nie-placa-podatku-od-diety-dlaczego

 2. Petarda

  Lewica się “skundliła”, przecież powinna stać na straży dobra ludzi pracy i najbiedniejszych. Zlikwidowali miejsca pracy, nie ma kogo bronić. A biedny (nie ze swojej winy) BEZROBOCIE – niech zdycha!
  Właściciel SM już leży, a oni chcą go dobić – własnościowym spółdzielczym i lokatorskim.
  Gdzie jest Polska?
  30 min. prawdy http://www.youtube.com/watch?v=A2EFjHIyD-Y

  • Fix

   W Trybunale Konstytucyjnym na rozpatrzenie oczekują dwa wnioski dot. spółdzielczości mieszkaniowej:

   K 47/13 O zbadanie zgodności:
   1) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o…

   K 60/13 o zbadanie zgodności:
   1) art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych…

   Moim zdaniem w tym przypadku sprawdzi się znane powiedzenie cyt.: “Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”
   To znaczy, że każda sytuacja, nawet ta pozornie negatywna prędzej czy później przynosi dobre skutki.
   Czyli, że wszystko na swój sposób dobrze się kończy.

   Niech wreszcie sąd konstytucyjny ostatecznie rozstrzygnie w tych istotnych sprawach i w ten sposób zakończy powracającą co jakiś czas debatę o przekształceniach własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych oraz o wykonywaniu zarządu nieruchomością wspólną przez spółdzielnię mieszkaniową na zasadzie lex specialis z art. 27 u.s.m.

   Oby tylko Trybunał Konstytucyjny zdążył wydać orzeczenia w tych sprawach przed zakończeniem prac legislacyjnych nad ustawami spółdzielczymi.

   • TEMIDA

    Musze powiedzieć, Fiks, że z trudem przychodzi mi podzielić Twój optymizm. W wyrokach Trybunału zbyt często bowiem pobrzmiewa echo koniunktury politycznej w miejscach, w których ze strony tego organu słyszeć powinniśmy wyłącznie obiektywne racje prawne.
    Co do art. 27 usm, to zgoda. Miejmy nadzieję, że tym razem Trybunał pokusi się o bezstronność i uzna, że we wszystkich zasobach mieszkaniowych ( komunalnych, zakładowych i deweloperskich) wspólnota mieszkaniowa powstaje w momencie ustanowienia odrębnej własności na pierwszym lokalu mieszkalnym w budynku. Zasada ta nie odnosi się tylko do spółdzielni mieszkaniowych. W związku z tym gołym wręcz okiem widoczne jest tu naruszenie zasady konstytucyjnej równości wszystkich obywateli wobec prawa.
    Jeśli idzie natomiast o art. 12 i 1714 usm to te dwa przepisy zostały już raz wyeliminowane przez Trybunał z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Trybunał wyrokiem z dn. 17 grudnia 2008r w sprawie P 16/08 uznał je za niekonstytucyjne i zostały wywalone z ustawy. W rocznicę tego wyroku, nowelą z dnia 18 grudnia 2009r, Sejm przywrócił obydwa przepisy do ustawy. Ale wtedy PiS nie robił jeszcze kasy na spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych i dlatego stał po stronie spółdzielców. A teraz sytuacja diametralnie się zmieniła. Mam w związku z tym nadzieję, że Trybunał, nie będzie sobie strzępił języka i oddali wniosek SLD z uwagi na okoliczność, że się już w tej sprawie wypowiadał.
    Na uwagę zasługuje również fakt, że wyrokiem z dnia 16 lutego 2012r w sprawie P 17/10 Trybunał wykosił z usm art. 48 pozwalający na przekształcenie stosunku najmu w odrębną własność lokalu w spółdzielniach, które powstały z nieodpłatnie przekazanych im przez zakłady pracy budynków mieszkalnych. Przepis ten do tej pory nie został przez sejm poprawiony więc przekształcenia najmu w odrębną własność lokalu zostały w tych spółdzielniach zablokowane. Możliwe są w nich tylko przekształcenia spółdzielczego- własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność tego lokalu. Mam nadzieje, że wnioskiem skierowanym przez SLD do Trybunału nie zostaną również zablokowane

 3. DEMO

  A te “Czerwone Kmery” wmawiają nam, że są sojusznikami wolności,równości i społecznej sprawiedliwości!!!

  • Iga

   Nie wrzeszcz tak, bo im obudzisz wujka Pol Pota .

   • slusarz

    Ta. I jeszcze się wyda, że go pochowali na Wawelu.

  • Fix

   Wychodzi na to,że nadal aktualne jest znane przysłowie: „Wart Pac pałaca, a pałac Paca”

   Przecież socjaliści z prawej strony zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo -kredytowych
   Sygn. akt U 2/13

   • Patrol

    Niezłe eksperymenty praktykują na spółdzielczym organizmie. Wyszarpują sobie nawzajem stołki spod siedzeń naszym kosztem. Dobrze byłoby wpuścić tam trochę świeżej krwi, bo takie zasiedzenie ma tragiczne skutki dla ostrości widzenia.

 4. sonmi451

  czerwone ch…e

 5. Petarda

  Proszę Państwa, patrząc na mały organizm jakim jest SM “Jaroty” w Olsztynie. Dziesięcioro członków tej spółdzielni miało czelność uciec od utrzymywania spółdzielni “macochy” – w zamian NIC nie mieliśmy.
  Wiadomo możemy popełniać błędy i nie “kardynalne” za co ścigani jesteśmy przez tych do których już nie trafiają nasze pieniążki z opłat (wkrótce będzie artykuł).
  Prezesi “oskubani” – wściekli, bo przychody się zmniejszyły i pierwszy raz od ponad 20 lat pozostałym właścicielom “Smerfów” obniżyli stawki (grunt palił się pod nogami?) Zmuszeni zwrócić ponad 8 mln. zł na konta budynków.
  Wyobraźmy sobie sytuację, że niewolnik XXIw. właściciel SM kontroluje swoje finanse poprzez wprowadzenie noweli P.P.L. Staroń to z kąd władza weźmie kasę na finansowanie swoich? http://wolna-polska.pl/wiadomosci/czy-jeszcze-polska-2014-01
  Czy pod płaszczykiem obrony spółdzielczości, dalej będą utrzymywali kolonie, kołchozy w SMRP?

Comments are closed.