AGORA członków polskich SM ( i nie tylko)

SenatTag Archives

Świat się wali, PiS demoluje własną ustawę.

Senator PiS Andrzej Matusiewicz

Senator PiS Andrzej Matusiewicz

http://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/senator,67,8,andrzej-matusiewicz.html

 

Posłanka PiS Anna Paluch

Posłanka PiS Anna Paluch

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/posel.xsp?id=286&type=A

Nie jest dobrze, proszę państwa. W piątek tj. 27 lipca 2012r do Trybunału, który zaszkodził nam decyzją uchylającą zdanie drugie w art. 491 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, dołączył jeszcze Sejm. W tym dniu została bowiem uchwalona

Ustawa z dnia 27.07.2012r. zmieniająca ustawę o sm

która wywaliła z naszej ustawy kilka przepisów bardzo ważnych  dla wszystkich, którym prezesi mówią, że nie mogą sprzedać  im mieszkania, bo mają nieuregulowany stan prawny gruntu pod budynkiem.

Autorem projektu tej ustawy był Senat, który upoważnił senatora Andrzeja Matusiewicza (PiS) do  reprezentowania  go w pracach nad  projektem. Uwagę zwraca nieuczciwe wręcz uzasadnienie potrzeby wprowadzenia tego projektu pod obrady sejmu: „Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego” – pisze w Wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński (PO) w wystąpieniu  skierowanym do Marszałka Sejmu.  Do którego orzeczenia Trybunału –  uzasadnienie  nie podaje:

projekt ustawy o zmianie usm

Dziwnie cicho było wokół tego projektu. Proces legislacyjny projektu z dnia 5 kwietnia 2012r nowego prawa spółdzielczego autorstwa posłanki Lidii Staroń został zatrzymany a proces legislacyjny senackiego projektu  z dn. 10 maja 2012r dryfował spokojnie do przodu. 11 lipca 2012r pracowała nad nim Komisja Infrastruktury. W posiedzeniu udział wziął  nasz nieustanny „sojusznik” Minister Piotr Styczeń. Przeczytajcie jak senator Matusiewicz z ministrem Styczniem uzasadniają potrzebę wprowadzenia projektowanych zmian w naszej ustawie. Bełkoczą tak, że trudno zrozumieć o co im chodzi:

Stenogram z posiedzenia KI w dniu 11.07.2012

Rolę posła sprawozdawcy Komisja Infrastruktury powierzyła posłance Annie Paluch (PiS).

Sprawozdanie z  obrad Sejmu  (str. 415)  dotyczące tego punktu porządku sejmowych obrad – jakoś dziwnie skąpe:

Stenogram z 19 posiedzenia Sejmu

A jak towarzystwo głosowało?  Zgodnie jak jeden mąż. Tylko dwóch posłów PiS-u dla zmyłki było na nie.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=19&NrGlosowania=13

Imienne głosowanie:

http://orka.sejm.gov.pl/Glos7.nsf/nazwa/19_13/$file/glos_19_13.pdf

Z  ustawy wywalone zostały zapisy, dotyczące prawa spółdzielni do zasiedzenia gruntu pod budynkiem. Te zapisy były koronnym argumentem przeciwko twierdzeniom grających na zwłokę prezesów, że nie mogą zbywać mieszkań bo mają nieuregulowany stan prawny gruntu pod budynkiem.

Komentowanym aktem prawnym wycięte również zostały przepisy chroniące członka spółdzielni, który nabywa odrębną własność lokalu przed hipoteką z tytułu kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię na budynek, w którym znajduje się nabywany lokal lub kredytu  zaciągniętego  na sąsiedni budynek.

Dlaczego nie było potrzeby wprowadzania tej ustawy? Nie było potrzeby, ponieważ nie chodziło o dostosowanie istniejącego prawa do orzeczeń Trybunału. To uzasadnienie było niezgodne z prawdą. W wyniku orzeczenia TK  z dn. 29 października 2010r sygn. akt P 34/08  z art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  wypadł ust. 41 a nasza sejmowa szlachta wykosiła nam w piątek bez wyraźnej potrzeby dodatkowo ust 4 i 42.  Z art. 44 natomiast Trybunał  orzeczeniami z 2005r i 2006r uchylił  ustępy 1 i 2  a nasi parlamentarni uzdrowiciele w piątek wycięli nam dodatkowo ustępy 11, 21 i 4. Piątkowa ustawa jest więc aktem prawnym, którym Sejm RP zaszkodził nam równie dotkliwie jak Trybunał.

Piątkowa ustawa jest sygnałem wielce dla nas niepokojącym. Wskazuje bowiem, że w szeregach  PiS-u  i PO górę wzięła frakcja przeciwna pomysłowi oddania przez Państwo Polskie  spółdzielcom własności mieszkań, które zostały wybudowane z ich własnych środków. Projekt posłanki Lidii Staroń jest więc mocno zagrożony.

Autorem projektu ustawy zaklepanej w piątek przez Sejm jest PiS (reprezentacja Senatu i poseł sprawozdawca). Wykoszone w piątek przez Sejm przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  tj. art. 35 ust 42    oraz  art. 44 ust 11, 21 i 4 wprowadzone zostały słynną PiS-owska nowelą z 2007r. PiS demoluje więc własną ustawę.